Veel gestelde vragen over de corona compensatieregeling

Klik hier voor meer informatie over corona

 • 1. De hoogte van de compensatie klopt volgens mij niet. Hoe zit dat?

  De TTKO-regeling voor de tegemoetkoming is in korte tijd vormgegeven en uitgevoerd. Daarom is gekozen voor een versimpelde vorm, waarbij gebruik is gemaakt van beschikbare en dus al bekende  gegevens bij de Belastingdienst Toeslagen. Ouders zullen daarom met deze tegemoetkoming bij benadering worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage tot aan het maximum uurtarief (zie het voorbeeld hieronder).

  Kleine verschillen
  Er is uitgegaan van uw gegevens m.b.t. de kinderopvangtoeslag die op 21 februari 2021 (de zogeheten ‘peildatum’) bij de Belastingdienst bekend waren. Dit zijn voor het merendeel de gegevens die u zelf heeft ingevuld voor de kinderopvangtoeslag. Deze gegevens zullen mogelijk niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke situatie. Dat is ook niet gecontroleerd door de Belastingdienst en SVB. Daardoor kunnen er kleine verschillen zijn. Die kunnen zowel positief als negatief uitpakken. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders.  

  Bij de berekening van het bedrag dat u van SVB heeft ontvangen spelen drie factoren een rol:

  1. A. de uurprijs van de kinderopvang (deze heeft u zelf aan de Belastingdienst doorgegeven via mijntoeslagen.nl).
   B. de kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt
   C. de opvanguren die geregistreerd staan in mijntoeslagen.nl (deze heeft u zelf aan de Belastingdienst doorgegeven via mijntoeslagen.nl).
  2. uurprijs van de kinderopvang
   De vergoeding die u krijgt van de overheid (uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank), gaat alleen over het bedrag tot aan het maximum uurtarief. Het maximumtarief is het maximale tarief waarvoor u kinderopvangtoeslag krijgt. De maximumuurtarieven zijn:

   

  Prijs per uur

  2020

  2021


  dagopvang (inclusief peuterspeelzalen)

  € 8,17

  € 8,46

  buitenschoolse opvang

  € 7,02

  € 7,27

  gastouderopvang

  € 6,27

  € 6,49


  Bij de berekening van de compensatie wordt voor de uren die u niet heeft kunnen afnemen in december, de uurprijs van 2020 gebruikt. Voor de uren van januari, februari en in geval van bso ook voor de uren van maart en april, wordt er gerekend met de uurprijs van 2021.

  Kinderopvangorganisaties is dringend verzocht het eventuele deel van de uurprijs dat boven het maximale uurtarief ligt zelf aan ouders terug te betalen.

  Lees ook: Geschillencommissie: kinderopvang moet ouder deel van kosten tijdens coronasluiting terugbetalen

  Bijvoorbeeld:
  uw kinderdagverblijf rekende in 2020 € 8,35 per uur. De overheid vergoedt tot € 8,17 voor uren opvang in december.  
  Het verschil is (€ 8,35 - € 8,17 =) € 0,18 per uur. Dit deel van de uurprijs zou uw kinderopvangorganisatie aan u moeten terugbetalen.

  Als ouders gebruik hebben gemaakt van noodopvang, kan de organisatie ervoor kiezen de compensatie boven de maximaal te vergoeden uurprijs alleen uit te keren voor de dagen dat er géén gebruik is gemaakt van de opvang. Met andere woorden: de compensatie door de kinderopvangorganisatie wordt alleen betaald over de contracturen waar de ouder géén gebruik van heeft gemaakt.

  Zie ook vraag 6: De kinderopvangorganisatie betaalt het bovenwettelijke deel niet terug maar geeft een compensatie in uren. Mag dat? Ik wil geen extra uren, kan ik mijn geld terugeisen? 

