Corona & kinderopvang info en nieuws

Laatste update: 12 februari.

De kinderdagverblijven zijn sinds 8 februari weer open. De bso is nog alleen open voor noodopvang. Gastouderopvang is volledig open (en formeel niet gesloten geweest) voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Kinderopvangorganisaties kunnen gebruik maken van het protocol kinderopvang & corona om zo veilig mogelijke opvang te bieden. Op deze pagina meer info over:

Noodopvang bso

Noodopvang is binnen de reguliere openingstijden van de bso beschikbaar voor kinderen van ouders met cruciaal beroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. De ouders van deze kinderen moeten wel een contract hebben met de kinderopvang. Als ouders extra uren noodopvang nodig hebben kunnen ze die bij hun eigen kinderopvangorganisatie aanvragen. Het is niet de bedoeling dat exrta uren in rekening worden gebracht. Voor de noodopvang van kwetsbare kinderen hebben gemeenten een coördinerende rol. Ook op de noodopvang is de beslisboom en het protocol kinderopvang en corona van toepassing. 

Compensatie kosten kinderopvang

Net als bij de coronasluiting van de kinderopvang in het voorjaar is ouders gevraagd de rekening van de kinderopvang door te betalen. Hiervoor ontvangen ouders wederom compensatie via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat geldt ook voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. De compensatie van de overheid is tot het maximaal te vergoeden uurtarief via de kinderopvangtoeslag. Kinderopvangorganisaties is dringend verzocht het eventuele deel van de uurprijs dat boven het maximale uurtarief ligt zelf aan ouders terug te betalen. De compensatie van de overheid wordt naar verwachting medio april aan ouders uitbetaald. De peildatum voor de bepaling van de hoogte van de compensatie is nog niet bekend.

Verandert uw inkomen? Geef dat dan z.s.m door aan de Belastingdienst! Met een lager inkomen ontvangt u een hogere kinderopvangtoeslag. Heeft u geen werk meer? Dan heeft u nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Deze uren kunt u tot het eind van het lopende jaar opmaken (zogenaamd bufferen). U moet zelf de kinderopvangtoeslag (tijdig) stopzetten. Log in op mijntoeslagen.nl om een wijziging door te geven. Of gebruik de nieuwe kinderopvangtoeslag app.

De tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor alle ouders loopt van de periode van 16 december 2020 tot in ieder geval 8 februari 2021. Voor ouders die gebruik maken van een kinderdagverblijf (0 – 4 jaar) en/of de gastouderopvang (0 – 12 jaar) loopt de compensatie tot 8 februari. De tegemoetkoming voor de kosten voor de bso loopt nog door tot de bso in zijn geheel weer open gaat. Zodra er meer bekend is over de compensatieregeling communiceren we dat op onze site en onze social media kanalen.
FAQ over (de hoogte en uitbetaling van) de compensatieregeling voor de sluiting in het voorjaar van 2020.

Compensatie voor ouders zonder kinderopvangtoeslag of gemeentelijk vergoeding

Ouders die géén kinderopvangtoeslag of vergoeding vanuit de gemeente ontvangen, kunnen de compensatie voor de eerste en/of tweede sluitingsperiode vanaf 1 mei aanvragen. Meer daarover in deze update van 10 februari. Ouders die zich via onze website bij ons melden houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Beslisboom

De beslisboom is een vragenschema waarmee bepaald kan worden of een kind naar de kinderopvang (en school) mag. De meest recente versie is van 12 februari 2021. Lees meer en download de beslisboom.

Stappenplan bij een posititief getest persoon op locatie

Een kinderopvangorganisatie moet een stappenplan hebben voor het geval er een medewerker of kind van een kinderopvanglocatie positief getest is. In het stappenplan moet staan hoe een houder in deze situatie communiceert met ouders en medewerkers. De houder moet de GGD benaderen t.b.v. het Bron en Contact Onderzoek (BCO). Medewerkers en ouders hebben recht op privacy. Voor het doorgeven van contactgegevens van ouders en medewerkers aan de GGD is toestemming nodig van de individuele medewerker en ouder. Kinderopvangorganisaties kunnen vooraf (nu al) toestemming vragen voor het delen van de contactgegevens. Dit voorkomt onnodig tijdverlies bij een BCO. De werkgeversbranchepartijen hebben in samenspraak met het ministerie van SZW een format gemaakt voor het stappenplan en brieven voor ouders en medewerkers. Kijk voor meer info op de website van de Brancheorganisatie Kinderopvang of de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Scroll naar beneden voor het laatste nieuws

Coronavirus & kinderopvang

De kinderdagverblijven zijn weer open. De bso is nog alleen open voor noodopvang. Gastouderopvang is ook open. Op deze pagina meer info, nieuws en veelgestelde vragen over kinderopvang en corona. 

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Bel of mail dan naar ons spreekuur.

Nieuws corona & kinderopvang

Meer over veiligheid & gezondheid in de kinderopvang

Over BOinK

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. We behartigen de belangen van ouders in de branche, landelijk en lokale politiek, media en bij andere organisaties.

We informeren ouders en oudercommissies van kinderopvanglocaties over diverse thema’s zoals kinderopvangtoeslag, gezondheid, veiligheid, toezicht door de GGD, pedagogische kwaliteit, klachten, contracten en prijzen. Dat doen we via ons dagelijks spreekuur, deze website, onze nieuwsbrief, social media, trainingen voor oudercommissies en brochures.

Als verenging hebben wij leden. Onze leden zijn oudercommissies van kinderopvangorganisaties. Er zijn meer dan 5.000 oudercommissies van kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven/crèches, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal/peuteropvang en gastouders) lid van BOinK. Als de oudercommissie van een kinderopvanglocatie lid is van BOinK kunnen alle ouders van de betreffende locatie / het betreffende gastouderbureau gebruik maken van onze dienstverlening. Meer over het lidmaatschap van BOinK.