Kwaliteit kinderopvang

Hoe weet ik of kinderopvang van goede kwaliteit is?

Veiligheid & gezondheid
Of een kinderopvang van goede kwaliteit is hangt van verschillende factoren af. Natuurlijk moet bij een kinderdagverblijf, bso, peuterspeelzaal en bij een gastouder de opvang veilig zijn. De gezondheid van kinderen staat immers voorop. Lees meer over veiligheid en gezondheid in de kinderopvang.

Goede opvoeding (professioneel)
Daarnaast is de kwaliteit van de opvoeding die de kinderopvang biedt belangrijk. Dat noemen we de pedagogische kwaliteit. Een kinderopvangorganisatie omschrijft in haar opvoedbeleid (het pedagogisch beleid) haar visie op opvoeden en hoe die visie in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Het omschrijft hoe de pedagogisch medewerkers met de kinderen omgaan. In het pedagogisch beleid staat ook hoe een kinderopvang omgaat met bijvoorbeeld media-opvoeding en risicovol spelen. Lees meer over de pedagogische kwaliteit van kinderopvang

Controle op de kwaliteit
De GGD komt ieder jaar op bezoek om te controleren of een kinderopvangorgansatie aan de Wet kinderopvang voldoet. De inspectierapporten zijn openbaar. Lees meer over de inspectie in de kinderopvang.

Kinderopvang kiezen
Bent u op zoek naar kinderopvang van goede kwaliteit? Hier leest u waar u op moet letten bij het kiezen van kinderopvang. Op de pagina staan ook checklists voor het kiezen van een kinderdagverblijf, bso en gastouder.