Verbeterde In-één-oogopslag (samenvatting inspectierapport)

'In-één-oogopslag’, de visuele weergave en samenvatting van de inspectieresultaten van de GGD, is verbeterd. Met de nieuwe versie heeft u een beter, beknopt overzicht van de inspectieresultaten van de kinderopvanglocatie. Er is meer informatie over de kwaliteit van opvanglocatie opgenomen en het taal- en kleurgebruik is aangepast.

Wat is In-één-oogopslag?

In-één-oogopslag is een samenvatting van de inspectieresultaten van de GGD. Deze samenvatting staat per kinderopvanglocatie in het Landelijke Register Kinderopvang (LRK). Hiermee krijgt de lezer in één oogopslag op een overzichtelijke manier de resultaten van de inspectie te zien. De samenvatting geeft een compact overzicht van belangrijke elementen van het rapport, zoals veiligheid en het pedagogisch klimaat. Als de ondernemer een reactie heeft gegeven op de uitkomsten van het rapport, staat deze ook in de samenvatting. De samenvattingen van de rapporten gaan terug tot 1 januari 2016. Ook alle toekomstige inspectierapporten worden voorzien van een samenvatting.

Waarom In-één-oogopslag?

In-één-oogopslag is er in de eerste plaats voor ouders. De informatie uit het inspectierapport wordt toegankelijker gemaakt. Zo krijgen ouders beter zicht op de kwaliteit van een (toekomstige) opvanglocatie en kunnen zij met hun kinderopvang in gesprek gaan over wat er wel of niet goed gaat. Ook kunnen zij makkelijker een keuze maken voor een opvanglocatie. In-één-oogopslag kan ook kinderopvanglocaties zelf helpen, door inzichtelijker te maken wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen.

Verbeteringen en samenwerking

In-één-oogopslag is sinds april 2018 live. Het is ontwikkeld door GGD GHOR Nederland en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van ouders (waaronder BOinK) en kinderopvangondernemers in Nederland. In 2019 heeft het ministerie van SZW, samen met de betrokken partijen, hard gewerkt aan een verbeterde versie van In-één-oogopslag. Deze is sinds 2 januari 2020 live. Belangrijke verbeteringen zijn onder andere dat de gepresenteerde informatie beter aansluit bij de wensen en behoeften van ouders (zoals duidelijker kleur- en taalgebruik) en dat In-één-oogopslag nu ook op tablet en telefoon te bekijken is. Ook is bestaande informatie beter toegankelijk gemaakt door middel van klik-icoontjes, die duidelijk maken dat achterliggende informatie te bekijken is door erop te klikken.

In-één-oogopslag in de toekomst

Het verbeteren van In-één-oogopslag en de informatievoorziening aan ouders blijft ook de komende tijd een belangrijk aandachtspunt. Zo wil het ministerie van SZW, samen met de betrokken partijen, onder andere verkennen welke mogelijkheden het LRK biedt om het zoeken en vergelijken van kinderopvanglocaties te vergemakkelijken.  

Meer weten?

Bekijk In-één-oogopslag op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Meer over toezicht & handhaving in de kinderopvang

Wat doet BOinK?