Trainingen voor oudercommissies van kinderopvangorganisaties

Eén van de belangrijkste activiteiten waarmee we oudercommissies ondersteunen bij hun taken, zijn onze trainingen. We verzorgen 3 soorten trainingen:

 1. Basistraining voor oudercommissies
 2. Basistraining voor oudercommissieleden van één organisatie (online of op locatie naar wens)
 3. Training adviseren over pedagogische kwaliteit (opvoedkwaliteit)

Hieronder vindt u een toelichting op deze drie trainingen.

1. Basistraining voor oudercommissies

Om uw taak als lid van de oudercommissie / ouderraad goed uit te kunnen oefenen moet u beschikken over een gedegen kennis over de wet- en regelgeving in de kinderopvang en uw taken, rechten en plichten op het gebied van medezeggenschap. Daarnaast zijn vaardigheden als onderhandelen, communiceren met de directie en de achterban, standpunten formuleren en het opstellen van adviezen erg belangrijk.

De basistraining voor oudercommissies wordt diverse malen per jaar gegeven, online en (momenteel alleen) in Utrecht*. De training gaat over:

 • Wettelijk kader en verantwoordelijkheden oudercommissie
 • Wet- en regelgeving kinderopvang
 • Toezicht en handhaving (GGD inspectie)
 • Adviesrecht en adviesprocedure
 • Organisatie van de oudercommissie
 • Communicatie met ouders (de achterban)
 • Actuele ontwikkelingen

Bij elke training zijn leden van verschillende oudercommissies aanwezig, waardoor veel interactie en uitwisseling ontstaat. De training start om 19.30 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. Meld u snel aan want bij elke training is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en de meeste trainingen zijn een paar weken van te voren volgeboekt.

Tip: volg de training samen met uw andere oudercommissieleden en bespreek de opgedane kennis met elkaar.

*Wanneer voor een training op locatie in Utrecht onvoldoende belangstelling blijkt, kunt u diezelfde avond de training online volgen. Op de online basistraining voor oudercommissies zijn dezelfde voorwaarden en kosten van toepassing als op onze basistraining voor oudercommissies in Utrecht.

Kosten deelname training

BOinK leden 

 Niet leden

 € 55,00 p.p.

 € 65,00 p.p.

Bij aanmelding gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden training oudercommissie van BOinK. 

2. Basistraining voor oudercommissieleden van één organisatie

De basistraining voor oudercommissies kunnen we ook voor oudercommissieleden van één opvangorganisatie verzorgen. Dat kan online of op locatie naar wens. Mits de coronamaatregelen dat toestaan uiteraard. Naast de oudercommissieleden kunnen er, indien gewenst, ook locatiemanagers, centrale oudercommissieleden of andere gesprekspartners van de oudercommissie deelnemen. Tijdens deze training komen dezelfde onderwerpen als bij een basistraining aan bod.

De training duurt van 19.30 – 22.00 uur.

Er zijn twee groepsgroottes mogelijk:

 • Kleine groep 0-15 personen (online of op locatie)
 • Grote groep 16-22 personen (alleen op locatie)

Wilt u deze training aanvragen of meer informatie mail dan naar trainingen@boink.info.

3. Training adviseren over pedagogische kwaliteit

Elk jaar moet de kinderopvangorganisatie het pedagogisch (opvoed)beleid met de oudercommissie bespreken. De training adviseren over pedagogische kwaliteit biedt verdieping en is specifiek gericht op het (adviseren) over pedagogische kwaliteit van kinderopvang. Met de informatie die u op deze avond krijgt, bent u beter voorbereid op het gesprek met de opvangorganisatie over het pedagogisch beleid en heeft u meer concrete handvatten om een advies uit te brengen.

Wij nemen u tijdens de training mee in alle aspecten van het adviseren over pedagogische kwaliteit. De training gaat over:

 • Wettelijk kader en verantwoordelijkheden oc
 • Wet- en regelgeving kinderopvang
 • Pedagogische kwaliteit
 • Pedagogisch beleid

Om deze training goed te kunnen volgen, raden we aan eerst de basistraining voor oudercommissies te volgen.

Datum
Er is nog geen training gepland. Heeft u interesse in deze training, mail dan naar trainingen@boink.info.

Kosten training adviseren over pedagogische kwaliteit
De kosten voor deze training zijn € 65 p.p. Leden van BOinK betalen € 55 p.p. De kosten worden via een factuur aan uw kinderopvangorganisatie in rekening gebracht.