Toezicht & handhaving in de kinderopvang

Om ervoor te zorgen dat de kinderopvang in Nederland veilig en van goede kwaliteit is voert de GGD inspecties uit. Er wordt dan gecontroleerd of een kinderopvangorganisatie zich aan de Wet kinderopvang houdt. Hieronder ziet u hoe het proces van toezicht & handhaving in de kinderopvang in elkaar zit en welke 5 inspecties er zijn.  

Het proces van toezicht & handhaving

toezichthandhavingproceskinderopvang.pngKlik op de afbeelding om als pdf te downloaden

Het telefoonnummer van de GGD inspecteur die uw kinderopvanglocatie inspecteert vindt u in het (openbare) inspectierapport of zoek de contactgegevens op op de website van uw regionale GGD.

De toezichthouder van de GGD (de inspecteur), controleert in een onderzoek of de kinderopvangondernemer zich houdt aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en onderliggende regelgeving. De toezichthouder vormt zich een oordeel aan de hand van onder andere:

  • observaties;
  • de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen gebruik van maken;
  • gesprekken met medewerkers;
  • gesprek met de houder;
  • documentenonderzoek (de toezichthouder kan de houder vragen documenten op te sturen of klaar te leggen);
  • schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie.
Meer over de 5 soorten inspecties

De inspectiedomeinen

inspectieonderwerpenkinderopvang.pngKlik op de afbeelding om als pdf te downloaden
Meer over de inspectiedomeinen

Meer over toezicht & handhaving in de kinderopvang