Gedupeerde ouders toeslagaffaire: meld u voor 15 februari

Alle ouders die zijn gedupeerd in de kinderopvangtoeslagaffaire ontvangen in ieder geval een compensatie van € 30.000. Gedupeerde ouders die zich voor 15 februari melden bij het Serviceteam Gedupeerden Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (tel. 0800 - 2 358 358, gratis), ontvangen voor 1 mei de compensatie op hun rekening. Het gaat om ouders waarvan de kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet en/of onterecht is teruggevorderd tussen 2005 en 2019. Op de website van Belastingdienst staat meer info over wie er wel en wie er niet in aanmerking komt voor de compensatie.

Dat liet Mark Rutte weten tijdens de persconferentie over het aftreden van het kabinet als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire. Het kabinet is nu demissionair maar zal onverminderd werken aan het herstel van de toeslagaffaire. De grootste prioriteit daarbij is het compenseren van de ouders die zijn gedupeerd.

De tweede prioriteit van het kabinet is dat deze fouten in de toekomst worden voorkomen. Er komt een nieuw toeslagenstelsel, te beginnen met kinderopvangtoeslag. Signalen moeten sneller naar boven komen, en moeten sneller tot actie leiden. Ook de informatievoorziening moet worden verbeterd; ieder besluit dat het ministerie neemt wordt na de ministerraad gepubliceerd met toelichting en onderliggende stukken. Het kabinet gaf aan recht te willen doen aan alle ouders aan wie dit ongekende onrecht is aangedaan.

Voor de Kerst beloofde het kabinet dat alle gedupeerde ouders voor 1 mei € 30.000 ontvangen. Daarvoor moeten gedupeerde ouders zich dus wel voor 15 februari hebben gemeld. Ouders die meer dan € 30.000 hebben moeten terugbetalen of meer schade hebben geleden als gevolg van de toeslagaffaire komen in aanmerking voor aanvullende compensatie. Lees meer.

Bent u gedupeerd?

Bent u ook slachtoffer van de toeslagaffaire? Meld u dan bij de Belastingdienst. Het speciale serviceteam is bereikbaar op tel. 0800 - 2 358 358 (gratis) van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 20.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. Naast uzelf melden bij de Belastingdienst zijn er nog 4 dingen die u kunt doen.

De rol van BOinK in deze affaire

De afgelopen jaren

Al in 2009 vroeg BOinK via de landelijke media aandacht voor wat nu de toeslagenaffaire heet. We spraken toen al over heksenjacht en wezen erop dat de Belastingdienst op oneigenlijke gronden de kinderopvangtoeslag bij ouders stopzette en terugvorderde. De omvang van de problemen waren op dat moment overigens nog niet zichtbaar. BOinK bleef met grote regelmaat in de media aandacht vragen voor het buitenproportionele handelen van de Belastingdienst. Te vergeefs: uit de verhoren van de parlementaire commissie is gebleken dat de politiek en betrokken ministeries deze signalen negeerden. Bij de commissie Donner (die eind 2019 - begin 2020 het eerste onderzoek naar de toeslagaffaire deed) hebben we er voordurend op gewezen dat de problemen niet begonnen in 2014 toen er op grote schaal zogenaamd fraude-onderzoek werd gedaan door de Belastingdienst. Het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst en daarmee de grote problemen voor ouders, speelden al veel langer.  

Op dit moment

Wij willen de belangen van de gedupeerde ouders zo goed mogelijk behartigen en willen uiteraard dat deze ouders volledig gecompenseerd worden. Daarom richten we ons nu vooral op het hersteltraject en ondersteunen we de ouders die zich bij ons meldpunt hebben gemeld. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de ouders die acute problemen hebben als gevolg van de toeslagaffaire. Gedupeerde ouders kunnen zich nog steeds bij ons melden. We zijn nauw betrokken bij het hersteltraject. Hiervoor hebben we wekelijks contact met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën.

In de toekomst

De verhalen en ervaringen van ouders nemen we mee in de verbetervoorstellen van de Belastingdienst Toeslagen ten aanzien van de kinderopvangtoeslag. We adviseren de Belastingdienst over het verbeteren van het proces en het systeem van de kinderopvangtoeslag. Zie ook de info over het Verbetertraject kinderopvangtoeslag.

Lees ook het bericht 'Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag' op de site van de Belastingdienst

Lees ook: "Gedupeerde ouders toeslagenaffaire willen erkenning dat zij nooit fraude hebben gepleegd"

Meer over de toeslagaffaire