Verruiming aantal uren kinderopvang in toeslagjaar 2021

Rijksoverheid

Ouders kunnen in 2021 kinderopvangtoeslag krijgen voor alle opvanguren die zij hebben doorbetaald. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt in 2021 daardoor niet af van het aantal gewerkte uren. Hiermee wordt voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt in de problemen komen.
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is van een aantal aspecten afhankelijk. Eén van die aspecten is het aantal gewerkte uren van de ouder(s). Hoe hoger het aantal uren dat de ouder(s) werken, hoe hoger het aantal uren kinderopvang waarvoor zij kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen. Voor 2020 was de koppeling met het aantal gewerkte uren al losgelaten.

Aanspraak aantal uren in stand

Tijdens de coronacrisis hebben ouders soms minder uren gewerkt dan dat zij van tevoren verwachtten. Ouders die minder uren per maand konden werken dan verwacht, krijgen in 2021 gewoon toeslag voor de opvanguren die zij hebben doorbetaald. Deze maatregel heeft betrekking op toeslagjaar 2021. Het kabinet heeft dezelfde maatregel eerder ook voor het  toeslagjaar 2020 getroffen.

Doorbetalen

Het kabinet heeft gedurende de sluiting van de kinderopvang ouders gevraagd de rekening van de kinderopvang door te blijven betalen. Om te voorkomen dat ouders hierbij betaalden voor een dienst die zij niet geleverd kregen, besloot het kabinet een tegemoetkoming uit te keren voor de betaalde eigen bijdrage. Ouders hielden op deze manier recht op hun toeslag en hun plek op de kinderopvang.

Betaalt u meer uren kinderopvang dan waarvoor u kinderopvangtoeslag ontvangt?

Wijzig dan zo snel mogelijk het aantal uur voor de kinderopvangtoeslag. Dat kan door in te loggen op mijntoeslagen.nl. Of gebruik de makkelijke kinderopvangtoeslag app. Vul bij de ingangsdatum van de wijziging 1 januari 2021 in. Let op: er geldt wel een (algemeen) maximum van 230 uur voor dagopvang en 122 uur voor bso.

Vragen?

Ouders die vragen hebben over deze maatregel kunnen contact opnemen met de Belastingtelefoon (0800 - 0543).

Dit is een bericht van de Rijksoverheid

Lees ook: Uurtarieven kinderopvangtoeslag 2022 waarschijnlijk 0,51% omhoog

Meer over kinderopvangtoeslag