Algemene voorwaarden

Wie kan lid worden van BOinK?

Individuele oudercommissies kunnen lid worden van BOinK. Daarmee kunnen ook de ouders die kinderopvang afnemen op die locatie gebruik maken van de diensten van BOinK. 

Hoe kunt u lid worden?

U kunt zich als lid aanmelden door het online formulier in te vullen.

Contributie

De contributie van BOinK wordt jaarlijks in januari van het betreffende jaar in rekening gebracht. BOinK hanteert verschillende contributietarieven.

Korting koepels (overkoepelende kinderopvangorganisatie)

Indien een kinderopvangorganisatie alle aanwezige vestigingen aanmeldt en daarbij 20 of meer groepen heeft, geldt er een korting van 20%. Dit geldt ook voor een gastouderbureau met meer dan 1.000 koppelingen.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van BOinK loopt automatisch door. Opzeggen voor het volgende kalenderjaar kan schriftelijk vóór 1 oktober.

LET OP! Het lidmaatschap dient te worden opgezegd door de oudercommissie. De oudercommissie is een wettelijk verplicht gremium. Zoals vermeld in de statuten van BOinK zijn individuele oudercommissies lid van BOinK. Om deze reden kunnen alleen de aangesloten individuele oudercommissies het lidmaatschap opzeggen. De organisatie kan dit niet namens de oudercommissies doen. Het bestuur van BOinK heeft deze handelswijze mede overlegd met het ministerie, om te voorkomen dat het lidmaatschap buiten medeweten van of tegen de wil van de aangesloten oudercommissies wordt beëindigd. Wij kunnen hier niet van afwijken.

Indien uw opzeggen als oorzaak heeft dat er uitschrijving in het landelijke register heeft plaatsgevonden dan ontvangen wij daarover graag bericht.

Wat biedt BOinK?

  • Dagelijkse spreekuur voor ondersteuning, advies en vragen over kwaliteit, adviesrechten, regelgeving, prijzen, klachtrechten en financiering in de kinderopvang.
  • Informatie voor ouders en oudercommissie via maandelijkse digitale nieuwsbrief, informatieve website en diverse folders.
  • Het BOinK magazine met de meest actuele ontwikkelingen in de kinderopvang. 
  • Exclusieve toegang tot onze ledenwebsite. Hier zijn onze magazines en diverse brochures te vinden.
  • Trainingen voor oudercommissies (met korting).
  • Leden kunnen via het opiniepanel hun stem en mening laten horen.
  • Belangenbehartiging in de branche en politiek.

Privacyverklaring

Leden gaan bij aangang van het lidmaatschap akkoord met de privacyverklaring van BOinK.

Word lid

Meer over het lidmaatschap