Coronacrisis & kinderopvang nieuws

Sinds 11 mei is de dagopvang (kinderdagverblijf voor 0 tot 4 jarigen en peuterspeelzalen) en gastouderopvang (voor 0 tot 12 jarigen) weer helemaal open. De buitenschoolse opvang (bso) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de bso voor hen beschikbaar. Vanaf 8 juni is ook de bso weer volledig open. Er wordt nog steeds (24-uurs) noodopvang geboden aan kinderen waarvan 1 of 2 ouders een cruciaal beroep hebben. Lees meer over de heropening van de kinderopvang

Geld terug

Alle ouders die de kinderopvang blijven betalen krijgen een compensatie voor de eigen bijdrage die ze betalen voor de kinderopvang. Hiervoor is een speciale compensatieregeling opgesteld. De groep ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangt valt momenteel nog buiten deze regeling. Al deze ouders willen we met onze vragenlijst in beeld brengen, zodat we het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van de compensatieregeling voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen.

De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is online. Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Hieronder vindt u alle informatie en veelgestelde vragen (FAQ) over het coronavirus en kinderopvang.

Verandert uw inkomen? Geef dat dan z.s.m door aan de Belastingdienst! Met een lager inkomen ontvangt u een hogere kinderopvangtoeslag. Log in op mijntoeslagen.nl om een wijziging door te geven.

FAQ heropening kinderopvang vanaf 11 mei

Coronavirus & kinderopvang

Kinderopvang is weer (gedeeltelijk) open. Lees de FAQ over de heropening en de compensatieregeling en meer over de coronacrisis en kinderopvang.

Nieuws corona & kinderopvang

Meer over veiligheid & gezondheid in de kinderopvang