Richtinggevende uitspraken Geschillencommissie Kinderopvang

Op deze pagina vindt u uitspraken die de geschillencommissie na behandeling van eerdere geschillen heeft gedaan. Staat er een geschil bij dat lijkt op uw geschil?
Dan kunt u de uitspraak lezen en zo een beetje inschatten hoe de geschillencommissie mogelijk zal oordelen over uw geschil. U kunt geen rechten ontlenen aan dit uitsprakenoverzicht. Elke klacht wordt door de commissie afzonderlijk beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden tussen ouder en kinderopvangaanbieder. Het is daarom dat wij ouders graag wijzen op onderstaande uitspraken.

Uitspraken van de Geschillencommissie Kinderopvang zijn openbaar en kunt u hier teruglezen op hun website.

Wanneer er een zitting heeft plaatsgevonden, gaat er altijd enige tijd overheen voordat de Geschillencommissie hier een oordeel over uitspreekt, het geschil en de uitspraak netjes uitgeschreven op papier staan en naar betrokken partijen is verstuurd. Niet alle uitspraken komen uiteindelijk geanonimiseerd op de website van de Geschillencommissie.

BOinK ontvangt deze uitspraken allemaal rechtstreeks en heeft daardoor inzage in alle beoordelingen van geschillen. Als het belang groot is, zullen wij alvast een korte samenvatting geven en het oordeel op deze pagina plaatsen. Zodra de uitspraak ook bij de Geschillencommissie online staat, zullen we deze meteen toevoegen aan het bericht met onze toelichting.

Hieronder hebben wij een aantal richtinggevende uitspraken van de Geschillencommissie geselecteerd waarvan wij denken dat ze van belang zijn: