Kinderopvangtoeslag affaire

De problemen met de kinderopvangtoeslag zijn heel groot, dat is inmiddels gebleken. Op 15 januari 2021 heeft het kabinet politieke verantwoordelijkheid genomen voor de toeslagaffaire door in zijn geheel af te treden. Op deze pagina vindt u een overzicht met alle informatie, uitleg van de kinderopvangtoeslagaffaire (samenvatting) en het laatste nieuws over de kinderopvangtoeslag affaire. We hebben een meldpunt en diverse tips voor ouders die toeslag onterecht niet hebben gekregen of moe(s)ten terugbetalen. Op deze pagina vindt u uitleg over de toeslagenaffaire en het laatste nieuws.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief over de kinderopvangtoeslagaffaire.


Hulp voor ouders die slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagaffaire

Er wordt hard gewerkt aan de hulp voor gedupeerde ouders door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) van Belastingdienst/Toeslagen. Belastingdienst/Toeslagen heeft een speciale website over het herstelproces. Er is een Serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag die gedupeerde ouders kunnen bellen (0800 - 2358358, gratis). Gemeenten is gevraagd om hulp te bieden aan ouders met (acute) problemen.

Kent u ouder(s) die ook gedupeerd zijn? Breng hen op de hoogte van het hersteltraject. Ook als deze ouder(s) nu in het buitenland woont (wonen).


Wat doet BOinK voor ouders die slachtoffer zijn van de toeslagaffaire?

BOinK heeft al in 2008 gemerkt dat het bij sommige ouders niet goed ging met de kinderopvangtoeslag. Toch was er meestal geen reden om te denken dat de ouders zelf fouten hadden gemaakt. Sinds die tijd helpen wij ouders door samen te kijken naar wat je kan doen als het misgaat met de kinderopvangtoeslag. Ook vóór 2008 overlegden wij al met de Belastingdienst, over hoe ingewikkeld de kinderopvangtoeslag toen al was en hoe dat beter kon.

Nu de kinderopvangtoeslagaffaire bekend is geworden, geven wij nog steeds hulp aan ouders. Het verschil met vroeger is dat we nu meer ouders ondersteunen en we helpen ze intensiever. Op 3 manieren: 

  1. Gedupeerde ouders kunnen zich bij ons meldpunt melden, dan houden we ze op de hoogte van alle ontwikkelingen. We sturen regelmatig een nieuwsbrief (zie overzicht van de nieuwsbrieven hieronder). Daarin vertellen we steeds wat ouders kunnen doen of waar ze op moeten letten.
  2. Op deze pagina's staan 5 tips voor ouders die slachtoffer zijn van de toeslagaffaire.
  3. Ouders kunnen mailen of bellen naar ons spreekuur als zij vragen hebben. Wij luisteren naar wat ze hebben meegemaakt en helpen hen verder op weg. 

Op deze manier ondersteunen wij gedupeerde ouders bij hun herstel. Dit doen we al heel lang en dit zullen we blijven doen.

Bent u slachtoffer? Dit kunt u doen

Nieuwsbrieven (KOT)

Uitleg toeslagaffaire

Er zijn grote fouten gemaakt door Belastingdienst/Toeslagen met het geven, stopzetten en terugvragen van kinderopvangtoeslag. Duizenden ouders zijn slachtoffer van de toeslagenaffaire. 

Nieuws kinderopvangtoeslag affaire (kort overzicht)

Kijk voor meer nieuws over de kinderopvangtoeslag affaire elders op deze pagina.

Wat is er allemaal gebeurd in de kinderopvangtoeslag affaire?


Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

Een Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), bestaande uit diverse Tweede Kamerleden heeft na hun onderzoek het vernietigende rapport 'Ongekend onrecht' gepubliceerd (december 2020). Zie voor meer info over de ondervragingscommissie en het eindrapport de speciale pagina op de website van de Tweede Kamer. Lees hier de reactie van het kabinet op het onderzoeksrapport.

CAF 11-zaak

De Belastingdienst heeft in 2014 onterecht de kinderopvangtoeslag bij 232 gezinnen stopgezet. Deze gezinnen maakten gebruik van gastouderopvang via een gastouderbureau uit Eindhoven. Zij moe(s)ten tot duizenden euro's kinderopvangtoeslag terugbetalen omdat zij die volgens de Belastingdienst onterecht ontvangen hadden. Deze zaak staat bekend onder 'CAF 11' (en is een van de 170 CAF zaken). In december 2019 zijn deze ouders grotendeels gecompenseerd.

