Kosten lidmaatschap

De jaarlijkse contributie van BOinK wordt berekend aan de hand van het aantal groepen per locatie (kdv, peuteropvang en bso) en het aantal geplaatste kinderen bij aangesloten gastouders (gastouderbureau).

In veel gevallen betaalt de kinderopvangorganisatie de contributie. De kinderopvangorganisatie is namelijk gebaat bij een professioneel-functioneerde en goed geïnformeerde (vrijwillige) oudercommissie als gesprekspartner!

Contributietarieven 2022

pexels-pixabay-106152 580px

 

Kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang € 19,50 per groep, met een min. bijdrage van € 25,00 
Gastouderbureaus € 24,50 voor de 1e 50 koppelingen*. Elke volgende 50 koppelingen: € 20,00 
     

 * Koppelingen: het aantal geplaatste kinderen bij de aangesloten gastouders van het betreffende gastouderbureau (gob). 

 

Voorbeeldberekening

 

Kdv / peuteropvang / bso met 1 groep min. bijdrage van € 25,00
Kdv met 4 groepen 4 x € 19,50 = € 78,00
Bso met 2 groepen 2 x € 19,50 = € 39,00
Gob met 50 koppelingen* = € 24,50
Gob met 83 koppelingen* € 24,50 + € 20,00 = € 44,50

 

Korting

Organisaties die meer dan 20 groepen bij ons aanmelden of gastouderbureaus met meer dan 1.000 aangemelde koppelingen*, krijgen 20% korting.