Klacht over kinderopvangorganisatie

Intern klagen
Het kan zijn dat u ontevreden bent over uw kinderopvang. Heeft u een klacht, dan moet u deze eerst intern voorleggen: bespreek het met de verantwoordelijke persoon op de opvang. Wanneer u er samen niet uit komt, vindt u in het klachtenreglement van het kinderdagverblijf, bso of gastouderbureau de vervolgde stap.

Klachtenreglement
In de Wet kinderopvang staat dat elke kinderopvang een klachtenregeling moet hebben. In het klachtenreglement vindt u de manier waarop u intern kunt klagen. Verschillende partijen uit de kinderopvangbranche (waaronder BOinK) hebben een model voor een klachtenreglement gemaakt. Er is een model intern klachtenreglement voor kinderdagverblijven en bso's. En een model intern klachtenreglement voor gastouderopvang. Kinderopvangorganisaties kunnen in dit model hun eigen gegevens invullen.

Tip: de oudercommissie heeft adviesrecht op de klachtenregeling van de opvang.

Klacht ook voor andere ouders relevant
Is de klacht ook voor andere ouders relevant, breng dan ook de oudercommissie op de hoogte. Let op: de oudercommissie is geen klachtencommissie en kan uw klacht niet behandelen. Wel kunnen zij naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid van de organisatie. Zij kunnen de organisatie adviseren het beleid aan te passen.

 

Terug naar overzichtspagina klachten & conflicten