Bestuur en Bureau

BOinK is een vereniging en ruim 5000 oudercommissies zijn lid van BOinK. Dit zijn ouders van kinderen op 17.000 groepen bij kinderopvangorganisaties en bij 13.500 gastouders.

Als de oudercommissie van een kinderopvanglocatie lid is van BOinK kunnen alle ouders van de betreffende locatie / het betreffende gastouderbureau gebruik maken van onze dienstverlening.

We informeren en ondersteunen ouders en oudercommissies van kinderopvanglocaties over diverse thema’s zoals kinderopvangtoeslag, gezondheid, veiligheid, toezicht door de GGD, pedagogische kwaliteit, klachten, contracten en prijzen. Dat doen we via ons dagelijks spreekuur, deze website, onze nieuwsbrief, social media, trainingen voor oudercommissies en brochures.

Klik hier om alle voordelen van het lidmaatschap in te zien.

Bestuur

Het bestuur van BOinK richt zich op de ontwikkelingen in de sector kinderopvang en stelt het beleid van BOinK vast. Dit beleid wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de leden via de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het bestuur komt eenmaal per kwartaal bij een.

Gjalt Jellesma (voorzitter)
Nienke Willering (secretaris)
Bas Levering (algemeen bestuurslid)
Metten Knüppe (penningmeester)
Esther Peeters (algemeen bestuurslid)

Het verenigingsbureau 

Het verenigingsbureau van BOinK in Utrecht bestaat uit het bureaumanagement, beleidsmedewerkers, woordvoerder, secretariaat, medewerker trainingen en een communicatiemedewerker. Het bureau is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid, visie en strategische doelstellingen.

Bernadette ter Steege (manager)
Nienke Willering (manager en pedagoog)
Gjalt Jellesma (woordvoerder) 
Floor de Jong (beleidsmedewerker)
Marjolein Lantinga (beleidsmedewerker)
Nadine Dillema (verenigingssecretariaat)
Mirjam Roels (secretariaat en trainingen)
Annemieke van Wijk (communicatiemedewerker)

Lees hier meer over wie we zijn & wat we doen