Meeste ouders krijgen compensatie corona-sluiting rond 28 mei

De compensatie voor de kosten van kinderopvang gedurende de corona-sluiting wordt rond 28 mei uitbetaald aan de meeste ouders. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen hierover rond 21 mei een brief. Ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen kunnen de compensatie van 15 mei t/m 15 juli 2021 aanvragen.

Update 6 mei 2021: details corona-compensatie voor ouders zonder kinderopvangtoeslag bekend

Update 1 december 2021: er komt een herziening van de tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO)

Peildatum 21 februari 2021

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen rond 21/22 mei een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat kan zijn een brief per post of in hun digitale berichtenbox van de overheid. De compensatie wordt rond 28 mei uitbetaald aan ouder die kinderopvangtoeslag ontvangen. De zogenaamde peildatum is 21 februari 2021. Dat houdt in dat de hoogte van de compensatie wordt berekenend op basis van de gegevens over de kinderopvang die op deze datum bij de Belastingdienst bekend waren. Deze gegevens zullen mogelijk niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke situatie. Daardoor kunnen er kleine verschillen zijn. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders. Er kan bezwaar worden gemaakt bij de Belastingdienst/Toeslagen. Deze compensatieregeling heet officieel 'tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang' (TTKO). Voor ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen geldt er een apart regeling (TTKZO, zie hieronder).

Let op: de overheid vergoedt alleen het deel tot het maximale uurtarief voor de kinderopvangtoeslag. Het eventuele restant zou door de kinderopvangorganisatie aan ouders moeten worden terugbetaald (zie hieronder).

 

Ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen

Update 6 mei 2021: details corona-compensatie voor ouders zonder kinderopvangtoeslag bekend

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de kosten van de kinderopvang kunnen gebruik maken van de zogenaamde regeling 'tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Dat geldt ook voor ouders die voor een deel van de betaalde uren geen vergoeding van de gemeente ontvangen. Omdat de (kinderopvang)gegevens van deze ouders niet bij de overheid bekend zijn, moeten deze ouders de compensatie zelf aanvragen. Dat kan van 15 mei t/m 15 juli via de website van de SVB. Voor zowel de eerste als de tweede sluiting van de kinderopvang. Binnen één sluitingsperiode komen ouders alleen in aanmerking voor een compensatie vanuit één van beide compensatieregelingen.

Voorbeeld 1: u ontving in de eerste twee weken van de eerste sluiting van de kinderopvang (voorjaar 2020) kinderopvangtoeslag. Daarmee viel u onder de compensatieregeling via de TTKO. U kunt dus geen aanspraak maken op de TTKZO-regeling voor extra of aanvullende compensatie voor de weken in die sluitingsperiode dat u geen kinderopvangtoeslag ontving. Wij adviseren u echter om wél compensatie aan te vragen.

Voorbeeld 2: u had in de eerste sluitingsperiode geen recht op kinderopvangtoeslag en in de tweede sluitingsperiode wel. Dan kunt u voor de eerste sluitingsperiode gebruik maken van de TTKZO-regeling en zelf compensatie aanvragen bij SVB (medio mei). Voor de tweede sluitingsperiode ontvangt u compensatie via de TTKO. Daarvoor hoeft u niets te doen.

  • Eerste sluiting: van 16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 (dagopvang en gastouderopvang) en de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (buitenschoolse opvang)
  • Tweede sluiting: van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (dagopvang en gastouderopvang) en de periode van 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang). 

Ouders ontvangen binnen 8 weken na aanvraag een beschikking (brief waarin staat of en hoeveel compensatie ouders ontvangen). Zie ook de website van de SVB voor meer info.

NB: je kunt niet te veel verdienen om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. In tegenstelling tot huur- en zorgtoeslag is het recht op kinderopvangtoeslag niet gekoppeld aan het inkomen. Er gelden wel andere voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. De hoogte van je inkomen is wel bepalend voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag (minimaal 33%, maximaal 96% van de maximaal te vergoeden uurprijs).


Deel door kinderopvang vergoed

Kinderopvangorganisaties is dringend verzocht het eventuele deel van de uurprijs dat boven het maximale uurtarief ligt zelf aan ouders terug te betalen. Lees hier wat u kunt doen als de kinderopvangorganisatie niet(s) terugbetaalt voor de coronasluiting.

De maximale uurtarieven van 2020 en 2021 zijn:

  2020 2021
Dagopvang (inclusief peuterspeelzalen) € 8,17 € 8,46
Buitenschoolse opvang € 7,02 € 7,27
Gastouderopvang € 6,27 € 6,49


Binnenkort publiceren we de antwoorden op veel gestelde vragen over de uitbetaling van de compensatie. Daarin vindt u een proefberekening die u kunt gebruiken om u te uitrekenen hoeveel uw kinderopvangorganisatie zou moeten terugbetalen.


Vergoeding van gemeente

Ouders die voor de kinderopvang een vergoeding van de gemeente ontvangen (bijv. via VE/VVE of SMI), krijgen de compensatie van de gemeente. Krijgt u niet voor alle uren dat u gebruik maakt van kinderopvang een vergoeding van de gemeente? En krijgt u voor die uren ook geen kinderopvangtoeslag? Dan kunt u gebruik maken van de TTKZO regelenig (zie hierboven).


Veel gestelde vragen

Binnenkort vindt u hier ook de antwoorden op de meestgestelde vragen over de compensatieregeling. Houd onze berichtgeving in de gaten.

Zie ook het bericht van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Zie ook de website van de SVB voor meer informatie

Lees ook: Hoe kunnen we kinderen steunen in de coronacrisis? 10 tips & handvatten voor het praten met kinderen over corona

Meer over kinderopvang & corona