Vaccineren & kinderopvang

Zie onderaan deze pagina de meest recente nieuwsberichten.

Op grond van de huidige wetgeving kan vaccineren (inenten) niet worden verplicht. Kinderen die niet zijn ingeënt mogen om deze reden zeer waarschijnlijk niet worden geweigerd op de kinderopvang. Voorlopig wordt de wet niet gewijzigd: het kabinet stelt (nog) geen vaccinatieplicht in voor de kinderopvang. Een speciale 'Commissie vaccinatie en kinderopvang' heeft staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) geadviseerd over dit vraagstuk. De commissie bestond uit zeven experts, waaronder BOinK voorzitter Gjalt Jellesma.

De commissie adviseert: "De overheid moet ouders duidelijker informeren dat we met ons allen verantwoordelijk zijn voor de (minimale) vaccinatiegraad. De commissie adviseert daarnaast om een ondergrens vast te stellen voor de landelijke vaccinatiegraad. Als de vaccinatiegraad verder daalt en deze ondergrens wordt bereikt, moet deelname aan het rijksvaccinatieprogramma verplicht worden gesteld voor de kinderopvang." Dit advies heeft het kabinet overgenomen. Lees hier meer over het advies, het volledige rapport en de reacties van SZW en VWS. Dit advies heeft het kabinet overgenomen.

Staatssecretaris Blokhuis neemt nu als maatregel ouders die weigeren hun kind te laten inenten een gesprek met een (kinder)arts aan te bieden. Het RIVM buigt zich over het bepalen van een ondergrens. Die wordt in het najaar verwacht.

Waarom speelt dit onderwerp in de kinderopvang?

Het gaat in deze discussie om de zogenaamde BMR vaccinatie: de inenting tegen bof, mazelen (zeer besmettelijk en gevaarlijk) en rode hond. De vaccinatiegraad is op dit moment 92,9%. Voor groepsimmuniteit is een minimale vaccinatiegraad van 95% nodig. Kinderen jonger dan 14 maanden kunnen nog niet worden ingeënt en zijn dus extra vatbaar. In Nederland gaan kinderen al op zeer jonge leeftijd naar de kinderopvang (vanaf drie maanden) en komen dus al vroeg in aanraking met (veel) andere kinderen die mogelijk niet gevaccineerd zijn. Om deze reden is het besmettingsgevaar in de kinderopvang groot.

Standpunt BOinK

Wij zijn het eens met het advies van de Commissie vaccinatie en kinderopvang: informeer ouders goed over het belang van vaccineren. Heeft deze maatregel onvoldoende effect en daalt de vaccinatiegraad onder de (door het RIVM vast te stellen) critische ondergrens dan moet de overheid vaccineren voor de kinderopvang verplicht stellen.

Als de overheid de verplichting oplegt komen kinderopvangorganisaties niet voor een moeilijk dilemma te staan, namelijk kiezen of zij kinderen die niet gevaccineerd zijn willen weigeren of toelaten.
Wij vinden dat de keuze van wel of niet inenten aan de ouders is, maar pleiten wel voor transparantie: maak bekend of er kinderen worden opgevangen die niet zijn ingeënt cq. niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Alle ouders kunnen dan kiezen of ze van de betreffende opvanglocatie gebruik willen maken. 

Lees, luister en kijk meer

RTL Z
09-10-2019
Kabinet bereidt vaccinatieplicht kinderopvang voor
Telegraaf
09-10-2019
Kabinet: voorlopig geen verplichte inenting crèches
De Stentor
25-08-2019
Hoe verplicht kan vaccinatie zijn? Vijf vragen en antwoorden
Rijksoverheid
01-07-2019
Advies van 'Commissie kinderopvang en vaccinatie' voor aanpak dalende vaccinatiegraad
AD
01-07-2019
D66 wil nu inentingsplicht kinderopvang als vaccinatiegraad onder 90% zakt
EenVandaag
13-06-2019
Ruime meerderheid wil dat overheid vaccineren verplicht
NPO Radio 1
01-05-2019
'Het is goed dat kinderdagverblijven niet ingeënte kinderen wegsturen'
Telegraaf
01-05-2019

Noord-Hollandse kinderopvang eist vaccinatie

AD
18-04-2019

Pas in najaar besluit over weigeren niet gevaccineerde kinderen op creche

Trouw
16-04-2019

Weigerbeleid rond vaccinaties bij creches is juridisch niemandsland (vijf vragen)

Nieuwsuur
14-04-2019

Hoogleraar Pierik: "Verplichte vaccinatie voor alle kinderen op de kinderopvang"

NOS
13-04-2019

Tientallen kinderdagverblijven weigeren niet-gevaccineerde kinderen
Geschillencommissie Kinderopvang: "In beginsel is er geen juridische basis voor een algehele weigering van niet-ingeënte kinderen"

AD
09-04-2019

Kabinet wil vaccinatieplicht onderzoeken

Jinek
08-04-2019

 De zorgen van ouders met betrekking tot de dalende vaccinatiegraad nemen toe. Is het wetsvoorstel van D66 voldoende om het tij te keren?"

