Coronacrisis & kinderopvang nieuws

Sinds 11 mei is de dagopvang (kinderdagverblijf voor 0 tot 4 jarigen en peuterspeelzalen) en gastouderopvang (voor 0 tot 12 jarigen) weer open, lees hier meer over de heropening per 11 mei. Sinds 8 juni is ook de bso weer volledig open. Er wordt nog steeds (24-uurs) noodopvang geboden aan kinderen waarvan 1 of 2 ouders een cruciaal beroep hebben. Lees hier de veelgestelde vragen over de heropening van de kinderopvang per 8 juni.

Geld terug

Alle ouders die de kinderopvang blijven betalen hebben rond 8 juli een compensatie ontvangen voor de eigen bijdrage die ze betalen voor de kinderopvang. Hiervoor is een speciale compensatieregeling opgesteld. De groep ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangt valt momenteel nog buiten deze regeling. Al deze ouders willen we met onze vragenlijst in beeld brengen, zodat we het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van de compensatieregeling voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgen. Op de website van de SVB vindt u meer informatie over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Hieronder vindt u alle (verdere) informatie en veelgestelde vragen (FAQ) over het coronavirus en kinderopvang.

Verandert uw inkomen? Geef dat dan z.s.m door aan de Belastingdienst! Met een lager inkomen ontvangt u een hogere kinderopvangtoeslag. Log in op mijntoeslagen.nl om een wijziging door te geven.

FAQ volledige opening kinderopvang vanaf 8 juni

Coronavirus & kinderopvang

Alle informatie over het coronavirus en kinderopvang: verkouden kinderen brengen, de compensatieregeling, veelgestelde vragen (FAQ) en meer.

Nieuws corona & kinderopvang

Meer over veiligheid & gezondheid in de kinderopvang