Trainingen

De Regionale Basistraining voor Oudercommissies wordt diverse malen per jaar verspreid door het land gegeven. Daarnaast kunnen we een training of informatieavond op locatie of in company (op maat) verzorgen. Momenteel worden de data en locaties voor 2020 vastgesteld. Zodra de planning definitief is zullen we deze via onze nieuwsbrief en op deze pagina bekend maken.

Waar gaat de training over?

Om uw taak als oudercommissielid goed uit te kunnen oefenen moet u beschikken over een gedegen kennis over de wet- en regelgeving in de kinderopvang en uw taken, rechten en plichten op het gebied van medezeggenschap. Daarnaast zijn vaardigheden als onderhandelen, communiceren met de directie en de achterban, standpunten formuleren en het opstellen van adviezen erg belangrijk.

Dat alles kan leiden tot vragen. Daarom organiseert BOinK een basistraining voor oudercommissies. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan:

  • Wettelijk kader en verantwoordelijkheden oudercommissie
  • Wet- en regelgeving kinderopvang
  • Toezicht en handhaving (inspectie)
  • Adviesrecht en adviesprocedure
  • Organisatie van de oudercommissie
  • Achterbancommunicatie
  • Actuele ontwikkelingen

Bij elke training zijn leden van verschillende oudercommissies aanwezig, waardoor veel interactie en uitwisseling ontstaat. De training start om 19.30 uur en duurt ongeveer 2,5 uur.

Tip: kom met minimaal twee oc leden naar de training om later nog eens met elkaar te kunnen sparren.

Kosten deelname

BOinK leden 

 Niet leden

 € 55,00

 € 65,00 

Bij aanmelding gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden training oudercommissie 2020 van BOinK. 

Training op locatie

De Basistraining voor Oudercommissies kunnen we ook op locatie verzorgen. Neem voor informatie contact op met het secretariaat.

 

Incompany training

Bent u voor uw organisatie of oudercommissie op zoek naar een inhoudsdeskundige op het gebied van medezeggenschap, communicatie en kinderopvang? Neem voor informatie contact op met het secretariaat.

Aanmelden

 

Klik op een training hieronder om u aan te melden.