Meldpunt voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen

Read this information and go to the questionair in English

Ouders die géén kinderopvangtoeslag of vergoeding vanuit de gemeente ontvangen, kunnen de compensatie voor de eerste en/of tweede sluitingsperiodevan de kinderopvang vanaf medio mei aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Behoort u ook tot deze groep ouders? Vul dan onderstaand formulier in zodat we u op de hoogte kunnen houden van de details die op dit moment nog niet bekend zijn. 

Wat er aan vooraf ging

Op 31 augustus 2020 werd bekend dat, na een intensieve lobby door BOinK, ook de ouders die geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen, een compensatie krijgen voor de kosten kinderopvang tijdens de coronasluiting in het voorjaar. Ook voor de tweede sluitingsperiode (december 2020 - februari 2021) van de kinderopvanglocaties ontvangen alle ouders een compensatie voor de kosten van de kinderopvang.

Geen corona-compensatie gehad?

Vul deze vragenlijst in dan houden we u op de hoogte van de compensatieregeling voor ouders die de kinderopvang volledig zelf betalen en tijdens de coronasluiting de factuur van de kinderopvangorganisatie doorbetalen.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat alleen de ouders zich via dit meldpunt melden die (gedeeltelijk) geen kinderopvangtoeslag ontvangen en daarbij niet in een gemeentelijke regeling zitten (bijvoorbeeld voor voorschoolse educatie, VE of op basis van een sociaal medische indicatie, SMI). Voor deze laatste groep ouders is er al wel compensatie geregeld, zie vraag 11 van deze veelgestelde vragen over de compensatieregeling.

Vragenlijst voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen

Vul per kind een formulier in (i.v.m. verschillende opvangsoorten per kind), maar telkens met uw eigen naam. Als u het formulier voor kind 1 heeft ingevuld en verzonden ziet u een link naar een nieuw formulier.

Krijgt u voor een deel van de opvanguren wel kinderopvangtoeslag vul dan hier alleen het aantal uur in waarvoor u geen kinderopvangtoeslag ontvangt.

Over BOinK

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. We behartigen de belangen van ouders in de branche, landelijk en lokale politiek, media en bij andere organisaties.

We informeren ouders en oudercommissies van kinderopvanglocaties over diverse thema’s zoals kinderopvangtoeslag, gezondheid, veiligheid, toezicht door de GGD, pedagogische kwaliteit, klachten, contracten en prijzen. Dat doen we via ons dagelijks spreekuur, deze website, onze nieuwsbrief, social media, trainingen voor oudercommissies en brochures.

Als verenging hebben wij leden. Onze leden zijn oudercommissies van kinderopvangorganisaties. Er zijn meer dan 5.000 oudercommissies van kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven/crèches, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal/peuteropvang en gastouders) lid van BOinK. Als de oudercommissie van een kinderopvanglocatie lid is van BOinK kunnen alle ouders van de betreffende locatie / het betreffende gastouderbureau gebruik maken van onze dienstverlening. Meer over het lidmaatschap van BOinK.