  1. de kinderopvangtoeslag
   Van de Belastingdienst ontvangt u maandelijks kinderopvangtoeslag. (Klik hier voor meer info over de compensatie als u geen kinderopvangtoeslag ontvangt.) De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uur kinderopvang dat u maandelijks afneemt, de uurprijs van de kinderopvang en uw toetsingsinkomen. Tijdens de coronasluiting heeft u nog steeds kinderopvangtoeslag ontvangen. De vergoeding van de SVB gaat daarom alleen over het bedrag wat u volledig zelf heeft betaald, de ‘eigen bijdrage’, min de eventuele kosten die boven het maximaal te vergoeden uurtarief liggen (zie voorbeeld hierboven). 

  Wat is de eigen bijdrage?

  Neem het bedrag van de rekening van de kinderopvang*

  * Let op: 
  U krijgt alleen een vergoeding voor de kosten voor de opvang, niet voor de kosten voor extra services zoals een warme maaltijd of zwemles. Deze kosten horen apart op de factuur van de kinderopvang te staan.


  Trek daar de kinderopvangtoeslag** of gemeentelijke subsidie van af.

  ** Let op:
  Mocht u zelf na willen rekenen of de hoogte van de compensatie klopt kijkt u dan goed op mijntoeslagen.nl wat het bedrag is dat u aan kinderopvangtoeslag per maand ontvangt. Kijk hiervoor naar uw voorschotbeschikking van 2020 en 2021.

  • Kijk bij ‘toeslagenoverzicht 2020/2021’
  • Klik op ‘jaarbedrag volgens beschikking’
  • Klik op het bedrag achter kinderopvangtoeslag
  • Klik op ‘toon alle maanden’.

  Soms is er namelijk sprake van terugbetaling van kinderopvangtoeslag omdat u eerder te veel toeslag  ontvangen heeft. Als u er voor kiest het terug te betalen bedrag niet in één keer over te maken aan Belastingdienst/Toeslagen dan wordt het verrekend met de (nog te ontvangen) toeslag van het lopende jaar. U krijgt dan maandelijks minder toeslag uitbetaald op uw bankrekening dan waar u conform de bij de Belastingdienst/Toeslagen maandelijkse recht op heeft (wat op de voorschotbeschikking staat).

  Het is belangrijk dat u de berekening maakt met het bedrag waar u volgens uw voorschotbeschikking recht op heeft, niet met een eventueel maandelijkse lagere uitbetaling van de kinderopvangtoeslag.

  Wat overblijft is uw eigen bijdrage.

  1. de opvanguren die geregistreerd staan in mijntoeslagen.nl
   De opvanguren die op 21 februari 2021 (de peildatum) geregistreerd stonden in mijntoeslagen.nl zijn gebruikt voor de berekening van de compensatie. Kwamen die uren niet overeen met het werkelijk aantal uur waarvoor u betaalt aan de kinderopvangorganisatie? Dan zijn bij de berekening van de vergoeding niet uw actuele opvanggegevens gebruikt. Zie verder de uitleg bij vraag 2.

  Belangrijk: controleer uw gegevens in mijntoeslagen.nl z.s.m. en pas deze eventueel aan.

  Bij vraag 2 leest u hoe de compensatie is berekend.

 • 2. Het bedrag dat ik van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heb ontvangen klopt volgens mij niet / is veel lager dan ik betaal voor de kinderopvang. Kan dat gecorrigeerd worden?

  De gegevens waarop uw vergoeding is berekend zullen niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke gegevens (denk aan aantal uur opvang en het toetsingsinkomen). Daardoor kunnen er kleine verschillen zijn. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders (zie de uitleg bij vraag 1).

  Denkt u dat de hoogte van het compensatiebedrag in uw geval echt niet klopt? Bedenk dat er voor de berekening van de compensatie gebruik is gemaakt van de gegevens die op 21 februari 2021 (de peildatum) bij de Belastingdienst bekend waren.

