Verlenging van sluiting kinderopvang en scholen helaas onvermijdelijk

Laatste update 13 januari: info over gastouderopvang toegevoegd.

De sluiting van kinderopvang en scholen sinds 16 december vorig jaar, wordt verlengd. Onduidelijk is op dit moment wanneer opengaan weer mogelijk is. Dit liet premier Rutte vanavond om 19.00 uur weten tijdens de persconferentie van het kabinet.

Het kabinet vreest weliswaar voor ontwikkel- en leerachterstanden bij jonge kinderen door de sluiting van kinderopvang en onderwijs, maar de besmettingscijfers dalen nog niet snel genoeg. Tegelijkertijd echter dwingt de komst van de nieuwe Britse variant van het virus tot een nader onderzoek van de gevolgen daarvan voor kinderen. Wel sprak premier Rutte de intentie uit te bezien of de basisscholen en de kinderopvang al eerder open kunnen dan pas op 10 februari na de afloop van de verlengde lockdown  omdat het langer sluiten grote problemen met zich meebrengt.

Noodopvang

De noodopvang voor ouders die reeds klant zijn bij een kinderopvangorganisatie en van wie minimaal één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep en voor ‘kwetsbare kinderen’ zoals die geldt sinds 16 december 2020 blijft onveranderd doorlopen. Dit is opvang tijdens de reguliere opvang-uren. Ook in de gastouderopvang verandert er t.o.v. 16 december niets. De gastouderopvang is open, met een dringend beroep op de ouders om hiervan alleen gebruik te maken als ze een cruciaal beroep hebben

Britse variant corona-virus

De komende periode wordt verder onderzoek gedaan naar de nieuwe Britse variant van het virus. Een van de vragen is of deze variant impact heeft op de besmettingen en besmettelijkheid van jonge kinderen. De uitkomsten zijn vanzelfsprekend van groot belang voor de kinderopvang, waar immers geen afstand kan worden gehouden van en tussen jonge kinderen. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn.

Sneltesten en vaccinaties

Op het moment dat de kinderopvang weer open gaat, is het belangrijk dat medewerkers zich snel kunnen laten testen om er zo voor te zorgen dat de uitval van medewerkers zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit is door BMK, BK en BOinK onder de aandacht gebracht van de Staatssecretaris.
Mocht blijken dat de Britse variant impact heeft op de besmettelijkheid van jonge kinderen, dan is ook voor kinderopvangmedewerkers voorrang bij vaccinaties van belang. Er kan immers – net als in de verpleegtehuizen – geen afstand worden gehouden, van in ons geval jonge kinderen.

Compensatie voor ouders

Ook tijdens deze tweede sluiting, sinds 16 december 2020, van de kinderopvang worden ouders gecompenseerd voor de kosten van kinderopvang. Dit betekent dat ouders de factuur voor kinderopvang doorbetalen en de overheid hen compenseert via de compensatiemaatregel die we dit voorjaar introduceerden. Dit geeft duidelijkheid aan ouders en kinderopvangorganisaties over de financiële consequenties van de sluiting.

Logo's BK, BOinK, BMK

Dit is een gezamenlijk persbericht van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Belangenvereniging Ouders in Kinderopvang (BOinK).

Lees ook: Compensatie eigen bijdrage boven het maximum uurtarief (het boven-fiscale deel) tijdens de lockdown

Meer over corona en kinderopvang