Corona & kinderopvang: maatregelen, info en nieuws

Laatste update: 21 juli 2021.

Na een lange sluitingsperiode als maatregel tegen corona zijn kinderdagverblijven sinds 8 februari 2021 weer open. De bso's zijn 19 april 2021 weer volledig open gegaan. Gastouderopvang is formeel niet gesloten geweest. Op deze pagina info over:

Benieuwd hoe het zit met vaccineren en kinderopvang? Kijk op de pagina vaccineren & kinderopvang

 

Betalen bij quarantaine of sluiting?

Er zijn verschillende corona-gerelateerde situaties waarin een kind niet naar de kinderopvang kan of mag. Hoe zit het dan met de betaling en de kinderopvangtoeslag? Daarover leest u meer in het artikel opvang doorbetalen bij quarantaine kind of sluiting opvang? (info van de Rijksoverheid met opmerkingen/aanvullingen van BOinK en aandachtspunten voor ouders) en in het artikel kinderopvang doorbetalen bij quarantaine? (juridische consequenties)

Beslisboom / Decision tree

De beslisboom is een vragenschema waarmee bepaald kan worden of een kind naar de kinderopvang (en school) mag. De actuele versie is van 14 juli 2021. Verkouden kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 8 mogen sinds maandag 12 juli weer naar school en de bso. Er blijven nog steeds een aantal maatregelen gelden. Belangrijk dus om de beslisboom te blijven gebruiken. Aan een update van de beslisboom in het Engels wordt nog gewerkt. Lees meer en download de beslisboom.

Protocol voor veilige opvang

Kinderopvangorganisaties kunnen gebruik maken van het protocol kinderopvang & corona (versie 9 juli) om zo veilig mogelijke opvang te bieden. Klik hier voor een overzicht van de meest recente wijzigingen. De oudercommissie heeft adviesrecht op het protocol. Het locatie-specifiek plan voor de bso is per 26 juni 2021 komen te vervallen.

Stappenplan bij een positief getest persoon op locatie

Een kinderopvangorganisatie moet een stappenplan hebben voor het geval er een medewerker of kind van een kinderopvanglocatie positief getest is. Dit stappenplan wordt een 'handelingsperspectief' genoemd. In het stappenplan moet staan hoe een houder in deze situatie communiceert met ouders en medewerkers. De houder moet de GGD benaderen voor het bron- en contactonderzoek (BCO). Kinderopvangorganisaties hoeven geen toestemming meer te vragen aan ouders om (persoonlijke) gegevens door te geven aan de GGD. Dit is geregeld in de Wet publieke gezondheid (artikel 26), de zogenaamde coronawet. Gegevens die worden doorgegeven zijn:

  • het telefoonnummer en/of emailadres van de ouder/verzorger van het kind;
  • of het kind op een of meerdere specifieke dagen op de opvanglocatie aanwezig was (de presentielijst);
  • in welke groep het kind zat;
  • of sprake was van groepsvorming/cohortering en contactbeperking conform de RIVM-richtlijnen.

Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens aan de GGD worden doorgegeven bij een besmetting? Geef dat dan z.s.m. door aan uw kinderopvangorganisatie. In dat geval mag een kinderopvangorganisatieorganisatie uw gegevens niet doorgeven aan de GGD. Bedenk wel: in dat geval kan de GGD het bron- en contactonderzoek niet goed uitvoeren. Dat vergroot de kans op verspreiding van het coronavirus. Dat kan grote gevolgen hebben.

Er is een modelbrief beschikbaar die kinderopvangorganisaties kunnen gebruiken om ouders te informeren als er een besmetting op locatie is.
Zie ook Wat te doen bij een melding van een besmetting? op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

Toezicht en handhaving ten tijde van corona (GGD inspectie)

Heb je twijfels of zorgen over de kwaliteit van jouw opvang? Aarzel dan niet om die te delen met de inspecteur kinderopvang van jouw lokale GGD. De inspecteurs komen op dit moment wel weer op de kinderopvanglocaties. Maar het blijft belangrijk dat signalen aan de GGD worden doorgegeven. Naast dat het natuurlijk altijd goed is om de kinderopvangorganisatie zelf aan te spreken. Informeer ook de oudercommissie.

