Klachten & conflicten in de kinderopvang

Wat moet u doen als u een klacht over de kinderopvang(organisatie) heeft?
In de Wet kinderopvang is vastgelegd hoe kinderopvangorganisaties met klachten moeten omgaan. Hieronder staan de regels uit deze Wet. 

De letterlijke tekst uit de Wet kinderopvang vindt u hier.

Heeft u een klacht over kinderdagverblijf, bso of gastouder?
Er is een visual gemaakt voor ouders en oudercommissies om gemakkelijk te zien wat u kunt doen als u een klacht heeft over de kinderopvang.