Toezicht & handhaving kinderopvang

Het toezicht op de kinderopvang is er om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van kinderopvang wordt gewaarborgd. De GGD bezoekt daarom alle kinderopvanglocaties (kinderdagverblijf, bso en peuterspeelzaal) en alle gastouderbureaus in Nederland minimaal één keer jaar voor een (onaangekondigde / onverwachte) inspectie. Gastouders worden steekproefsgewijs bezocht door de GGD. Hieronder vindt u alle informatie over toezicht en handhaving in de kinderopvang. In dit stroomdiagram ziet u in één oogopslag zien hoe het proces van toezicht en handhaving in elkaar zit. 

Toezicht en handhaving kinderopvang t.t.v. corona
Vanwege corona heeft de GGD het erg druk. Waarschijnlijk kunnen de inspecteurs kinderopvang daarom niet alle kinderopvanglocaties dit jaar bezoeken voor de jaarlijkse controle (inspectie). Extra ogen zijn dus heel welkom. Heeft u twijfels of zorgen over de kwaliteit of veiligheid van de opvang? Aarzel dan niet om die te delen met de inspecteur kinderopvang van uw lokale GGD. Deel uw zorgen ook met de kinderopvangorganisatie zelf. Informeer ook de oudercommissieZie ook de informatie op de website van koepelorganisatie GGD GHOR.

Heeft u twijfels of zorgen over de veiligheid of kwaliteit van de kinderopvang? Bel de toezichthouder/inspecteur kinderopvang van de GGD in uw regio. Zie voor de contactgegevens het inspectierapport van de kinderopvangorganisatie of zoek de contactgegevens op op de website van uw regionale GGD.

Het proces van toezicht & handhaving kinderopvang

toezichtkinderopvang.jpgKlik op de afbeelding om te downloaden als pdf

Documenten toezicht & handhaving