Oudercommissie oprichten

Bij het oprichten van een oudercommissie zijn veel partijen betrokken: ouders, oudercommissies, locatie managers en/of directies. We adviseren eerst onderstaande punten te doorlopen.

  1. Bestudeer de bevoegdheden van een oudercommissie die in de Wet kinderopvang zijn opgenomen. Deze wettelijke adviesbevoegdheden zijn verwerkt in het modelreglement voor oudercommissies dat wij met Brancheorganisatie Kinderopvang en de MO groep hebben opgesteld.
  2. Maak afspraken met wie de oudercommissie in de opbouwfase regelmatig overlegt over de voortgang: de locatiemanager, de regiomanager of de directeur?
  3. De ondernemer (directie) zal aan het eind van de opbouwfase de oudercommissie formeel installeren door het reglement voor de oudercommissie vast te stellen.

In de brochure 'De oudercommissie, medezeggenschap, adviesrecht, de achterban' vindt u uitgebreide informatie over het oprichten van een oudercommissie. 

Reglementen

De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement.

Medezeggenschapsreglement
Elke opvangorganisatie is wettelijk verplicht om binnen zes maanden na de aanvraag voor exploitatie een medezeggenschapsreglement op te stellen.

Het medezeggenschapsreglement bevat in ieder geval regels omtrent:

  • het aantal leden van de oudercommissie;
  • de wijze waarop de leden van de oudercommissie worden gekozen;
  • de zittingsduur van de leden van de oudercommissie.

Klik hier voor een voorbeeld.

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de oudercommissie en beschrijft de praktische werkwijze van de commissie zoals de vergaderfrequentie en taken van commissieleden. Samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang hebben owe een modelreglement opgesteld.

Leden werven

Nieuwe leden werven voor de oudercommissie kan op verschillende manieren:

  • spreek andere ouders persoonlijk aan
  • plaats een oproep in de nieuwsbrief en/of op de website
  • hang de oproep op het prikbord

Klik hier voor een voorbeeld van een oproep.

Hoe meer de oudercommissie laat zien dat de werkzaamheden leuk en nuttig zijn, hoe meer reactie er zal komen. De ouders die reageren op de oproep of vacature worden op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie gekozen. Bij meer geïnteresseerden dan beschikbare plaatsen mogen alle ouders van de opvang in een verkiezing bepalen wie er een zetel in de oudercommissie krijgt. Betrek de ouders die bij deze verkiezing niet worden gekozen, door ze bijvoorbeeld aan een werkgroep van de oudercommissie te laten deelnemen.

Terug naar de overzichtspagina oudercommissie