Veiligheid & gezondheid in de kinderopvang

Beleid veiligheid en gezondheid

Kinderopvangorganisaties moeten verplicht een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben dat past bij de activiteiten, de locatie en de inrichting van de kinderopvangorganisatie. De oudercommissie heeft adviesrecht op het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Hieronder vindt u de meest voorkomende onderwerpen over veiligheid en gezondheid in de kinderopvang.