Veiligheid & gezondheid in de kinderopvang

Kinderopvangorganisaties moeten verplicht een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben dat past bij de activiteiten, de locatie en de inrichting van de kinderopvangorganisatie. De oudercommissie heeft adviesrecht op het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid.

BOinK heeft een brochure geschreven voor ouders en oudercommissies van dagopvang & bso waarin de onderwerpen van dit beleid zijn uitgewerkt. Klik hier om de brochure 'Veiligheid & gezondheid, Beleid in de kinderopvang, te openen. 

Hieronder vindt u de meest voorkomende  'onderwerpen over veiligheid en gezondheid in de kinderopvang.