Meldpunt voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen

Read this information and go to the questionair in English

De kinderopvang was van 16 maart tot 11 mei (dagopvang en gastoderopvang) / 8 juni (bso) gesloten i.v.m. het coronavirus. BOinK, BK en BMK hebben samen met de ministeries van SZW en Financiën hard gewerkt aan de compensatieregeling voor de kosten van kinderopvang. Goed nieuws dat de regeling voor de grootste groep ouders rond is. Nu willen we het ministerie van SZW helpen bij het vormgeven van de regeling voor de ouders die nu (nog) niet voor de compensatie in aanmerking komen: de ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen.

We willen via dit meldpunt in kaart te brengen om hoeveel ouders het gaat, om welk totaalbedrag het gaat en wat de specifieke situatie van deze ouders is. Dat is ook in het belang van ouders zelf want het ministerie van SZW zal ook in het geval van deze groep niet méér willen vergoeden dan de maximale uurprijs van de Belastingdienst. Wij verzoeken ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen daarom om onderstaande vragenlijst z.s.m. in te vullen.

Geen corona-compensatie gehad?

Vul deze vragenlijst in en help ons bij het vormgeven van de compensatieregeling voor de eigen bijdrage tijdens de corona-sluiting.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat alleen de ouders zich via dit meldpunt melden die (gedeeltelijk) geen kinderopvangtoeslag ontvangen en daarbij niet in een gemeentelijke regeling zitten (bijvoorbeeld voor voorschoolse educatie, VE of op basis van een sociaal medische indicatie, SMI). Voor deze laatste groep ouders is er al wel compensatie geregeld, zie vraag 11 van deze veelgestelde vragen over de compensatieregeling.

Vragenlijst voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen

Vul per kind een formulier in (i.v.m. verschillende opvangsoorten per kind), maar telkens met uw eigen naam. Als u het formulier voor kind 1 heeft ingevuld en verzonden ziet u een link naar een nieuw formulier.

Krijgt u voor een deel van de opvanguren wel kinderopvangtoeslag vul dan hier alleen het aantal uur in waarvoor u geen kinderopvangtoeslag ontvangt.