Toezicht & handhaving kinderopvang

Het toezicht op de kinderopvang is er om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van kinderopvang wordt gewaarborgd. De GGD bezoekt daarom alle kinderopvanglocaties (kinderdagverblijf, bso en peuterspeelzaal) en alle gastouderbureaus in Nederland minimaal één keer jaar voor een (onaangekondigde / onverwachte) inspectie. Gastouders worden steekproefsgewijs bezocht door de GGD. Hieronder vindt u alle informatie over toezicht en handhaving in de kinderopvang. In dit stroomdiagram ziet u in één oogopslag zien hoe het proces van toezicht en handhaving in elkaar zit.

Toezicht en handhaving t.t.v. corona 

De inspecteurs van de GGD komen op dit moment nauwelijks op de kinderopvanglocaties voor controles (inspecties). Extra belangrijk dus dat signalen aan de GGD worden doorgegeven. Heb je twijfels of zorgen over de kwaliteit van jouw opvang? Aarzel dan niet om die te delen met de inspecteur kinderopvang van jouw lokale GGD. Naast dat het natuurlijk altijd goed is om de kinderopvangorganisatie zelf aan te spreken. Informeer ook de oudercommissie. Zie ook de website van koepelorganisatie GGD GHOR.

 

Heeft u twijfels of zorgen over de veiligheid of kwaliteit van de kinderopvang? Bel de toezichthouder kinderopvang van de GGD in uw regio. Zie voor de contactgegevens het inspectierapport van de kinderopvangorganisatie of zoek de contactgegevens op op de website van uw regionale GGD.

Het proces van toezicht & handhaving kinderopvang

toezichtkinderopvang.jpgKlik op de afbeelding om te downloaden als pdf

Documenten toezicht & handhaving