Inspectierapport kinderopvang

De toezichthouder van de GGD (de inspecteur kinderopvang) stelt na het bezoek aan de kinderopvanglocatie (de inspectie) een rapport op: het inspectierapport. In het inspectierapport staan de bevindingen van de inspectie en een advies aan de gemeente om wel of niet te handhaven. De GGD inspecteur maakt gebruik van een modelrapport. De insectierapporten van alle kinderopvanglocaties zijn openbaar. U vindt ze op de website van de kinderopvangorganisatie en op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

Het inspectierapport van de GGD

Het rapport wordt samengesteld aan de hand van de bevindingen tijdens het bezoek en eventuele aanvullende documenten die de kinderopvangorganisatie heeft aangeleverd op verzoek van de toezichthouder. Denk bijvoorbeeld aan het pedagogisch beleid of een overzicht van welke kinderen onder welke mentor vallen.

Zienswijze houder

De houder van de kinderopvanglocatie ontvangt het conceptrapport gemiddeld binnen zes weken na de inspectie. Als er feitelijke onjuistheden in het rapport staan, kan de houder deze tijdens de hoor-wederhoor aangeven en stelt de toezichthouder die bij. Daarnaast heeft de houder de mogelijkheid om zelf een schriftelijke reactie op de inhoud van het rapport te geven. Dit wordt de 'zienswijze houder' genoemd en deze wordt als bijlage aan het rapport toegevoegd.

Handhaven of niet?

Hierna stelt de toezichthouder het rapport binnen drie weken definitief vast. Het definitieve inspectierapport wordt daarna tegelijkertijd naar de houder en de gemeente gestuurd. De gemeente besluit vervolgens op basis van de uitkomsten van het inspectiebezoek en het advies van de toezichthouder, of en hoe zij gaat handhaven. Meer over handhaving en sancties.

Rapporten openbaar 

De GGD-inspectierapporten zijn openbaar en inzichtelijk via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De kinderopvangorganisatie is verplicht het rapport duidelijk op de eigen website te publiceren.

Samenvatting rapport

In het LRK vindt u naast een pdf-document van het volledige inspectierapport ook een digitale samenvatting van het rapport. Deze is zodanig weergegeven dat u in één oogopslag kunt zien wat de bevindingen uit de inspectie per inspectiedomein zijn. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van drie kleuren:

Donkerblauw: in orde
Lichtblauw: (deels) niet in orde
Grijs: niet beoordeeld

Meer over 'in-één-oogopslag'.

Bespreken met de oudercommissie

De houder van de kinderopvanglocatie moet elk inspectierapport bespreken met de oudercommissie. Meer over de rol van de oudercommissie en ouders in relatie tot toezicht en handhaving.

Modelrapporten

Bij de inspectie maakt de GGD voor de beoordeling van de kwaliteit gebruik van modelrapporten:

Meer over handhaving & sancties

Wanneer inspecteert de GGD een kinderopvanglocatie?

Meer over toezicht & handhaving in de kinderopvang