Basistraining oudercommissie kinderopvang

De Basistraining voor Oudercommissies wordt diverse malen per jaar gegeven, online en (momenteel alleen) in Utrecht*. De training gaat over de Wet kinderopvang, de GGD inspectie, de verantwoordelijkheden van de oudercommissie, het adviestraject en communicatie met de ouders. Hieronder vindt u informatie over de inhoud van de training en de agenda. Meld u snel aan want bij elke training is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

We verzorgen ook trainingen of informatieavonden op locatie of in company (op maat).

*De corona-maatregelen hebben tot gevolg dat de trainingen momenteel alleen online en in Utrecht kunnen worden gegeven. Als de Covid-19 ontwikkelingen een training in Utrecht niet toelaat, kunt u diezelfde avond de training online volgen. Op deze online basistraining voor oudercommissies zijn dezelfde voorwaarden en kosten van toepassing als op onze regionale basistraining voor oudercommissies.

Klik op de gewenste training om u aan te melden

Waar gaat de training over?

Om uw taak als oudercommissielid goed uit te kunnen oefenen moet u beschikken over een gedegen kennis over de wet- en regelgeving in de kinderopvang en uw taken, rechten en plichten op het gebied van medezeggenschap. Daarnaast zijn vaardigheden als onderhandelen, communiceren met de directie en de achterban, standpunten formuleren en het opstellen van adviezen erg belangrijk.

BOinK organiseert een basistraining voor oudercommissies om goed beslagen ten ijs te komen. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan:

  • Wettelijk kader en verantwoordelijkheden oudercommissie
  • Wet- en regelgeving kinderopvang
  • Toezicht en handhaving (inspectie)
  • Adviesrecht en adviesprocedure
  • Organisatie van de oudercommissie
  • Achterbancommunicatie
  • Actuele ontwikkelingen

Bij elke training zijn leden van verschillende oudercommissies aanwezig, waardoor veel interactie en uitwisseling ontstaat. De training start om 19.30 uur en duurt ongeveer 2,5 uur.

Tip: volg de training samen met uw andere oudercommissieleden en bespreek de opgedane kennis met elkaar!

Kosten deelname

 

BOinK leden 

 Niet leden

 € 55,00 p.p.

 € 65,00 p.p.

Bij aanmelding gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden training oudercommissie 2021 van BOinK. 

Training op locatie

De Basistraining voor Oudercommissies kunnen we ook op locatie verzorgen. Mits de coronamaatregelen dat toestaan uiteraard. Neem voor informatie contact op met het secretariaat.

 

Incompany training

Bent u voor uw organisatie of oudercommissie op zoek naar een inhoudsdeskundige op het gebied van medezeggenschap, communicatie en kinderopvang? Neem voor informatie contact op met het secretariaat.

Meer over (de taken en rechten van) de oudercommissie