Klachten & conflicten in de kinderopvang

Wat moet u doen als u een klacht over de kinderopvang(organisatie) heeft?
In de Wet kinderopvang is vastgelegd hoe kinderopvangorganisaties met klachten moeten omgaan. Hieronder staan de regels uit deze Wet. 

De letterlijke tekst uit de Wet kinderopvang vindt u hier.

Heeft u een klacht over kinderdagverblijf, bso of gastouder?
Er is een visual gemaakt voor ouders en oudercommissies om gemakkelijk te zien wat u kunt doen als u een klacht heeft over de kinderopvang.

 

LET OP! Is uw contract door de kinderopvangorganisatie eenzijdig opgezegd?  En bent u het hier niet mee eens?
Dan kunt u direct naar de Geschillencommissie Kinderopvang stappen en hen vragen dit geschil via een verkorte procedure te behandelen. 

Doe dit binnen één week na de bevestiging van de contractopzegging door de opvangorganisatie van uw kind.
Heeft u deze termijn overschreden, maar heeft de opvangorganisatie u er bij het opzeggen van uw contract niet op gewezen dat u binnen een week het geschil aan de Geschillencommissie kan voorleggen? Dan kan de Geschillencommissie besluiten uw geschil toch in behandeling te nemen.

Wanneer je in deze situatie zit, neem dan tijdens ons spreekuur contact met ons op. Wij helpen je graag verder.