Werkwijze oudercommissie

De praktische werkwijze van de oudercommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de oudercommissie (zie deel 2 van het modelreglement, download hiernaast). Daarin staan o.a. de vergaderfrequentie en de taken van de verschillende leden. 

Wist je dat je een gecombineerde oudercommissie kunt instellen?

Een gecombineerde oudercommissie is toegestaan bij dagopvang en bso in hetzelfde gebouw.*
De voorwaarden zijn dat uit beide opvangsoorten (bso en kdv) ouders vertegenwoordigd zijn in de oudercommissie, en dat ouders met kinderen op de ene opvangsoort geen besluit kunnen nemen over de andere opvangsoort. De samenstelling en werkwijze van de gecombineerde oudercommissie wordt vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.
*De Wet kinderopvang, artikel 1.58a spreekt over ‘hetzelfde of een aangrenzend gebouw’.

Tip: wij organiseren speciale trainingen voor oudercommissies.

Vergaderen

 

De oudercommissie werkt  zelfstandig; er hoeft bij de vergaderingen geen medewerker van de opvang aanwezig te zijn.
Medewerkers, of andere ouders, kunnen zowel op uitnodiging van de oudercommissie als op eigen verzoek aanschuiven bij de vergadering. We raden aan om regelmatig te overleggen met een medewerker van de organisatie, zodat de communicatie tussen de commissie en de opvang goed verloopt. 

Binnen de oudercommissie zijn er verschillende functies. Er is in ieder geval een voorzitter om de vergaderingen te leiden.

Daarnaast is er bij voorkeur zowel een penningmeester om het budget te beheren, als  een secretaris die notuleert en verantwoordelijk is voor communicatie. Soms lukt het niet om deze drie functies te kunnen vervullen. Bij inspectie door de GGD wordt een oudercommissie met minimaal twee leden goedgekeurd. Beslissingen worden gemaakt door te stemmen. De wet bepaalt dat er besloten wordt bij meerderheid van stemmen. Om die reden heeft het de voorkeur dat een oudercommissie uit minimaal drie leden bestaat.  

Zie de brochure ‘De oudercommissie, communicatie’.

Werkplan oudercommissie

Door de jaren heen veranderd de samenstelling van de oudercommissie. Om ook bij een wisselende bezetting de oudercommissie effectief te kunnen laten werken, raden we aan om een werkplan op te stellen. In het werkplan van de oudercommissie staat de globale jaarplanning aan de hand waarvan de onderwerpen voor elke vergadering kunnen worden bepaald. Dit plan biedt ook een stevige basis voor een heldere taakverdeling binnen de commissie.

BOinK leden kunnen een modelwerkplan downloaden van de ledensite.

 

Tip: maak gebruik van ons gratis, online oudercommissieportaal om documenten te bewaren. Voor uw eigen oudercommissie is er een beveiligde omgeving beschikbaar. 

Budget oudercommissie

Soms heeft de oudercommissie budget nodig. Dit zijn bijvoorbeeld kosten van het volgen van een training of het organiseren van een informatiebijeenkomst. Om volledig zelfstandig te functioneren, kan een oudercommissie over eigen financiële middelen beschikken. Op onze ledensite staat een voorbeeldbegroting voor oudercommissies.

Daarnaast heeft een oudercommissie een vergaderruimte nodig. Dit wordt vaak beschikbaar gesteld door de opvangorganisatie. 

Centrale oudercommissie

Sommige kinderopvangorganisaties werken met een centrale oudercommissie.

Terug naar de overzichtspagina Oudercommissies