Pedagogisch beleid

Belangrijke onderdelen van het Pedagogisch beleid zijn:

 • Mediaopvoeding: Kinderen komen thuis, bij familie en vriendjes en op de kinderopvang in aanraking met media: actief of passief. Mediaopvoeding begint thuis, maar het is ook een taak van de kinderopvang.
 • Risicovol Spelen: Leren omgaan met kleine risico’s
   

Wat is mediaopvoeding?

Kinderen op tablet iStock-186829768_liggend_320 px

Mediaopvoeding is erop gericht dat kinderen leren om bewust en selectief met media om te gaan en om de inhoud van het aanbod kritisch te beschouwen en op waarde te schatten (Toolbox Mediaopvoeding, 2015).

Media in de kinderopvang

Een kinderopvangorganisatie zal een eigen afweging maken om wel of geen media in te zetten. Er zijn argumenten voor en tegen, maar een organisatie kan er niet meer helemaal omheen.

Door op een bewuste manier met media om te gaan, kunnen kinderen kwalitatief goede producten worden aangereikt, die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau. Samen met ouders kan er een goede basis worden gelegd voor toekomstige mediawijsheid.

De rol van de oudercommissie

Mediaopvoeding vraagt om een visie en (pedagogisch) beleid; de oudercommissie heeft adviesrecht op dit gebied.

Vragen die de oudercommissie aan de kinderopvang kan stellen over dit onderwerp:

 • Wordt er gebruik gemaakt van digitale media binnen de organisatie?
 • Is er beleid over het gebruik van digitale media? (geen gebruik maken van digitale media is ook beleid!)
 • Wordt digitale media ook ingezet op de groep? Zo ja, vanaf welke leeftijd, welke media, wanneer en hoe?

Aandachtspunten

Bij gebruik van digitale media zijn de volgende aandachtspunten van belang voor een gezond mediamenu (Witboek Mediaopvoeding: ook een taak van de kinderopvang - Digidreumes):

 • Inzet van media is geen doel, maar een middel.
 • Media worden op een (beperkt) aantal vaste momenten ingezet.
 • Media versterken activiteiten en bieden een extra context voor kinderen.
 • Media worden ingezet als introductie van een thema, als differentiatiemiddel of als een verwerkingsactiviteit.
 • Media zijn van goede kwaliteit en sluiten aan bij de ontwikkeling van de kinderen.
 • Adequate begeleiding door een pedagogisch medewerker is van belang.
 • Pedagogische medewerkers en ouders hebben een voorbeeldfunctie.

In de factsheet vindt u uitbereide informatie, o.a. over mediagebruik in de bso en hoe u aan de slag kunt met dit onderwerp.

Risicovol spelen

Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan met risico’s. Het aangaan van spannende, uitdagende en avontuurlijke activiteiten, waarbij een risico bestaat op een (kleine) verwonding, is goed voor het ontwikkelen van de risicocompetenties van kinderen. Zij worden hierdoor mobiel vaardiger, zelfverzekerder én socialer. Pedagogisch medewerkers leren kinderen omgaan met kleine risico’s. Dit gebeurt vaak spelenderwijs (risicovol spelen). 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beschreven hoe er wordt omgegaan met risico’s zoals struikelen, tegen elkaar aan botsen en vallen. Dit veiligheids- en gezondheidsbeleid dient als leidraad voor de pedagogisch medewerker: wanneer moeten ze ruimte geven en wanneer moeten ze ingrijpen? Per situatie en kind kan de afweging worden gemaakt of het om een aanvaardbaar risico gaat dat past bij de ontwikkeling van het kind.

Kijk onder de downloads naar ons factsheet over Risicovol Spelen.

Downloads

Interessante links

Kind & Media
http://www.mediawijsheid.nl/
http://www.mediaopvoeding.nl/
Geheugensteuntje over beeldschermtijd
Filmpje over uitdaging ouders mediagebruik kinderen
http://www.mijnkindonline.nl/
www.mediasmarties.nl
Artikel: Ook jonge kinderen kunnen leren van media
www.mediaukkiedagen.nl