Vaccineren & kinderopvang

Op grond van de huidige wetgeving kan vaccineren (inenten) niet worden verplicht. Kinderen mogen om deze reden (zeer waarschijnlijk) ook niet worden geweigerd op de opvang. Maar daar komt mogelijk verandering in.

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) neemt nu als maatregel ouders die weigeren hun kind te laten inenten een gesprek met een (kinder)arts aan te bieden. Hij ziet vooralsnog geen reden een vaccinatieplicht (voor het afnemen van kinderopvang of in algemene zin) in te voeren. Maar geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer wel aan dat: "Mocht de daling van de vaccinatiegraad echter aanhouden, en daarmee de volksgezondheid in gevaar brengen, dan zal ik meer verplichtende maatregelen in overweging moeten nemen."

Aanleiding voor deze maatregel was het wetsvoorstel van D66 om niet-gevaccineerde kinderen op de kinderopvang te weigeren. Een Kamermeerderheid van VVD, D66, CDA, PvdA en SP staat achter dit plan. Nu de vaccinatiegraad in Nederland daalt, willen de partijen de veiligheid in de kinderopvang garanderen.

Standpunt BOinK

Wij vinden dat de keuze over het wel of niet inenten aan de ouders is, maar pleiten wel voor transparantie: maak bekend of er kinderen worden opgevangen die niet zijn ingeënt cq. niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Ouders kunnen dan kiezen of ze van de betreffende opvanglocatie gebruik willen maken.

 

Lees, luister en kijk meer

Kamerbrief
(19-11-2018)

Van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) aan Tweede Kamer 'Verder met vaccineren'

EenVandaag
(19-11-2018)

Staatssecretaris Blokhuis wil ouders mogelijk verplichten hun kinderen te vaccineren

Trouw
(19-10-2018)

"Wetsvoorstel vaccinatie hard nodig voor veiligheid kinderen"

Volkskrant (opinie) 
(05-09-2018)

Huisarts: "Is niet vaccineren een vorm van kindermishandeling?"

Radio 1, Nieuws en Co
(23-08-2018, 17.00 uur)

Over wetsvoorstel D66 kinderen weigeren op kinderopvang

Trouw
(23-08-2018)

Kamermeerderheid: ‘Zonder inenting niet welkom op de crèche’ (met vier varianten van de plannen)

Radio 1, NOS Radio 1 Journaal
(09-08-2018)

Kinderopvangorganisaties moeten kinderen naar vaccinatiebewijs kunnen vragen (na 33.20 min.)

Radio 1, Stand.nl 
(07-08-2018, 9.33 uur)

Ouders die weigeren hun kinderen te laten vaccineren moeten worden gekort op de kinderbijslag

EenVandaag
(06-08-2018)
"Ouders die hun kind niet inenten moeten dat verplicht melden als ze naar de kinderopvang willen gaan", aldus BOinK voorzitter Gjalt Jellesma
EenVandaag
(06-08-2018)
'Mijn zoontje was bijna dood door een kind dat niet ingeënt was'
Kinderopvangtotaal.nl
(27-06-2018)
Minister Blokhuis (Volksgezondheid) ‘Registratie vaccinaties kinderdagverblijf kan beter’
Nieuwsuur
(25-06-2018, va. 25 min.)
Vaccinatiegraad gedaald onder kritieke grens
Dit is de dag
(31-05-2018)
Risico's voor jonge kinderen in de kinderopvang. Wel of niet verplicht vaccineren?
Kinderopvangtotaal Kabinet start onderzoek naar dalende vacinatiegraad
Editie NL Waarom inenten? 'Als steeds meer kinderen niet gevaccineerd worden, komen infectieziekten terug' (n.a.v. advies Gezondheidsraad pedagogisch medewerkers in te enten tegen kinkhoest)
Experts aan het woord Factsheet vaccineren
NRC Kunnen crèches niet ingeënte kinderen weigeren?
NOS Onderzoek naar 'inentingsregister' voor crèches
RTL Nieuws

Minister Schippers: 'Crèche moet melden hoeveel kinderen niet zijn ingeënt'

NRC Minister Schippers wil openheid vaccinatiegraad crèche

NRC

Waarschijnlijk is het Nederlandse vaccinatieprogramma zó succesvol dat het zich nu tegen zichzelf keert
Jacobine op Zondag Moeten we verplicht vaccineren? (een gesprek met jeugdarts Henrike ter Horst, moeder Nicole Gommers en Gjalt Jellesma, voorzitter BOinK)
Radio 1 Moeten crèches open zijn over niet gevaccineerde kinderen
EenVandaag Hebben ouders het recht te weten of kinderen zijn ingeënt?
AD 'Crèche moet ouders informeren over niet-ingeënte kinderen'
NOS Twee miljoen voor meer uitleg over vaccinaties
NOS BOinK vraagt om duidelijkheid over weigeren niet ingeënte kinderen op kinderopvang
Volkskrant Nee, van de BMR-vaccinatie krijg je geen autisme
RIVM Rapport Surveillance en ontwikkelingen Rijksvaccinatieprogramma 2015-2016
Trouw Kinderdagverblij moet vaccineren eisen
Telegraaf Niet vaccineren, geen kinderdagverblijf
Kinderopvangtotaal Moeten kinderdagverblijven vaccinatie eisen?
BNR Meldplicht kinderopvang voor niet-ingeënte kinderen 
Volkskrant Ouders kinderopvang eisen ingrijpen overheid 'Leg nut vaccineren uit'
Lees meer over ziekte in de kinderopvang

Ga naar overzicht veiligheid & gezondheid