Commissie Donner en ADR

Uit de onderzoeken is gebleken dat er duizenden gezinnen zijn benadeeld omdat de Belastingdienst in tientallen fraude-onderzoeken onrechtmatig heeft gehandeld en fouten heeft gemaakt. Bovendien is er zéér streng gecontroleerd of ouders recht hadden op kinderopvangtoeslag.

Lees hier in het kort de conclusies van het eindrapport van de commissie Donner. Lees ook de reactie van BOinK op het rapport van commissie Donner.

Ervaring van BOinK

Dit is in lijn met onze ervaring. We zijn de afgelopen tien jaar zeer regelmatig door ouders benaderd die werden geconfronteerd met het terugvorderen van de kinderopvangtoeslag. Het ging daarbij vaak om ouders die wel degelijk recht hadden op kinderopvangtoeslag maar waarbij door administratieve tekortkomingen, de Belastingdienst tot terugvorderingen was overgegaan. Wat wij al die jaren hebben benadrukt is dat het niet alleen mís ging met de kinderopvangtoeslag, maar ook dat ouders zeer zwaar werden gestraft. Ouders moesten tot 5 jaar terug alle kinderopvangtoeslag terugbetalen ondanks dat ze konden bewijzen dat de toeslag wel was gebruikt om de kinderopvang te betalen.

Al sinds 2009 ondersteunt BOinK een aantal ouders die zwaar gedupeerd zijn door deze misstanden. Ook hebben we jaar in jaar uit de problemen aangekaart bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in de media en bij de politiek. Helaas werden de signalen door de politiek niet opgepakt. Er is in de Tweede Kamer wel aandacht geweest voor de problemen met de kinderopvangtoeslag. Desondanks slaagden de SP en Groen Links er in 2014 niet in om in de Tweede Kamer voldoende steun te krijgen voor een onderzoek bij de Belastingdienst. Daarom heeft BOinK in juli 2019 in het NOS journaal, toen de aandacht voornamelijk nog naar de CAF 11 zaak (zie hieronder) ging, er terug moest worden gekeken naar alle zaken sinds 2010. En dat het om duizenden ouders gaat. In 2010 zagen we al dat er over de voorgaande jaren (2008 en 2009) bij ouders toeslag werd teruggevorderd. We willen dat álle zaken opnieuw worden bekeken. 

Inmiddels is toegegeven dat de Belastingdienst in deze procedures vele fouten heeft gemaakt. Ze baseerden hierbij beslissingen op onjuiste gegevens en hielden informatie achter. De commissie Advies Uitvoering Toeslagen (AUT) onder leiding van voorzitter en oud-minister van Piet Hein Donner en de Auditdienst Rijk hebben onderzoek gedaan naar de affaire.

Hoe kunnen we in de toekomst dit soort problemen voorkomen?

We hebben de afgelopen jaren veelvuldig overleg gevoerd met Belastingdienst/Toeslagen. Dit heeft helaas in veel gevallen de nu bekend geworden problemen niet kunnen voorkomen. Inmiddels werken we in het 'Verbetertraject kinderopvangtoeslag' goed samen met Belastingdienst/Toeslagen om de aanvraagprocedure voor ouders eenvoudiger te maken. We hopen hiermee in de toekomst te voorkomen dat ouders in de problemen komen.

Meer over het Verbetertraject kinderopvangtoeslag

De rol van BOinK in de kinderopvangtoeslagaffaire

Over BOinK

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. We behartigen de belangen van ouders in de branche, landelijk en lokale politiek, media en bij andere organisaties.

We informeren ouders en oudercommissies van kinderopvanglocaties over diverse thema’s zoals kinderopvangtoeslag, gezondheid, veiligheid, toezicht door de GGD, pedagogische kwaliteit, klachten, contracten en prijzen. Dat doen we via ons dagelijks spreekuur, deze website, onze nieuwsbrief, social media, trainingen voor oudercommissies en brochures.

Als vereniging hebben wij leden. Onze leden zijn oudercommissies van kinderopvangorganisaties. Er zijn meer dan 5.000 oudercommissies van kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven/crèches, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal/peuteropvang en gastouderbureaus) lid van BOinK. Als de oudercommissie van een kinderopvanglocatie lid is van BOinK kunnen alle ouders van de betreffende locatie / het betreffende gastouderbureau gebruik maken van onze dienstverlening. Meer over het lidmaatschap van BOinK.

 

Documenten kinderopvangtoeslag-affaire

Het laden van de documenten kan enkele ogenblikken duren