Veiligheid & gezondheid in de kinderopvang

Kinderopvangorganisaties zijn volgens de Wet Kinderopvang verplicht een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid te hebben, dat past bij de activiteiten, de locatie en de inrichting van de kinderopvangorganisatie. De oudercommissie heeft adviesrecht op het veiligheid en gezondheidsbeleid van de locatie.

BOinK heeft een brochure geschreven voor ouders en oudercommissies van kdv & bso waarin de onderwerpen van dit beleid zijn uitgewerkt. Klik hier om de brochure te openen. 

Wil je meer weten over pedagogische kwaliteit en pedagogisch beleid kijk dan hier

Hieronder vindt u de meest voorkomende onderwerpen over veiligheid en gezondheid in de kinderopvang.