  Controleer de volgende zaken:  

  • Controleer het uurtarief: alles boven de maximaal te vergoeden uurtarief wordt niet vergoed (zie uitleg en voorbeeld bij vraag 1A).
  • Check of er geen extra services van de kinderopvang in de factuur zijn opgenomen (u ontvangt alleen compensatie voor de kosten van de opvang, niet voor de kosten van extra services zoals een warme maaltijd of zwemles).
  • Controleer of het aantal uur op de factuur van de kinderopvangorganisatie overeenkomt met het aantal uur per maand dat geregistreerd is in mijntoeslagen.nl (Log hiervoor in op www.mijntoeslagen.nl of gebruik de kinderopvangtoeslag app van de Belastingdienst/Toeslagen). En controleer of het overeenkomt met het aantal uur op www.mijnsvb.nl (zie toelichting hieronder).
  • Controleer of de hoogte van de kinderopvangtoeslag die u op uw bankrekening gestort heeft gekregen hetzelfde bedrag is als op de voorschotbeschikking van de Belastingdienst staat vermeld (log hiervoor in op http://www.mijntoeslagen.nl.
   - Kijk bij ‘toeslagenoverzicht 2021’.
   - Klik op ‘jaarbedrag volgens beschikking’.
   - Klik op het bedrag achter kinderopvangtoeslag.
   - Klik op ‘toon alle maanden’.)
   Komen deze gegevens (ook) overeen met de gegevens op mijnsvb.nl (zie toelichting hieronder)? Zie ook de toelichting bij de 2e 'Let op' onder het kopje ‘Wat is de eigen bijdrage?’ hierboven.
  • Controleer of uw toetsingsinkomen op www.mijntoeslagen.nl overeenkomst met uw toetsingsinkomen op 21 februari en de gegevens op mijnsvb.nl (zie toelichting hieronder).


  Uitleg berekening
  Op www.mijnsvb.nl vindt u de gegevens op basis waarvan de vergoeding is berekend. Ga naar mijnsvb.nl. Log in met uw DigiD. Klik op ‘Uw vergoeding eigen bijdrage kinderopvang inzien’. Daar vindt u een toelichting. Aan het eind van de toelichting staat een vraagteken ‘?’. Onder het vraagteken staat een uitleg over de berekening van de vergoeding. Op basis van deze uitleg kunt u een herberekening met de juiste gegevens maken.

  De gegevens komen niet overeen
  Komen de gegevens niet overeen, dan kan dat de reden zijn waarom de hoogte van de compensatie niet klopt. Dan kunt u bezwaar indienen (zie vraag 3 en vervolgens vraag 4). Ook adviseren we u dringend uw gegevens voor de kinderopvangtoeslag te wijzigen (ook met terugwerkende kracht). Dit kunt u doen op de site www.mijntoeslagen.nl of in de kinderopvangtoeslag-app van Belastingdienst/Toeslagen.

  De gegevens komen wel overeen
  Komen alle gegevens uit de factuur van de opvang, de gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen en de gegevens op mijnsvb.nl met elkaar overeen? Dan is er mogelijk iets anders aan de hand. Is er sprake van een te groot verschil? Dan raden we u aan bezwaar in te dienen (zie vraag 4).

  In artikel 5c uit de TTKO-regeling vindt u de formule waarmee de vergoeding is berekend

 • 3. Kan ik bezwaar maken?

  Ja dat kan. Maar SVB geeft op haar site aan dat een wijziging in het aantal uur opvang geen reden is voor een herberekening van de vergoeding. Datzelfde geldt als de vergoeding met een ander toetsingsinkomen is berekend. Wij adviseren desondanks toch bezwaar in te dienen. Zie vraag 4 hoe u bezwaar kunt maken. 

  Zie ook de info op de website van SVB: Wat als u het niet eens bent met de vergoeding en over bezwaar maken.

 • 4. Hoe kan ik bezwaar maken?

  Heeft u op basis van de uitleg bij vraag 1 en vraag 2 een herberekening van uw eigen situatie gemaakt? En u hebt nog steeds het idee dat u een te laag bedrag aan compensatie hebt ontvangen? En is er sprake van een groot verschil? Dan raden wij u aan hier bezwaar tegen te maken. Ook als de vergoeding is berekend op basis van ‘verkeerde’ informatie uit Mijntoeslagen.nl (zie toelichting bij vraag 2) dan raden wij u aan hier bezwaar tegen te maken.

