Ziekte en Hygiëne in de kinderopvang

Alle kinderopvangorganisaties hebben een ziektebeleid waarin staat wanneer kinderen wel en niet naar de kinderopvang mogen komen als ze ziek zijn.  In de kinderopvang moet hygiënisch worden gewerkt. De ruimtes moeten schoon zijn en ook persoonlijke hygiëne is een aandachtspunt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft twee brochures die betrekking hebben op ziekte en hygiëne op de kinderdagopvang  en buitenschoolse opvang Beide brochures bevatten uitgebreide richtlijnen, regels en beschrijvingen over hoe om te gaan met deze onderwerpen (zie documenten zijn te downloaden aan de rechterkant van deze pagina).

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft de 'Hygiënecode voor kleine instellingen' toegepast op de kinderopvang.

Ziekte en kinderopvang

Kinderopvangorganisaties hebben een ziektebeleid waarin staat wanneer kinderen wel en niet naar de kinderopvang mogen komen als ze ziek zijn. Dit ziektebeleid wordt door de kinderopvang zelf opgesteld. Het gaat over het algemeen uit van hoe het kind zich voelt in de groep en of het nog realistisch is dat de pedagogisch medewerker voor het kind kan zorgen. Sommige kinderziektes zijn besmettelijk, maar wanneer bekend is dat een kind de betreffende ziekte heeft is het besmettingsgevaar in sommige gevallen  juist alweer geweken. Besmettelijkheid van een ziekte is dus niet altijd een reden dat een kind niet kan komen naar de kinderopvang. 

De brochure 'Informatie over ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' van het RIVM bevat een omschrijving van de meest voorkomende (kinder)ziekten, waaronder infectieziekten. Eén hoofdstuk gaat over vaccinaties. Ook wordt uitgelegd wanneer de huisarts moet worden ingeschakeld, 112 moet worden gebeld en of een ziekte moet worden gemeld bij de GGD.  

Lees meer: vaccineren in de kinderopvang

Lees meer: Hoofdluis bij mjn kind - informatie voor ouders

Lees meer: corona & kinderopvang

Hygiëne in de kinderopvang

In de brochure hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang van het van RIVM, staan adviezen voor persoonlijke hygiëne van zowel beroepskrachten als kinderen. Waaronder een protocol handenwassen. Maar u vindt er ook informatie over schoonmaken, voedselveiligheid, het geven van medicijnen (geneesmiddelen) en het voorkomen/bestrijden van ongedierte.

Het programma 'Gezonde Kinderopvang' geeft hygiënetips en -richtlijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen van 4 tot 12 jaar

 

 

 

Geen verplichte richtlijnen

Kinderopvangorganisaties zijn niet verplicht om met de richtlijnen van het RIVM te werken maar ze bieden wel houvast. Werkt de kinderopvangorganisaties nog niet met deze richtlijnen dan kan de oudercommissie adviseren dat wel te gaan doen. De GGD beoordeelt bij de jaarlijkse inspectie of de kinderopvangorganisatie voldoende hygiënemaatregelen heeft getroffen en voldoende hygiënisch werkt.

Kinderopvang organisaties zijn verplicht een actueel veiligheid en gezondheidsbeleid te hanteren. Daarin  kan zij onder andere de informatie over ziekte,  het verstrekken van geneesmiddelen, vaccineren en hygiëne beschrijven.  De oudercommissie heeft adviesrecht op dit beleid.

Terug naar de overzichtspagina Veiligheid en gezondheid