Toezicht en handhaving

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de opvang en geeft de lokale GGD opdracht om inspecties uit te voeren.

GGD inspectie

Jaarlijks inspecteert de GGD (onaangekondigd) elke dagopvang (inclusief peuteropvang), buitenschoolse opvang en elk gastouderbureau, evenals een selectie van de gastouders. De GGD inspecteert risico gestuurd; als een opvang het in het verleden goed deed, dan wordt deze het jaar daarop minder intensief geïnspecteerd.

Inspectiegebieden

De GGD inspecteert verschillende kwaliteitsdomeinen, zoals de veiligheid, accommodatie en het pedagogisch beleid. Hiernaast vindt u een overzicht met een uitgebreide omschrijving van (de inhoud van) de GGD inspectie. De GGD schrijft na iedere inspectie een rapport dat wordt gepubliceerd op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. De ondernemer is verplicht het rapport ook op de eigen website van de opvang te plaatsen en met de oudercommissie te bespreken.

Lees ook: korte uitleg inspectie-items

Handhaving door de gemeente

In het inspectierapport geeft de GGD een advies aan de gemeente om al dan niet te handhaven. Wanneer een ondernemer niet voldoet aan de regels kan de gemeente besluiten tot het nemen van maatregelen. Welke maatregelen dat kunnen zijn vindt u in het document hiernaast.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie is verantwoordelijk voor de tweedelijns inspectie. Dit houdt in dat de onderwijsinspectie het toezicht door de GGD en de handhaving door de gemeente controleert. De onderwijsinspectie vormt een oordeel op basis van de jaarverslagen van de gemeente en heeft een signalerende functie richting het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een overzicht van de verantwoordelijkheden van de GGD, de gemeente, de onderwijsinspectie en de Rijksoverheid vindt u hiernaast.

Lees meer

Lees meer: klachten en conflicten

Lees meer: kwaliteit kinderopvang