Meldpunt voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen

Read this information and go to the questionair in English

Op 31 augustus werd bekend dat, na een intensieve lobby door BOinK, ook de ouders die geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen, een compensatie krijgen voor de kosten kinderopvang tijdens de coronasluiting. Hoe de compensatie uitgekeerd gaat worden en wie deze regeling gaat uitvoeren, is nog niet bekend. Ouders die zich via onderstaande vragenlijst bij ons melden kunnen wij u op de hoogte houden.

De kinderopvang was van 16 maart tot 11 mei (dagopvang en gastoderopvang) / 8 juni (bso) gesloten i.v.m. het coronavirus. BOinK, BK en BMK hebben samen met de ministeries van SZW en Financiën hard gewerkt aan de compensatieregeling voor de kosten van kinderopvang. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen hebben de compensatie rond 8 juli op hun rekening ontvangen.

Geen corona-compensatie gehad?

Vul deze vragenlijst in dan houden we u op de hoogte van de compensatieregeling voor ouders die de kinderopvang volledig zelf betaalden tijdens de corona-sluiting.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat alleen de ouders zich via dit meldpunt melden die (gedeeltelijk) geen kinderopvangtoeslag ontvangen en daarbij niet in een gemeentelijke regeling zitten (bijvoorbeeld voor voorschoolse educatie, VE of op basis van een sociaal medische indicatie, SMI). Voor deze laatste groep ouders is er al wel compensatie geregeld, zie vraag 11 van deze veelgestelde vragen over de compensatieregeling.

Vragenlijst voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen

Vul per kind een formulier in (i.v.m. verschillende opvangsoorten per kind), maar telkens met uw eigen naam. Als u het formulier voor kind 1 heeft ingevuld en verzonden ziet u een link naar een nieuw formulier.

Krijgt u voor een deel van de opvanguren wel kinderopvangtoeslag vul dan hier alleen het aantal uur in waarvoor u geen kinderopvangtoeslag ontvangt.