  Bel eerst de SVB. Op werkdagen zijn zij bereikbaar op tel.nr. 088 949 40 30. Zij bekijken met u of ze het probleem kunnen oplossen. 

  Komt u er niet uit of bent u ontevreden over de oplossing? Dan kunt u bezwaar maken binnen 6 weken na de datum die op uw brief over de vergoeding staat. U kunt dit doen met een brief. Zo’n brief heet een bezwaarschrift. Op de website van de SVB staat welke informatie u in de brief moet zetten.

  Wat moet u meesturen met het bezwaarschrift?

  • Facturen van de kinderopvangorganisatie van de maanden december 2020, januari 2021 en februari 2021. Maakt u gebruik van bso dan moet u ook de facturen van maart en april 2021 meesturen.
  • Betaalbewijzen (bankafschriften) van de facturen van december 2020 en januari en februari 2021. En als het om bso gaat ook van maart en april 2021
  • Een kopie van het contract met de kinderopvang
  • Uitdraai/print screen van uw huidige gegevens (voorschotbeschikking) van kinderopvangtoeslag
   - Log in op MijnToeslagen.nl.
   - Kijk bij ‘toeslagenoverzicht 2020’ en bij ‘toeslagenoverzicht 2021’.
   - Klik op ‘jaarbedrag volgens beschikking’.
   - Klik op het bedrag achter kinderopvangtoeslag.
   - Klik op ‘toon alle maanden’.
   - Maak van deze pagina’s (zowel voor 2020 als voor 2021) een uitdraai/print screen en sluit dat bij het bezwaar.
  • Uitdraai/print screen van in 2020 en 2021 doorgevoerde wijzigingen in uw gegevens van kinderopvangtoeslag (indien van toepassing)
   - Log op MijnToeslagen.nl.
   - Ga naar ‘status laatste wijzigingen’.
   - Klik op statusoverzicht.
   - Maak een uitdraai/print screen van alle wijzigingen die in 2020 en 2021 zijn doorgevoerd en sluit dat bij het bezwaar.
  • Een gecorrigeerde berekening. Op www.mijnsvb.nl vindt u bij ‘Uw vergoeding eigen bijdrage kinderopvang inzien’ een toelichting. Aan het eind van de toelichting staat een vraagteken ‘?’. Onder het vraagteken staat een uitleg over de berekening van de vergoeding. Op basis van deze uitleg kunt u een herberekening met de juiste gegevens maken.
   Laat in uw berekening duidelijk zien dat u het deel van de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief niet hebt meegerekend. Of eventuele verrekeningen met openstaande terugbetalingen waardoor uw ontvangen bedrag aan kinderopvangtoeslag lager is dan het bedrag wat u volgens de beschikking hoort te krijgen (zie vraag 1).
   Heeft uw kinderopvangorganisatie het deel van de eigen bijdrage dat boven het maximum uurtarief valt niet vergoed (zie vraag 5), vermeld dit dan voor de volledigheid op uw bezwaarformulier.

  Zorg dat de Belastingdienst/Toeslagen uw bezwaar heeft ontvangen voor 3 juli 2021. Dit i.v.m. de bezwaartermijn van 6 weken na ontvangst van de beschikking/brief met het bedrag van de SVB.

 • 5. Ik heb geen geld terug gehad van mijn kinderopvangorganisatie. Wat kan ik doen?

  Net als tijdens de eerste sluiting (in het voorjaar van 2021) hebben Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en BOinK, het dringende beroep op alle kinderopvangorganisaties gedaan om aan ouders die geen gebruik konden maken van de opvang door de sluiting, het gedeelte boven de maximaal te vergoeden uurprijs door de Belastingdienst via de kinderopvangtoeslag te vergoeden. Dit geldt ook voor de gastouderbureaus (samen met gastouders).

