Werkveld en gesprekspartners

BOinK is als een spin in het web in de sector kinderopvang. Als belangenbehartiger van ouders overleggen wij regelmatig met belangrijke partijen over actuele ontwikkelingen.

We hebben veel te maken met de overheid en beleidsmakers op landelijk en gemeentelijk niveau. Denk hierbij aan de Rijksoverheid en Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarnaast werken we nauw samen met ondernemers in de sector kinderopvang. Deze ondernemers worden vertegenwoordigd door de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Brancheverenging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de Vereniging Gastouderbranche (VGOB). 

Als het peuteropvang betreft werken we samen met de Sociaal Werk Nederland, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD). Wanneer het gaat om toezicht en handhaving binnen de kinderopvang, is er met regelmatig contact en overleg met GGD-Nederland en regionale GGD’s.

 

Nuttige organisaties

Op het gebied van kwaliteit

Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) (BOinK maakt onderdeel uit van het bestuur en de adviesraad van BKK).
Landelijk pedagogenplatform kinderopvang 
NCKO; Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek
Nederlands Jeugdinstituut
Landelijk Steunpunt Brede Scholen
Stichting opvoeden (over kinderopvang)

Klachten & geschillen

Klachtenloket Kinderopvang
De Geschillencommissie Kinderopvang

Vakbond

FNV
CNV 

Consumentenondersteuning

Consumentenbond
ConsuWijzer
Nationale ombudsman

Overige organisaties

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
Waarborgfonds Kinderopvang

 

Lees meer: nieuwe wet- en regelgeving

Lees meer: gesubsidieerde projecten