Uitbreiding TTKZO-regeling voor ouders die voor deel van de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag ontvingen

Update 16 juli: aanvragen van compensatie via de TTKZO regeling was mogelijk tot 15 juli jl. Aanvragen is dus niet meer mogelijk. Lees hier ons advies.

Het is nu tóch mogelijk om corona-compensatie voor de kosten van kinderopvang aan te vragen voor ouders die tijdens een deel van de sluitingsperiode(n) géén kinderopvangtoeslag ontving. Voor ouders die meer uren kinderopvang afnemen dan waarvoor ze kinderopvangtoeslag ontvangen is er gedeeltelijk positief nieuws. Ouders die bij ons hadden aangeven dat ze op de hoogte wilden worden gehouden hebben we hierover reeds geïnformeerd.

Na wederom aandringen van BOinK bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en SVB is nu bekend geworden dat ook ouders die voor een deel van de sluitingsperiode van de kinderopvang géén vergoeding via de TTKO-regeling hebben ontvangen en wel hun kinderopvangfactuur gedurende die sluitingsperiode geheel zelf door hebben betaald, gebruik kunnen maken van de TTKZO-regeling. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als een van de ouders werkloos is geworden en de werkloosheidstermijn binnen de kinderopvangtoeslag verstreken is, maar deze ouders wel de factuur van kinderopvang hebben doorbetaald. De aanvragen voor de compensatie van deze ouders worden individueel door SVB beoordeeld.

Heeft u de compensatie al aangevraagd? Dan hoeft u nu niets te doen.
Heeft u nog geen compensatie aangevraagd? Doe dat z.s.m.: hoe eerder u uw aanvraag indient hoe eerder u de compensatie ontvangt. Aanvragen kan t/m 15 juli. Lees meer over het aanvragen van de compensatie. Voor de aanvraag heeft u een ingevulde verklaring van uw kinderopvang nodig.

Binnen 8 weken na de aanvraag krijgt u bericht van SVB. Houd dat goed in de gaten.
Mocht u tegen problemen aanlopen dan horen we het graag.

 

Neemt u meer uren opvang af dan waarvoor u kinderopvangtoeslag ontvangt?

Sommige ouders die ons hebben benaderd hebben een contract voor meer uren kinderopvang dan waarvoor ze recht hebben op kinderopvangtoeslag (vanwege de koppeling aan de gewerkte uren van de minstwerkende partner). Ook deze situatie hebben we besproken met het ministerie van SZW en SVB. We hebben de onredelijkheid van de regeling voor deze ouders benadrukt.

Tot onze grote spijt geeft het ministerie van SZW aan dat deze ouders geen aanspraak kunnen maken op de TTKZO-regeling. Zij hebben voor de volledige sluitingsperiode al een (hoewel slechts gedeeltelijke) vergoeding uit de TTKO-regeling ontvangen. En aangezien het niet mogelijk is om binnen de TTKO-regeling met terugwerkende kracht de uren die in aanmerking komen voor de compensatie te verhogen of in bezwaar te gaan tegen compensatie op basis van een te laag aantal uur, krijgt u over de extra uren die u nu met terugwerkende kracht doorgeeft geen aanvullende compensatie. 

Er kan dus helaas voor de resterende uren geen aanspraak worden gemaakt op de TTKZO-regeling. Dat is een teleurstelling. We raden u desondanks toch aan om bezwaar indienen. Waarom? Zie deze adviezen en informatie

Met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aanvragen

Toch is er ook voor deze ouders gematigd positief bericht: er ligt een voorstel om de koppeling met de gewerkte uren te verruimen. Voor 2020 is dat al definitief. Voor 2021 wordt dit voorstel naar verwachting begin oktober afgerond. Binnen drie weken zal duidelijk zijn of de Tweede Kamer met het voorstel instemt. U kunt dan met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aanvragen voor maximaal 230 uur kinderopvang per maand.

Voor 2020 is de koppeling met de gewerkte uren dus verruimd. In de definitieve beschikking voor de kinderopvangtoeslag 2020 ontvangt u een toekenning voor alle uren kinderopvang die u heeft opgegeven, inclusief uren waarvoor u nog geen toeslag heeft ontvangen. U kunt controleren of dit goed is gegaan door uw definitieve beschikking te vergelijken met de jaaropgave van uw kinderopvang.

Heeft u nog niet alle uren van 2020 die u heeft betaald opgegeven voor de kinderopvangtoeslag? Doe dat dan z.s.m. Dat kan via mijntoeslagen.nl of met de kinderopvangtoeslag app. Let op: voor dagopvang kunt u maximaal 230 uur per kind per maand opgeven. Voor bso maximaal 122 uur per kind per maand.

Let op: dit is een tijdelijke regeling i.v.m. corona. Voor 2022 ligt er wel een plan om de koppeling van gewerkte uren voor de bso op te hogen naar 140%. Meer daarover leest u in dit bericht over de kinderopvangtoeslag voor 2022.

 

Wat eraan vooraf ging

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, krijgen niet automatisch een vergoeding voor de kosten van kinderopvang gedurende de coronasluiting (via de zogenaamde TTKO-regeling). Na een lobby van BOinK is er een speciale regeling ontworpen voor deze ouders, de TTKZO-regeling. Toen de details van deze regeling bekend werden dreigde er weer een groep ouders buiten de boot te vallen: de ouders die tijdens een deel van de sluitingsperiode(n) géén recht hadden op kinderopvangtoeslag. BOinK heeft de situatie van deze ouders wederom aangekaart bij met ministerie van SZW en SVB. Dat heeft ertoe geleid dat ouders die voor een deel van een sluitingsperiode recht hadden op kinderopvangtoeslag (en daardoor compensatie krijgen via de TTKO) tóch in aanmerking komen voor TTKZO voor dat deel van de periode waarin zij géén recht hadden op kinderopvangtoeslag. De TTKZO-regeling wordt niet aangepast. Aanvragen van deze ouders worden op individuele basis verwerkt door SVB.

Meer info over de TTKZO (voor ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen)
Meer info over de TTKO (voor ouders die wél kinderopvangtoeslag ontvangen)

Lees ook: 9 FAQ over de compensatie kinderopvang tweede coronasluiting

Lees ook: Uurtarieven kinderopvangtoeslag 2022 waarschijnlijk 0,51% omhoog