  De maximumuurtarieven zijn:

  Prijs per uur

  2020

  2021

  dagopvang (inclusief peuterspeelzalen)

  € 8,17

  € 8,46

  buitenschoolse opvang

  € 7,02

  € 7,27

  gastouderopvang

  € 6,27

  € 6,49

   

  Het basisuitgangspunt is en blijft dat ouders die geen gebruik konden maken van de opvang, door de kinderopvangorganisatie gecompenseerd worden voor het deel van de uurprijs dat boven de uurprijs voor de kinderopvangtoeslag ligt.

  Als ouders gebruik hebben gemaakt van noodopvang kan de organisatie ervoor kiezen de compensatie boven de maximaal te vergoeden uurprijs alleen uit te keren voor de dagen dat er géén gebruik is gemaakt van de opvang. Met andere woorden; de compensatie door de kinderopvangorganisatie wordt alleen betaald over de contracturen waar de ouder géén gebruik van heeft gemaakt.

  Veel organisaties hebben het bedrag boven de maximaal te vergoeden uurprijs al uitgekeerd aan ouders. Helaas krijgen we ook signalen van ouders dat hun organisatie niet tot betaling over gaat. Spreek je eigen kinderopvangorganisatie hierop aan en betrek de oudercommissie. Ook krijgen we berichten dat er wordt gecompenseerd door het aanbieden van extra opvanguren. Zie vraag 6.

  Juridische mogelijkheden
  Betaalt uw kinderopvangorganisatie het deel boven de maximale uurprijs niet terug? Dan zijn juridische stappen (inschakelen van een advocaat) waarschijnlijk mogelijk. U hebt immers geen gebruik kunnen maken van de dienst waarvoor u wel heeft betaald. Neem hiervoor contact op met uw rechtsbijstand(sverzekering) of het juridisch loket in uw gemeente (gratis) voor de mogelijkheden. Ook kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket of Geschillencommissie Kinderopvang. Bent u lid van de Consumentenbond? Dan kunt u ook bij hen navraag doen of ze iets voor u kunnen betekenen.

 • 6. De kinderopvangorganisatie betaalt het bovenwettelijke deel niet terug maar geeft een compensatie in uren. Mag dat? Ik wil geen extra uren, kan ik mijn geld terugeisen?

  Als ouder hoeft u niet akkoord te gaan met een aanbod van compensatie-uren. Vindt u extra uren wel een goede manier van compensatie, let dan op het volgende:

  • Om hoeveel dagen of om welk bedrag aan tegoed gaat het? Klopt dit met de totaal betaalde ouderbijdrage boven de wettelijke maximum uurprijs? (zie vraag 1A)
  • Wat is de geldigheid van het tegoed dat u aangeboden wordt? Is dat toereikend voor u?
  • Hoe reëel is de kans dat u uw tegoed daadwerkelijk in kunt zetten op de voor u gewenste/noodzakelijke dagen? Als een groep vol is, dan is die vol...
  • Kunt u het tegoed altijd inzetten of zijn er dagen/periodes uitgezonderd of juist aangewezen (zoals vakanties)?
  • Als u uw tegoed niet hebt kunnen inzetten, krijgt u dan alsnog het restant in geld uitgekeerd?

  De compensatie-uren die u later in het jaar gebruikt mogen niet op de factuur van die maand en/of in het jaaroverzicht staan: deze zijn immers al betaald en er is ook al kinderopvangtoeslag voor ontvangen (indien van toepassing). Als u later in het jaar nog aanpassingen doet in uw gegevens voor kinderopvangtoeslag, let er dan dus op dat u deze uren niet meetelt; dit voorkomt terugvorderingen.

  Heeft u geen behoefte aan extra opvanguren en wilt u geld terug van de kinderopvangorganisatie? Geld terugeisen voor een niet geleverde dienst is volgens juristen wel mogelijk (zie vraag 5).

 • 7. Ik neem meer uren kinderopvang af dan waarvoor ik recht heb op kinderopvangtoeslag. Daardoor ontvang ik nu minder compensatie voor de eigen bijdrage dan ik heb betaald. Wat kan ik doen?

