Vaccineren & kinderopvang

Op grond van de huidige wetgeving kan vaccineren (inenten) niet worden verplicht. Kinderen mogen om deze reden (zeer waarschijnlijk) ook niet worden geweigerd op de opvang. Maar daar komt mogelijk verandering in.

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) neemt nu als maatregel ouders die weigeren hun kind te laten inenten een gesprek met een (kinder)arts aan te bieden. Hij ziet vooralsnog geen reden een vaccinatieplicht (voor het afnemen van kinderopvang of in algemene zin) in te voeren. Maar geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer wel aan dat: "Mocht de daling van de vaccinatiegraad echter aanhouden, en daarmee de volksgezondheid in gevaar brengen, dan zal ik meer verplichtende maatregelen in overweging moeten nemen."

Aanleiding voor deze maatregel was het wetsvoorstel van D66 om niet-gevaccineerde kinderen op de kinderopvang te weigeren. Een Kamermeerderheid van VVD, D66, CDA, PvdA en SP staat achter dit plan. Nu de vaccinatiegraad in Nederland daalt, willen de partijen de veiligheid in de kinderopvang garanderen.

Waarom speelt dit onderwerp in de kinderopvang?

Het gaat in deze discussie om de zogenaamde BMR vaccinatie: de inenting tegen bof, mazelen en rode hond. Kinderen jonger dan 14 maanden kunnen nog niet worden ingeënt en zijn dus extra vatbaar. In Nederland gaan kinderen al op zeer jonge leeftijd naar de kinderopvang (vanaf drie maanden) en komen dus al vroeg in aanraking met (veel) andere kinderen die mogelijk niet gevaccineerd zijn. Om deze reden is het besmettingsgevaar in de kinderopvang groot.

Standpunt BOinK

Wij vinden dat de keuze over het wel of niet inenten aan de ouders is, maar pleiten wel voor transparantie: maak bekend of er kinderen worden opgevangen die niet zijn ingeënt cq. niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Ouders kunnen dan kiezen of ze van de betreffende opvanglocatie gebruik willen maken.

 

Lees, luister en kijk meer

Nu.nl
06-03-2019

Groot Deens onderzoek toont aan dat vaccinaties geen autisme veroorzaken

Kamerbrief
19-11-2018

Van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) aan Tweede Kamer 'Verder met vaccineren'

EenVandaag
19-11-2018

Staatssecretaris Blokhuis wil ouders mogelijk verplichten hun kinderen te vaccineren

Trouw
19-10-2018

"Wetsvoorstel vaccinatie hard nodig voor veiligheid kinderen"

Volkskrant
05-09-2018

Huisarts: "Is niet vaccineren een vorm van kindermishandeling?"

Radio 1, Nieuws en Co
23-08-2018, 17.00 uur

Over wetsvoorstel D66 kinderen weigeren op kinderopvang

Trouw
23-08-2018

Kamermeerderheid: ‘Zonder inenting niet welkom op de crèche’ (met vier varianten van de plannen)

Radio 1, NOS Radio 1 Journaal
09-08-2018

Kinderopvangorganisaties moeten kinderen naar vaccinatiebewijs kunnen vragen (na 33.20 min.)

Radio 1, Stand.nl 
07-08-2018, 9.33 uur

Ouders die weigeren hun kinderen te laten vaccineren moeten worden gekort op de kinderbijslag

EenVandaag
06-08-2018
"Ouders die hun kind niet inenten moeten dat verplicht melden als ze naar de kinderopvang willen gaan", aldus BOinK voorzitter Gjalt Jellesma
EenVandaag
06-08-2018
'Mijn zoontje was bijna dood door een kind dat niet ingeënt was'
Kinderopvangtotaal.nl
27-06-2018
Minister Blokhuis (Volksgezondheid) ‘Registratie vaccinaties kinderdagverblijf kan beter’
Nieuwsuur
25-06-2018, va. 25 min.
Vaccinatiegraad gedaald onder kritieke grens
Dit is de dag
31-05-2018
Risico's voor jonge kinderen in de kinderopvang. Wel of niet verplicht vaccineren?
Kinderopvangtotaal Kabinet start onderzoek naar dalende vacinatiegraad
Editie NL Waarom inenten? 'Als steeds meer kinderen niet gevaccineerd worden, komen infectieziekten terug' (n.a.v. advies Gezondheidsraad pedagogisch medewerkers in te enten tegen kinkhoest)
Experts aan het woord Factsheet vaccineren
NRC Kunnen crèches niet ingeënte kinderen weigeren?
NOS Onderzoek naar 'inentingsregister' voor crèches
RTL Nieuws

Minister Schippers: 'Crèche moet melden hoeveel kinderen niet zijn ingeënt'

NRC Minister Schippers wil openheid vaccinatiegraad crèche

NRC

Waarschijnlijk is het Nederlandse vaccinatieprogramma zó succesvol dat het zich nu tegen zichzelf keert
Jacobine op Zondag Moeten we verplicht vaccineren? (een gesprek met jeugdarts Henrike ter Horst, moeder Nicole Gommers en Gjalt Jellesma, voorzitter BOinK)
Radio 1 Moeten crèches open zijn over niet gevaccineerde kinderen
EenVandaag Hebben ouders het recht te weten of kinderen zijn ingeënt?
AD 'Crèche moet ouders informeren over niet-ingeënte kinderen'
NOS Twee miljoen voor meer uitleg over vaccinaties
NOS BOinK vraagt om duidelijkheid over weigeren niet ingeënte kinderen op kinderopvang
Volkskrant Nee, van de BMR-vaccinatie krijg je geen autisme
RIVM Rapport Surveillance en ontwikkelingen Rijksvaccinatieprogramma 2015-2016
Trouw Kinderdagverblij moet vaccineren eisen
Telegraaf Niet vaccineren, geen kinderdagverblijf
Kinderopvangtotaal Moeten kinderdagverblijven vaccinatie eisen?
BNR Meldplicht kinderopvang voor niet-ingeënte kinderen 
Volkskrant Ouders kinderopvang eisen ingrijpen overheid 'Leg nut vaccineren uit'

 

Lees meer over ziekte in de kinderopvang

Ga naar overzicht veiligheid & gezondheid