Oudercommissieportaal

BOinK oc-portaal

Ons oudercommissieportaal is een online tool waar alle oudercommissies gratis gebruik van kunnen maken. U kunt er documenten online opslaan en bewerken en u vindt er nuttige informatie. 

Tip: Neem voor u gebruik gaat maken van het oudercommissieportaal de beknopte handleiding door.

 

Besloten kamer

In het BOinK oc-portaal staat voor iedere oc een eigen ‘kamer’ klaar. Elke kamer is besloten en alleen toegankelijk voor de eigen oudercommissieleden. In uw eigen kamer kunt u documenten (bijvoorbeeld notulen of adviesaanvragen) uploaden, bewerken en goedkeuren. Alle goedgekeurde documenten blijven staan, zodat ook nieuwe commissieleden direct een overzichtelijk beeld hebben van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest. BOinK kan de documenten niet inzien. 

BOinK Bieb

In de BoinK Bieb worden regelmatig nuttige documenten voor oudercommissies geplaatst. Denk aan modelreglementen, een voorbeeldadvies en een werkplan voor oudercommissies.

Meer voordelen

  • In de kalender kunt u vergaderingen en andere activiteiten plannen.
  • U kunt als oc uw eigen kamer activeren. 
  • Online omgeving: voor alle commissieleden op elk moment toegankelijk.
  • Het gebruik van het oc-portaal is gratis.

Aan de slag

Ga naar ocportaal.boink.info en claim uw kamer door u te registreren. Het is belangrijk dat u het vinkje bij ‘notificaties’ aan zet; dan krijgt u een e-mail op het moment dat er een nieuw document of agenda-item in uw kamer is geplaatst. Degene die de kamer activeert is de voorzitter van de kamer en kan andere oc-leden voor de kamer uitnodigen.

Centrale oudercommissies

Het oudercommissieportaal is gekoppeld aan het LRK. Dat betekent dat er een kamer is voor de oc van elke geregistreerde kinderopvanglocatie. Een centrale oudercommissie werkt locatie overstijgend waardoor er geen kamers zijn voor centrale oudercommissies. Er wordt momenteel gekeken of er ook kamers voor centrale oudercommissies gecreëerd kunnen worden.  

Peuteropvang

Het oudercommissieportaal is gekoppeld aan het LRK. Voor de oc's van alle opvanglocaties die een LRK-nummer hebben, staat een kamer klaar. Sinds 1 januari 2018 hebben ook alle peuteropvanglocaties (voorheen peuterspeelzalen) een LRK-nummer en is er dus ook voor de oudercommissies van deze opvanglocaties een kamer beschikbaar.

Hoe het begon: 'Kamer van Hoge Nood'

BOinK voorzitter Gjalt Jellesma vergelijkt het oc-portaal met ‘de Kamer van Hoge Nood’ uit de Harry Potter boeken. Deze kamer verschijnt als er grote behoefte aan is. Oc’s bleken grote behoefte te hebben aan het makkelijk delen van informatie. Die mogelijkheid is er nu in de vorm van het portaal.

Terug naar de overzichtspagina oudercommissie