  Op 31 augustus 2020 werd bekend dat, na een intensieve lobby door BOinK, ook de ouders die nog geen compensatie hebben gehad een vergoeding krijgen voor de kosten kinderopvang tijdens de coronasluiting. Nu de details van de speciale TTKZO-regeling zijn uitgewerkt blijkt echter dat er weer een groep ouders gedeeltelijk buiten de boot valt voor de coronacompensatie. Op 28 mei 2021 is hier meer bekend over geworden. Lees: Uitbreiding TTKZO-regeling voor ouders die voor deel van de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag ontvingen

 • 8. Ik neem meer uren kinderopvang af dan waarvoor ik kinderopvangtoeslag ontvang (want ik heb bewust minder uren doorgegeven of te laat de juiste gegevens doorgegeven op MijnToeslagen.nl). Daardoor ontvang ik nu minder compensatie voor de eigen bijdrage dan ik heb betaald. Wat kan ik doen?

  De uren waarvoor u geen kinderopvangtoeslag ontvangt, zijn niet meegenomen in de berekening van de compensatie. Heeft u wel recht op toeslag voor deze uren, dien dan bezwaar in (zie vraag 3 en vraag 4). Voer deze uren alsnog in op www.MijnToeslagen.nl, zodat uw gegevens kloppen.

 • 9. Ik heb geen compensatie ontvangen. Hoe zit dat?

  Dit kan om meerdere redenen zijn:

  • Uw contract met de kinderopvangorganisatie ging voor de heropening in maar u heeft pas na 21 februari of nog geen kinderopvangtoeslag aangevraagd.
   Vraag z.s.m. alsnog kinderopvangtoeslag aan. Als u recht hebt op kinderopvangtoeslag, dan berekent de Belastingdienst/Toeslagen uw vergoeding eigen bijdrage kinderopvang, hiervoor hoeft u niets te doen. Daarover krijgt u in september 2021 bericht van de SVB. Een eventuele betaling volgt ook in september.

  • U ontvangt wel kinderopvangtoeslag maar u heeft geen compensatie van SVB ontvangen?
   Neem dan eerst contact op met de SVB (tel.nr. 088 949 40 30) om navraag te doen en dien vervolgens bezwaar in (zie vraag 4).

  • U ontvangt een (gedeeltelijke) vergoeding van de gemeente voor de kinderopvang (bijvoorbeeld voor ve – voorschoolse educatie)?
   Dan ontvangt u compensatie via de gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Voor de uren waarvoor u geen vergoeding ontvangt, komt u in aanmerking voor vergoeding van de TTKO-regeling indien u kinderopvangtoeslag ontvangt. Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag dan kunt u gebruik maken van de TTKZO-regeling.

  • U ontvangt geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente.
   Op 31 augustus 2020 werd bekend dat, na een intensieve lobby door BOinK, ook de ouders die nog geen compensatie hebben gehad een vergoeding krijgen voor de kosten kinderopvang tijdens de coronasluiting. Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de kosten van de kinderopvang kunnen gebruik maken van de zogenaamde regeling 'tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Omdat de (kinderopvang)gegevens van deze ouders niet bij de overheid bekend zijn, moeten deze ouders de compensatie zelf aanvragen. Dat kan tot en met 15 juli via de website van de SVB. Voor zowel de eerste als de tweede sluiting van de kinderopvang. Meer over de TTKZO-regeling en het aanvragen van de vergoeding
    
 • 10. Voor welke periode ontvang ik vergoeding?

  De tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor ouders die gebruik maken van kinderdagopvang (kinderdagverblijf, crèche of peuteropvang/peuterspeelzaal) en gastouderopvang loopt van 16 december 2020 tot 8 februari 2021. Voor ouders die gebruik maken van bso zal de vergoeding worden berekend over de periode 16 december 2020 tot 19 april 2021. 

  Op de website van de SVB vindt u meer informatie over de vergoeding.