Lidmaatschap, aanmelden, kosten & algemene voorwaarden

BOinK is dé belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en met ruim 5000 leden kunnen we veel doen. We behartigen de belangen van ouders in de branche, landelijk en lokale politiek, media en bij andere organisaties. Daarnaast bieden we een actuele en informatieve website en een spreekuur voor ouders en oudercommissies waar u terecht kunt voor antwoorden op inhoudelijke vragen over kinderopvang.

Lidmaatschap

Elke oudercommissie kan lid worden van BOinK en daarmee zijn alle ouders van dat kindcentrum automatisch lid en kunnen gebruik maken van onze diensten. De meeste kinderopvangorganisatie faciliteren (lees: betalen) het lidmaatschap. De kinderopvangorganisatie is namelijk gebaat bij een professioneel-functioneerde en goed geïnformeerde (vrijwillige) oudercommissie als gesprekspartner!

Wat houdt het lidmaatschap van onze vereniging in?
Hoe groter de vereniging, hoe krachtiger de stem en invloed en hoe uitgebreider we onze dienstverlening kunnen maken. Met uw input verdedigt BOinK de belangen en wensen van de leden door lobby en profilering, zowel in de branche, landelijk en lokale politiek, media en bij andere organisaties.

Daarnaast bieden we:

  • Een dagelijks spreekuur, waar ouders en oudercommissies contact kunnen opnemen met ons op voor inhoudelijke vragen over kinderopvang.
  • Een exclusieve ledenportaal met extra informatie, werkdocumenten en downloads.
  • Een maandelijkse nieuwsbrief
  • Een opiniepanel, waar u uw mening kunt laten horen.
  • Trainingen en themabijeenkomsten waarbij we oudercommissies hulp bieden bij de uitvoering van hun taken en individuele ouders informeren over thema's zoals het prijsadvies.
  • Kortingen op de trainingen.
  • Een informatieve website met nieuws, thematische informatie en uiteenlopende brochures-factsheets en voorlichtingsmateriaal.

Sluit u nu aan bij BOinK. Wij beantwoorden uw vragen, ondersteunen u met professioneel advies, delen ervaringen en behartigen uw belangen. Word nu lid!

Aanmeldformulier Lidmaatschap BOinK

Kosten Lidmaatschap

De jaarlijkse contributie van BOinK wordt berekend aan de hand van het aantal groepen per locatie (kdv, peuteropvang en bso) en het aantal geplaatste kinderen bij aangesloten gastouders (gastouderbureau).

In veel gevallen betaalt de kinderopvangorganisatie de contributie. De kinderopvangorganisatie is namelijk gebaat bij een professioneel-functioneerde en goed geïnformeerde (vrijwillige) oudercommissie als gesprekspartner!

Kinderdagverblijf (kdv) en buitenschoolse opvang (bso) € 19,50 per groep, met een min. bijdrage van € 25,00 
Gastouderbureaus € 24,50 voor de 1e 50 koppelingen*. Elke volgende 50 koppelingen: € 20,00 
     

 * Koppelingen: het aantal geplaatste kinderen bij de aangesloten gastouders van het betreffende
gastouderbureau (gob). 

Voorbeeldberekening
Kdv / bso met 1 groep min. bijdrage van € 25,00
Kdv met 4 groepen 4 x € 19,50 = € 78,00
Bso met 2 groepen 2 x € 19,50 = € 39,00
Gob met 50 koppelingen* = € 24,50
Gob met 83 koppelingen* € 24,50 + € 20,00 = € 44,50

 

Korting
Organisaties die meer dan 20 groepen bij ons aanmelden of gastouderbureaus met meer dan 1.000
aangemelde koppelingen*, krijgen 20% korting.