Wat kunt u doen als de kinderopvangorganisatie niets terugbetaalt voor de coronasluiting?

Het uitgangspunt is dat kinderopvangorganisaties ouders een deel van de kosten voor de kinderopvang terugbetalen voor de periode dat de kinderopvang was gesloten. Het gaat om het deel boven de maximaal te vergoeden uurprijs via de kinderopvangtoeslag*. Veruit de meeste kinderopvangorganisaties hebben dit al gedaan of betalen ouders op korte termijn terug. Wil uw kinderopvangorganisatie ouders niet terugbetalen? Lees dan in dit artikel wat u kunt doen om uw geld toch terug te vragen.

Dringend verzoek

De werkgeverspartijen van de kinderopvang (BK en BMK) en BOinK, hebben samen met de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van SZW hebben in het voorjaar van 2020 een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend. Daarin staat dat kinderopvangorganisaties het deel van hun uurprijs dat boven de maximale uurprijs van de Belastingdienst ligt* zelf aan ouders terugbetalen voor de periode dat de kinderopvang was gesloten. Het gaat dus om een intentie, oftewel een dringend verzoek aan de kinderopvangorganisaties. Kinderopvangorganisaties zijn niet (wettelijk) verplicht gesteld; zoiets valt ook niet in deze korte termijn wettelijk te regelen. Maar dat betekent niet dat u geen stappen kunt ondernemen om alsnog uw geld terug te vragen.

Noodopvang en geen financiële problemen dankzij ouders

Tijdens de coronasluiting zijn ouders kinderopvangorganisaties tegemoet gekomen door de factuur van de kinderopvang gewoon door te betalen. Hierdoor konden zij noodopvang bieden aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep en is voorkomen dat kinderopvangorganisaties in financiële problemen kwamen. Of dat organisaties mogelijk failliet gingen of locaties moesten sluiten (met alle gevolgen van dien). Wij zijn van mening dat daar wat tegenover mag staan. Het is daarom wat BOinK betreft ook niet meer dan logisch dat ook kinderopvangorganisaties op hun beurt ouders tegemoet komen.

Stap 1: spreek uw organisatie aan

Veel organisaties hebben het bedrag boven de maximaal te vergoeden uurprijs* al uitgekeerd aan ouders. Helaas krijgen we ook signalen van ouders dat hun organisatie niet tot terugbetaling over gaat. Spreek uw eigen kinderopvangorganisatie hierop aan. De oudercommissie zou dit ook collectief voor alle ouders kunnen doen.

Compensatie in uren / ruildagen

Ook krijgen we berichten dat er wordt gecompenseerd door het aanbieden van extra opvanguren. Als ouder hoeft u niet akkoord te gaan met een aanbod van compensatie-uren. Vindt u extra uren wel een goede manier van compensatie, let dan op de aandachtspunten dan bij vraag 6 van deze veelgestelde vragen over de compensatie.

Compensatie als u gebruik heeft gemaakt van noodopvang

Ouders die gebruik hebben gemaakt van de noodopvang krijgen (logischerwijs) meestal geen geld terug van hun kinderopvangorganisatie. Heeft u slechts voor een deel van uw contracturen gebruik gemaakt van de noodopvang? Dan kunt u voor de uren waarvan u geen gebruik heeft gemaakt het bovenwettelijke deel* terugvragen. Ouders die gebruik hebben gemaakt van de noodopvang ontvangen wel/ook geld terug van de overheid via de compensatieregeling.

Juridische mogelijkheden

Juridische stappen (inschakelen van een advocaat) zijn waarschijnlijk mogelijk. U hebt immers geen gebruik kunnen maken van de dienst waarvoor u wel heeft betaald. Neem hiervoor contact op met uw rechtsbijstand(sverzekering) of het juridisch loket in uw gemeente (gratis) voor de mogelijkheden. Ook kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket of Geschillencommissie Kinderopvang. De oudercommissie zou het voortouw kunnen nemen voor het bundelen van de individuele, indentieke klachten van ouders.
Bent u lid van de Consumentenbond? Dan kunt u ook bij hen navraag doen of ze iets voor u kunnen betekenen.

Overige vergoeding

Het deel van de uurprijs onder het maximaal te vergoeden uurtarief wordt door de overheid vergoed. Meer info daarover vindt u hier.

 

* De maximaal te vergoeden uurprijzen via de kinderopvangtoeslag zijn:

  2020 2021
Dagopvang en peuteropvang/peuterspeelzaal
€ 8,17
€ 8,46
Bso    € 7,02 € 7,27
Gastouderopvang € 6,27 € 6,49

 

Lees ook: FAQ over (de hoogte en uitbetaling van) de compensatieregeling voor de sluiting in het voorjaar van 2020.

Lees ook: Hoe kunnen we kinderen steunen in de coronacrisis? 10 Tips

Meer over corona en kinderopvang