Corona & kinderopvang

Het kabinet heeft per maandag 13 maart 2023 alle coronamaatregelen opgeheven.

Ook voor de kinderopvang gelden geen bijzondere maatregelen meer. Wel roept het kabinet op om alle (dringende) adviezen te blijven volgen om de verspreiding van corona te voorkomen en beperken. Dat zijn:

Heb je klachten die passen bij luchtweginfecties zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop-of snotneus?

  1. Blijf dan thuis wanneer je ziek bent.
  2. Overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken.
  3. Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg), draag dan een mondneusmasker.
  4. Hoest en nies in je ellenboog. En was vaak en goed je handen met water en zeep, ook als je geen klachten hebt.
  5. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Ook het sectorplan blijft bestaan, mocht er toch een opleving van het virus plaatsvinden die om actie vraagt.

Laatste nieuws: Het kabinet schrapt per direct alle maatregelen rondom corona

coronavirus 580px

In de beslisboom en het sectorplan kinderopvang zijn alle adviezen terug te vinden. Lees meer over:

  1. De beslisboom: vragenschema om te bepalen of een kind naar de kinderopvang kan.
  2. Sectorplan: de sector Kinderopvang geeft aan welke maatregelen zij neemt tegen corona wanneer dat nodig is.
  3. Documenten: o.a. informatiedocumenten, het sectorplan en adviezen vanuit het sectorplan.

 

1. De beslisboom 

De afgelopen jaren is de beslisboom, een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang (en eventueel de basisschool) kan, intensief gebruikt. De beslisboom wordt momenteel niet meer gebruikt en de quarantaineregels zijn afgeschaft. 

Voor algemene adviezen om luchtweginfecties te voorkomen heeft uw organisatie ook een eigen gezondheidsbeleid. Hierin is, onder andere, opgenomen hoe wordt omgegaan met kinderen met gezondheidsklachten en wanneer zij wel en niet naar de kinderopvang mogen komen. Bijvoorbeeld in het geval van koorts. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met uw kinderopvangorganisatie. Ook kunt u contact opnemen met de oudercommissie, zij hebben adviesrecht op het gezondheidsbeleid van de organisatie. 

2. Het sectorplan Kinderopvang coronamaatregelen

Begin juli 2022 hebben de kinderopvang en het onderwijs sectorplannen voor de langetermijnstrategie covid-19 gepresenteerd. In deze plannen staan vier mogelijkheden met maatregelen beschreven die horen bij de verschillende fasen van de pandemie. Bij het sectorplan Kinderopvang zijn door sectorpartijen twee informatiedocumenten en een maatregelenladder opgesteld, die een verdere uitwerking bevatten van het sectorplan Kinderopvang. De documenten zijn hieronder te downloaden.

3. Documenten

Sectorplan COVID-19 Kinderopvang

Klik hier voor het informatiedocument over de scenario’s 1 en 2
Klik hier voor het informatiedocument over de scenario’s 3 en 4
Klik hier voor de maatregelenladder Kinderopvang
Klik hier voor de Beslisboom
Klik hier voor het Sectorplan Kinderopvang

Aanvullende adviezen Sectorplan Kinderopvang:
Klik hier voor het Arbeid hygiënisch advies
Klik hier voor het Advies van deskundigen infectiepreventie
Klik hier voor de handreiking Gedragskader van het RIVM