Weer dreigt een groep ouders buiten de boot te vallen voor corona-compensatie - advies aan deze ouders


Update 28 mei:
Uitbreiding TTKZO-regeling voor ouders die voor deel van de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag ontvingen


Afgelopen week werd bekend onder welke voorwaarden ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen corona-compensatie kunnen aanvragen. Dit is geregeld in de zogenaamde TTKZO-regeling. Het gaat om de compensatie voor de kosten van kinderopvang voor de periode dat deze was gesloten als gevolg van de lockdown. Uit de voorwaarden blijkt dat ouders die voor een deel van de periode kinderopvangtoeslag hebben ontvangen geen gebruik kunnen maken van de TTKZO-regeling. In de praktijk kan dat betekenen dat ouders voor slechts 1 week compensatie hebben ontvangen terwijl zij voor 12 weken hebben betaald. We maken ons zorgen dat er weer een groep ouders buiten spel wordt gezet. Wij adviseren deze ouders om wél compensatie aan te vragen via de TTKZO-regelig bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

TTKZO staat voor 'Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’. Klik hier voor de details van deze regeling. Op dit moment inventariseren wij wat de mogelijkheden zijn voor ouders die geen gebruik kunnen maken van de TTKZO-regeling omdat zij gedeeltelijk al compensatie hebben ontvangen via de TTKO-regeling (Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang). Wilt u op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor de speciale mailupdate.

We adviseren deze ouders op dit moment vast het volgende:

 

 1. Dien wel een aanvraag in voor de TTKZO-regeling, ondanks dat het erop lijkt dat u niet in aanmerking komt. De aanvraag zal waarschijnlijk worden afgewezen op grond van de regeling. Als u ook al (deels) compensatie hebt ontvangen via de TTKO-regeling, dan wordt u namelijk uitgesloten voor compensatie via de TTKZO-regeling. Een aanvraag indienen kan vanaf 15 mei bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  Dit heeft u nodig om de compensatie aan te vragen.

  Ons advies is om vervolgens bezwaar in te dienen tegen de afwijzing. Dat kan als u de officiële beschikking (brief waarin het besluit staat) heeft ontvangen. In dit bezwaar kunt u aangeven dat u van mening bent dat u in aanmerking zou moeten kunnen komen voor zowel deze regeling (= de TTKZO) als de regeling die geldt voor ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen (=de TTKO) op grond van het feit dat de overheid heeft toegezegd dat álle ouders compensatie ontvangen als zij de factuur van de kinderopvang doorbetalen.

  Let op: dien uw bezwaar op tijd in. In de beschikking staat meestal een maximale termijn genoemd waarbinnen u bezwaar kunt indienen. Bezwaren na die tijd worden niet meer in behandeling genomen.

 2. Informeer bij het juridisch loket in uw gemeente (gratis), of bij uw rechtsbijstandsverzekering wat in uw situatie de mogelijkheden zijn en of zij ondersteuning kunnen bieden bij het indienen van een bezwaar.

 3. Als het bezwaar óók wordt afgewezen, kunt u overwegen hier tegen in beroep te gaan. Dit zou de laatste stap kunnen zijn die u kunt zetten. Ook hierover kunt u vast informatie inwinnen via de rechtsbijstandsverzekering of het juridisch loket van uw gemeente. U kunt vragen of zij u eventueel bij deze beroepsprocedure kunnen ondersteunen.

  Indien u deze laatste stap gaat zetten, dan horen wij graag hoe dit verloopt. Met die informatie kunnen wij weer andere ouders helpen.


BOinK blijft zich inzetten

Vanuit BOinK blijven we ons inzetten, in samenwerking met de branchepartijen, in onze gesprekken met het ministerie van SZW en SVB om ouders te compenseren zoals hen al die tijd is toegezegd. Daarnaast buigen we ons momenteel over eventuele andere mogelijkheden. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor deze speciale mailinglijst.Belofte van de overheid

De overheid vroeg bij de aankondigingen van de sluitingen van de kinderopvang (maart en december 2020) aan ouders de factuur van de kinderopvang door te betalen. Zodat kinderopvangorganisaties niet in financiele problemen kwamen. Dan konden zij noodopvang bieden aan de kinderen van ouders met een cruciaal beroep. De overheid beloofde ouders hiervoor te zullen compenseren.


Groot deel ouders heeft al compensatie gehad en/of krijgt dat rond 28 mei as.

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen (veruit de meeste ouders die gebruik maken van kinderopvang) hebben in juli of oktober 2020 compensatie gehad voor de eerste lockdown in het voorjaar van 2020. Compensatie voor de tweede lockdown (afgelopen winter) ontvangen zij rond 28 mei.

 

Lees ook: Details corona-compensatie voor ouders zonder kinderopvangtoeslag (TTKZO-regeling)

Lees ook: opvang doorbetalen van quarantaine of sluiting?

Meer over kinderopvang en corona