Zie ook de website van GGD GHOR
Meer over toezicht en handhaving in de kinderopvang

Compensatie kosten kinderopvang

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan was de kinderopvang in het voorjaar van 2020 en in de winter/voor jaar van 2020/2021 gesloten. De overheid vroeg aan ouders om de rekening van de kinderopvang door te betalen. Hiervoor hebben de meeste ouders compensatie ontvangen van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de compensatie aan ouders overgemaakt. De overheid compenseert ouders tot het maximaal te vergoeden uurtarief via de kinderopvangtoeslag. Kinderopvangorganisaties is dringend verzocht het eventuele deel van de uurprijs dat boven het maximale uurtarief ligt zelf aan ouders terug te betalen. Een kinderopvangorganisatie die dit niet had gedaan werd onlangs door de Geschillencommissie verplicht de ouder alsnog terug te betalen.

Compensatie voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen

Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen hebben de compensatie rond 28 mei 2021 op hun rekening gekregen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De peildatum voor de bepaling van de hoogte van de compensatie voor de 2e sluiting van de kinderopvang is 21 februari 2021. Meer over de uitbetaling van de compensatie. Klik hiervoor de antwoorden op de 10 meestgestelde vragen over de coronacompensatie. Zie ook de info op de website van de SVB.

Verandert uw inkomen? Geef dat dan z.s.m. door aan de Belastingdienst! Met een lager inkomen ontvangt u een hogere kinderopvangtoeslag. Heeft u geen werk meer? Dan heeft u nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Deze uren kunt u tot het eind van het lopende jaar opmaken (zogenaamd bufferen). U moet zelf de kinderopvangtoeslag (op tijd) stopzetten. Log in op mijntoeslagen.nl om een wijziging door te geven. Of gebruik de kinderopvangtoeslag app.

Ouders die géén kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen konden de compensatie zelf aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat kon tot 15 juli. Voor de eerste (voorjaar 2020) en/of tweede (winter/voorjaar 2021) sluitingsperiode. Hier vindt u de details en voorwaarden voor het aanvragen van compensatie. Ouders die voor een deel van de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag hebben ontvangen konden aanvullende compensatie aanvragen voor de periode dat zij geen kinderopvangtoeslag ontvingen. Ouders die meer uren kinderopvang afnemen dan waarvoor zij kinderopvangtoeslag ontvangen (vanwege de koppeling aan de werkuren van de minstwerkende ouder) kunnen helaas geen aanvullende compensatie aanvragen. Wel is het waarschijnlijk mogelijk om voor meer uren kinderopvangtoeslag aan te vragen: de koppeling met werkuren wordt waarschijnlijk tijdelijk verruimd. Lees meer hierover in het tweede deel van dit bericht.

Compensatie voor ouders die vergoeding van gemeente ontvangen

Ouders die voor de kinderopvang een vergoeding van de gemeente ontvangen (bijv. via VE/VVE of SMI), krijgen de compensatie voor de sluitingsperiode van de gemeente. Ontvangt u voor een deel van de opvanguren die u betaalt geen vergoeding van de gemeente? En krijgt u voor die uren ook geen kinderopvangtoeslag? Dan kon voor die uren compensatie worden aangevraagd bij de SVB (zie hierboven).

Zie ook dit bericht van de Rijksoverheid over de compensatie.

 

Scroll naar beneden voor het laatste nieuws en meer informatie over corona & kinderopvang

Coronavirus & kinderopvang

Op deze pagina alles over kinderopvang en corona: faq over de compensatie voor de kosten, betalen bij sluiting of quarantaine?, stappenplan bij een negatief getest persoon op locatie, het laatste nieuws en meer.

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Bel of mail dan naar ons spreekuur.

Nieuws corona & kinderopvang

Meer over veiligheid & gezondheid in de kinderopvang

Over BOinK

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. We behartigen de belangen van ouders in de branche, landelijk en lokale politiek, media en bij andere organisaties.

We informeren ouders en oudercommissies van kinderopvanglocaties over diverse thema’s zoals kinderopvangtoeslag, gezondheid, veiligheid, toezicht door de GGD, pedagogische kwaliteit, klachten, contracten en prijzen. Dat doen we via ons dagelijks spreekuur, deze website, onze nieuwsbrief, social media, trainingen voor oudercommissies en brochures.

Als vereniging hebben wij leden. Onze leden zijn oudercommissies van kinderopvangorganisaties. Er zijn meer dan 5.000 oudercommissies van kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven/crèches, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal/peuteropvang en gastouders) lid van BOinK. Als de oudercommissie van een kinderopvanglocatie lid is van BOinK kunnen alle ouders van de betreffende locatie / het betreffende gastouderbureau gebruik maken van onze dienstverlening. Meer over het lidmaatschap van BOinK.