Compensatie eigen bijdrage boven het maximum uurtarief (het boven-fiscale deel) tijdens de lockdown

Update 7 juni 2021: Lees ook: Geschillencommissie: kinderopvang moet ouder deel van kosten tijdens coronasluiting terugbetalen
Update 29 april 2021: Lees ook: Wat kunt u doen als de kinderopvangorganisatie niets terugbetaalt voor de coronasluiting?
Update 13 januari 2021: info over gastouderopvang toegevoegd.

Net als tijdens de vorige lockdown doen wij, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en BOinK, het dringende beroep op alle kinderopvangorganisaties om aan ouders die geen gebruik kunnen maken van de opvang door de sluiting, het gedeelte boven de maximaal te vergoeden uurprijs door de Belastingdienst via de kinderopvangtoeslag te vergoeden. Dit geldt ook voor de gastouderbureaus (samen met gastouders).

Het basisuitgangspunt is en blijft dan ook dat ouders die geen gebruik kunnen maken van de opvang, door de kinderopvang gecompenseerd worden voor het deel van de uurprijs dat boven de uurprijs voor de kinderopvangtoeslag ligt (dagopvang € 8,46, bso € 7,27, gastouderopvang € 6,49).

Als ouders wél gebruik maken van de opvang in het kader van noodopvang kan de organisatie ervoor kiezen de compensatie boven de maximaal te vergoeden uurprijs alleen uit te keren voor de dagen dat er géén gebruik is gemaakt van de opvang. Met andere woorden; de compensatie door de kinderopvangorganisatie wordt alleen betaald over de contracturen waar de ouder géén gebruik van heeft gemaakt.

Een klein deel van de ouders maakt meer gebruik van de noodopvang dan de uren waarvoor ze een contract hebben. Ons advies blijft staan om deze opvang “om niet” (kosteloos) te verstrekken daar waar dit binnen de bestaande personeelsbezetting/beschikbare uren gastouderopvang kan worden opgelost.

Alle ouders ontvangen net als na afloop van de vorige lockdown hun eigen bijdrage tot de maximaal te vergoeden uurprijs over hun contracturen terug via de SVB (De Sociale Verzekeringsbank). Dat geldt ook voor de ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen.

Lees ook: sluiting kinderopvang verlengd

Meer over corona & kinderopvang