Uurtarieven kinderopvangtoeslag 2022 waarschijnlijk 0,51% omhoog

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft laten weten dat de uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag in 2022 waarschijnlijk zullen stijgen met 0,51%. Ook de inkomentabel wordt aangepast. In de inkomentabel staat per verzamelinkomen welk percentage van de uurprijs via de kinderopvangtoeslag wordt vergoed. Voor de bso wordt de koppeling met de gewerkte uren verruimd naar 140% van de minstwerkende partner (ouder). Het lijkt erop dat door de minimale stijging van de uurprijs kinderopvang in 2022 duurder wordt.

Stapel euromunten

Maximaal te vergoeden uurtarief

Ieder jaar worden de maximaal te vergoeden uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Voor 2022 worden de maximale uurtarieven met 0,51% verhoogd. De voorgenomen uurtarieven voor 2022 zijn:

Maximaal te vergoeden uurtarief 2021 2022
Dagopvang (incl. peuterspeelzaal) € 8,46 € 8,50
Bso € 7,27 € 7,31
Gastouderopvang € 6,49 € 6,52


Let op: het gaat om een voorgenomen besluit (ontwerpbesluit). Naar verwachting worden de tarieven na de zomer definitief vastgesteld. Download het ontwerpbesluit.

Dit zijn de maximale tarieven waarover ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen. Rekent de kinderopvang een hoger uurtarief, dan betalen ouders het deel dat boven de maximaal te vergoeden uurprijs ligt volledig zelf. 

Inkomentabel

Hoeveel toeslag ouders krijgen is afhankelijk van het (verzamel)inkomen. De toeslagtabel (indeling op inkomen) zal ook worden geïndexeerd. In de tabel staat voor elke inkomensgroep het percentage van het uurtarief dat door de overheid wordt vergoed via de kinderopvangtoeslag. Voor het eerste kind is dat minimaal 33,3% en maximaal 96%. Voor het tweede en volgende kind(eren) is dat minimaal 67,1% en maximaal 96% van de uurprijs. De inkomentabel staat in de bijlage van het ontwerpbesluit.

Let op: ook ouders met een hoog inkomen hebben recht op kinderopvangtoeslag als ze aan de voorwaarden voldoen.

Koppeling gewerkte uren bso

Het aantal uur waarvoor kinderopvangtoeslag voor de bso kan worden aangevraagd wordt vermoedelijk verruimd naar 140% (was 70%). Dit betekent dat er voor 140% van het aantal uur dat de minstwerkende partner (ouder) werkt, toeslag kan worden aangevraagd. Voor dagopvang is dat al 140% van het aantal werkuur van de minstwerkende partner.  

Lees ook: Verruiming aantal uren kinderopvang in toeslagjaar 2021

Kinderopvang duurder in 2022

Bureau Buitenhek verwacht dat de werkelijke opvangtarieven in 2022 meer zullen stijgen dan de toeslagtarieven, waardoor de netto kosten voor ouders zullen toenemen.

De oudercommissie en uurtarief 2022

Kinderopvangorganisaties grijpen de verhoging van de maximale uurprijs voor de kinderopvangtoeslag vaak aan om hun uurtarief aan te passen. Die verhoging is op zichzelf echter geen reden voor een prijsverhoging. Als een kinderopvangorganisatie haar uurtarief wil verhogen dan moet het kunnen aantonen waarom de prijsverhoging nodig is en/of waaraan de extra inkomsten worden besteed. De oudercommissie van de kinderopvanglocatie heeft adviesrecht op de aanpassing van de uurprijs. Na de zomer publiceren we onze nieuwe prijzenbrochure waarin we oudercommissies handreikingen geven om de kinderopvangorganisatie goed te kunnen adviseren.  

Nieuwe uurprijs doorgeven aan Belastingdienst

Ouders moeten ieder jaar zelf het nieuwe uurtarief van hun kinderopvang doorgeven aan de Belastingdienst t.b.v. de kinderopvangtoeslag. Heeft u dat voor 2021 nog niet gedaan doe dat dan alsnog z.s.m. Dat kan door in te loggen op www.mijntoeslagen.nl of heel eenvoudig via de speciale kinderopvangtoeslag app. Via onze maandelijkse nieuwsbrief herinneren we ouders op cruciale momenten om wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst.

Meer over kinderopvangtoeslag

Meer over de kosten van kinderopvang

Lees ook: 9 FAQ over de compensatie kinderopvang tweede coronasluiting