Nieuwsuur
05-04-2019

De dalende vaccinatiegraad is een maatschappelijk probleem dat niet in de kinderopvang moet worden uitgevochten (na 11 minuten)

RTL Nieuws / EditieNL
05-04-2019

Ouders bezorgd na mazelenuitbraak Haagse crèche: hoeveel kinderen zijn ingeënt?

Rijksoverheid

Bekijk de vaccinatiegraad in uw omgeving (kaart)

Volkskrant
03-04-2019

Dit moet je als ouder weten over mazelen en vaccinaties op de kinderopvang

AD
02-04-2019

D66: ‘Tweede Kamer moet haast maken met vaccinatiewet na mazelenuitbraak in Den Haag’

Rijksoverheid.nl
26-03-2019

Minister Blokhuis (VWS) start vaccinatiealliantie
BOinK voorzitter Gjalt Jellesma maakt onderdeel uit van de commissie vaccinatie en kinderopvang

Nu.nl
22-03-2019

Animatievideo met uitleg over het gevaar van de dalende vaccinatiegraad (1.18 min.)

Nu.nl
06-03-2019

Groot Deens onderzoek toont aan dat vaccinaties geen autisme veroorzaken

Kamerbrief
19-11-2018

Van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) aan Tweede Kamer 'Verder met vaccineren'

EenVandaag
19-11-2018

Staatssecretaris Blokhuis wil ouders mogelijk verplichten hun kinderen te vaccineren

Trouw
19-10-2018

"Wetsvoorstel vaccinatie hard nodig voor veiligheid kinderen"

Volkskrant
05-09-2018

Huisarts: "Is niet vaccineren een vorm van kindermishandeling?"

Radio 1, Nieuws en Co
23-08-2018, 17.00 uur

Over wetsvoorstel D66 kinderen weigeren op kinderopvang

Trouw
23-08-2018

Kamermeerderheid: ‘Zonder inenting niet welkom op de crèche’ (met vier varianten van de plannen)

Radio 1, NOS Radio 1 Journaal
09-08-2018

Kinderopvangorganisaties moeten kinderen naar vaccinatiebewijs kunnen vragen (na 33.20 min.)

Radio 1, Stand.nl 
07-08-2018, 9.33 uur

Ouders die weigeren hun kinderen te laten vaccineren moeten worden gekort op de kinderbijslag

EenVandaag
06-08-2018
"Ouders die hun kind niet inenten moeten dat verplicht melden als ze naar de kinderopvang willen gaan", aldus BOinK voorzitter Gjalt Jellesma
EenVandaag
06-08-2018
'Mijn zoontje was bijna dood door een kind dat niet ingeënt was'
Kinderopvangtotaal.nl
27-06-2018
Minister Blokhuis (Volksgezondheid) ‘Registratie vaccinaties kinderdagverblijf kan beter’
Nieuwsuur
25-06-2018, va. 25 min.
Vaccinatiegraad gedaald onder kritieke grens
Dit is de dag
31-05-2018
Risico's voor jonge kinderen in de kinderopvang. Wel of niet verplicht vaccineren?
Kinderopvangtotaal Kabinet start onderzoek naar dalende vacinatiegraad
Editie NL Waarom inenten? 'Als steeds meer kinderen niet gevaccineerd worden, komen infectieziekten terug' (n.a.v. advies Gezondheidsraad pedagogisch medewerkers in te enten tegen kinkhoest)
Experts aan het woord Factsheet vaccineren
NRC Kunnen crèches niet ingeënte kinderen weigeren?
NOS Onderzoek naar 'inentingsregister' voor crèches
RTL Nieuws

Minister Schippers: 'Crèche moet melden hoeveel kinderen niet zijn ingeënt'

NRC Minister Schippers wil openheid vaccinatiegraad crèche

NRC

Waarschijnlijk is het Nederlandse vaccinatieprogramma zó succesvol dat het zich nu tegen zichzelf keert
Jacobine op Zondag Moeten we verplicht vaccineren? (een gesprek met jeugdarts Henrike ter Horst, moeder Nicole Gommers en Gjalt Jellesma, voorzitter BOinK)
Radio 1 Moeten crèches open zijn over niet gevaccineerde kinderen
EenVandaag Hebben ouders het recht te weten of kinderen zijn ingeënt?
AD 'Crèche moet ouders informeren over niet-ingeënte kinderen'
NOS Twee miljoen voor meer uitleg over vaccinaties
NOS BOinK vraagt om duidelijkheid over weigeren niet ingeënte kinderen op kinderopvang
Volkskrant Nee, van de BMR-vaccinatie krijg je geen autisme
RIVM Rapport Surveillance en ontwikkelingen Rijksvaccinatieprogramma 2015-2016
Trouw Kinderdagverblij moet vaccineren eisen
Telegraaf Niet vaccineren, geen kinderdagverblijf
Kinderopvangtotaal Moeten kinderdagverblijven vaccinatie eisen?
BNR Meldplicht kinderopvang voor niet-ingeënte kinderen 
Volkskrant
17-11-2016
Ouders kinderopvang eisen ingrijpen overheid 'Leg nut vaccineren uit'

 

Lees meer over ziekte in de kinderopvang

Ga naar overzicht veiligheid & gezondheid