Kinderopvangtoeslag affaire

De problemen met de kinderopvangtoeslag zijn groot, heel groot; dat is inmiddels gebleken. Op deze pagina een overzicht met alle informatie en het laatste nieuws over de kinderopvangtoeslag affaire. We hebben een meldpunt en diverse tips voor ouders die toeslag onterecht niet hebben gekregen of moe(s)ten terugbetalen.

Wat wij al die jaren hebben benadrukt is dat het niet alleen mís ging met de kinderopvangtoeslag, maar ook dat ouders zeer zwaar werden gestraft. Ouders moesten tot 5 jaar terug alle kinderopvangtoeslag terugbetalen ondanks dat ze konden bewijzen dat de toeslag wel was gebruikt om de kinderopvang te betalen.

Bent u ook gedupeerd? Dit kunt u doen

Kinderopvangtoeslag affaire

Er zijn grote fouten gemaakt door de Belastingdienst met het toekennen, stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag. Duizenden ouders zijn slachtoffer.

CAF 11-zaak

De Belastingdienst heeft in 2014 onterecht de kinderopvangtoeslag bij 232 gezinnen stopgezet. Deze gezinnen maakten gebruik van gastouderopvang via een gastouderbureau uit Eindhoven. Zij moe(s)ten tot duizenden euro's kinderopvangtoeslag terugbetalen omdat zij die volgens de Belastingdienst onterecht ontvangen hadden. Deze zaak staat bekend onder 'CAF 11' (en is een van de 170 CAF zaken). In december 2019 zijn deze ouders grotendeels gecompenseerd.

Commissie Donner en ADR

Uit de onderzoeken is gebleken dat er duizenden gezinnen zijn benadeeld omdat de Belastingdienst in tientallen fraude-onderzoeken onrechtmatig heeft gehandeld en fouten heeft gemaakt. Bovendien is er zéér streng gecontroleerd of ouders recht hadden op kinderopvangtoeslag.

Lees hier in het kort de conclusies van het eindrapport van de commissie Donner.

Dit is in lijn met onze ervaring. We zijn de afgelopen tien jaar zeer regelmatig door ouders benaderd die werden geconfronteerd met het terugvorderen van de kinderopvangtoeslag. Het ging daarbij vaak om ouders die wel degelijk recht hadden op kinderopvangtoeslag maar waarbij door administratieve tekortkomingen, de Belastingdienst tot terugvorderingen was overgegaan.

Al sinds 2010 ondersteunt BOinK een aantal ouders die zwaar gedupeerd zijn door deze misstanden. Ook hebben we jaar in jaar uit de problemen aangekaart bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in de media en bij de politiek. Helaas werden de signalen door de politiek niet opgepakt. Er is in de Tweede Kamer wel aandacht geweest voor de problemen met de kinderopvangtoeslag. Desondanks slaagden de SP en Groen Links er in 2014 niet in om in de Tweede Kamer voldoende steun te krijgen voor een onderzoek bij de Belastingdienst. Daarom heeft BOinK in juli 2019 op het NOS journaal, toen de aandacht voornamelijk nog naar de CAF 11 zaak (zie hieronder) ging, er terug moest worden gekeken naar alle zaken sinds 2010. En dat het om duizenden ouders gaat. In 2010 zagen we al dat er over de voorgaande jaren (2008 en 2009) bij ouders toeslag werd teruggevorderd. We willen dat álle zaken opnieuw worden bekeken. 

Inmiddels is toegegeven dat de Belastingdienst in deze procedures vele fouten heeft gemaakt. Ze baseerden hierbij beslissingen op onjuiste gegevens en hielden informatie achter. De commissie Advies Uitvoering Toeslagen (AUT) onder leiding van voorzitter en oud-minister van Piet Hein Donner en de Auditdienst Rijk hebben onderzoek gedaan naar de affaire.

Hoe kunnen we in de toekomst dit soort problemen voorkomen?

We hebben de afgelopen jaren veelvuldig overleg gevoerd met de Belastingdienst Toeslagen. Dit heeft helaas in veel gevallen de nu bekend geworden problemen niet kunnen voorkomen. Inmiddels werken we in het 'Verbetertraject kinderopvangtoeslag' goed samen met de Belastingdienst om de aanvraagprocedure voor ouders eenvoudiger te maken. We hopen hiermee in de toekomst te voorkomen dat ouders in de problemen komen.

Meer over het Verbetertraject kinderopvangtoeslag

De rol van BOinK in deze affaire

Wij willen de belangen van de gedupeerde ouders zo goed mogelijk behartigen en willen uiteraard dat deze ouders gecompenseerd worden. We hebben een meldpunt waar gedupeerde ouders zich kunnen melden. We houden wij nauw contact met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat we 14 gedupeerde ouders konden uitnodigen voor een gesprek met minister Hoekstra (Financiën). We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het onderwerp op de (politieke) agenda blijft. Daarnaast zijn wij betrokken bij het Verbetertraject kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Tijdens de bijeenkomsten over dit onderwerp beoordelen we de verbeterplannen van de Belastingdienst.

Documenten kinderopvangtoeslag-affaire

Het laden van de documenten kan enkele ogenblikken duren

Meer over kinderopvangtoeslag