Werkwijze oudercommissie

De praktische werkwijze van de oudercommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de oudercommissie (zie deel 2 van het modelreglement, download hiernaast). Daarin staan o.a. de vergaderfrequentie en de taken van de verschillende leden. 

Tip: wij organiseren speciale trainingen voor oudercommissies.

Vergaderen

 

De oudercommissie is een zelfstandig functionerend orgaan; er hoeft bij de vergaderingen geen afgevaardigde van de opvang aanwezig te zijn. Een afgevaardigde, of andere ouders, kunnen wel op uitnodiging van de oudercommissie aanschuiven bij de vergadering. We raden aan om regelmatig te overleggen met een afgevaardigde van de organisatie, zodat de communicatie tussen de commissie en de opvang goed verloopt. Binnen de oudercommissie zijn er verschillende functies. Er is in ieder geval een voorzitter om de vergaderingen te leiden, een penningmeester om het budget te beheren en een secretaris die notuleert en verantwoordelijk is voor communicatie. Beslissingen worden gemaakt door te stemmen. De wet bepaalt dat er besloten wordt bij meerderheid van stemmen, waarbij de helft plus één van het aantal leden van de oudercommissie aanwezig moet zijn. 

Zie de brochure ‘De oudercommissie, communicatie’.

Werkplan oudercommissie

Het verloop in oudercommissies is over het algemeen vrij groot. Om ook bij een wisselende bezetting de oudercommissie effectief te kunnen laten werken, raden we aan om een werkplan op te stellen. In het werkplan van de oudercommissie staat de globale jaarplanning aan de hand waarvan de onderwerpen voor elke vergadering kunnen worden bepaald. Dit plan biedt ook een stevige basis voor een heldere taakverdeling binnen de commissie.

Tijdens de BOinK oudercommissietraining gaat u aan de slag met een (model)werkplan. BOinK leden kunnen een modelwerkplan downloaden van de ledensite.

Tip: maak gebruik van ons gratis, online oudercommissieportaal om documenten te bewaren. Voor uw eigen oudercommissie is er een beveiligde omgeving beschikbaar. 

Budget oudercommissie

Vaak zijn er kosten verbonden aan het werk van de oudercommissie. Dit zijn bijvoorbeeld kosten van telefoneren, het volgen van een training of het organiseren van een informatiebijeenkomst. Om volledig zelfstandig te functioneren, kan een oudercommissie het beste over eigen financiële middelen beschikken. Op onze ledensite staat een voorbeeldbegroting voor oudercommissies.

Daarnaast heeft een oudercommissie faciliteiten als een vergaderruimte, een computer en een printer nodig. Deze worden vaak beschikbaar gesteld door de opvangorganisatie. 

 

Centrale oudercommissie

Sommige kinderopvangorganisaties werken met een centrale oudercommissie.