Algemene voorwaarden

Wie kan lid worden van BOinK?

Elke oudercommissie kan lid worden van BOinK en daarmee zijn alle ouders van dat kindcentrum automatisch lid en kunnen gebruik maken van onze diensten. 

Hoe kunt u lid worden?

U kunt zich als lid aanmelden door het online formulier in te vullen.

Contributie

De contributie van BOinK wordt jaarlijks in januari van het betreffende jaar in rekening gebracht. BOinK hanteert verschillende contributietarieven.

Korting koepels (overkoepelende kinderopvangorganisatie)

Indien een kinderopvangorganisatie alle aanwezige vestigingen aanmeldt en daarbij 20 of meer groepen heeft, geldt er een korting van 20%. Dit geldt ook voor een gastouderbureau met meer dan 1.000 koppelingen.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van BOinK loopt automatisch door voor het daaropvolgende kalenderjaar, tenzij de oudercommissies schriftelijk opzegt vóór 1 oktober. 

Om het lidmaatschap te beëindigen dient de oudercommissie een e-mail sturen naar secretariaat@boink.info of een brief naar ons vestigingsadres.

De oudercommissie is een wettelijk verplicht, bestuurlijk, adviserend orgaan van (verkozen) vertegenwoordigers (gremium). Zoals vermeld in de statuten van BOinK zijn individuele oudercommissies lid van BOinK.

Om deze reden kan alleen de aangesloten oudercommissie het lidmaatschap opzeggen.
De opvangorganisatie kan het lidmaatschap niet namens de oudercommissies beëindigen. Deze handelswijze heeft BOinK mede in overleg met het ministerie om te voor komen dat het lidmaatschap wordt beëindigd buiten medeweten van of tegen de wil van de aangesloten oudercommissies in.

Indien u opzegt vanwege uitschrijving uit het Landelijk Register Kinderopvang, dan ontvangen wij daarover graag bericht via secretariaat@boink.info.

Privacyverklaring

Leden gaan bij aangang van het lidmaatschap akkoord met de privacyverklaring van BOinK.