Problemen met de kinderopvangtoeslag - dit kunt u doen

Heeft u naar uw mening onterecht uw kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen? Of heeft u geen kinderopvangtoeslag ontvangen terwijl u daar volgens de voorwaarden van de Belastingdienst wel recht op had? Dat kan voor veel problemen zorgen. U bent niet de enige die problemen met de kinderopvangtoeslag en de Belastingdienst heeft. Naar aanleiding van de kinderopvangtoeslag affaire hebben we een overzicht gemaakt van wat u kunt doen als u het niet eens bent met de Belastingdienst.

Kent u iemand die gedupeerd is? Breng hem/haar op de hoogte van onderstaande mogelijkheden.

5 dingen die u kunt doen

  1. Stuur een ‘herzieningsverzoek’ (vraag om uw situatie opnieuw te bekijken) naar Belastingdienst Toeslagen (zie toelichting hieronder). Dit kunt u ook doen voor het verkrijgen van een betalingsregeling. Bij het opstellen van dit verzoek kunt u (gratis) hulp krijgen.
  2. Dien een verzoek in bij Belastingdienst Toeslagen om uw volledige dossier op te vragen. Vraag bij dit verzoek eveneens of uw kinderopvangaanbieder onder een specifiek onderzoek valt of viel (dit biedt mogelijk juridisch aanknopingspunten); Gebo, FUP, CAF of KEF.
  3. Doe een melding via onze site. Dat helpt ons de omvang en context van de problemen beter in kaart te brengen. En het geeft ons veel informatie voor verbeteringen voor de toekomst (zie hieronder). Meld het ook als u een herzieningsverzoek hebt ingediend wat is afgewezen. Hoe meer meldingen we ontvangen hoe sterker we staan. Goed om te weten is dat we uw persoonsgegevens nooit met derden zullen delen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
  4. Stuur een brief (modelbrieven beschikbaar) aan de verantwoordelijk staatssecretaris om om opheldering te vragen.
  5. Doe een melding bij het meldpunt van de SP.

Herzieningsverzoeken

Is er bij u kinderopvangtoeslag teruggevorderd over één of meerdere jaren terwijl u wel een deel van de kosten zelf heeft betaald?

U kunt een brief, een zogenaamd ‘herzieningsverzoek’, sturen naar de Belastingdienst Toeslagen waarin u verwijst naar de uitspraak van de Raad van State van 23 oktober 2019 (zie hierboven).

Stuur meteen alle betaalbewijzen aan de kinderopvang mee. Mocht u die niet meer hebben dan kan de kinderopvangorganisatie u misschien een overzicht van facturen en ontvangen betalingen geven. Is dat niet mogelijk: stuur alle bankafschriften of betalingsbewijzen waar een betaling aan de kinderopvanginstelling op staat mee.

Het is niet zeker dat uw verzoek (meteen) zal worden toegewezen. Er is een kans dat de Belastingdienst ‘oude gevallen’ niet gaat herzien en verwijst naar de wet. Dien een bezwaar in wanneer uw verzoek om herziening wordt afgewezen. Het is belangrijk dat u doorzet en mogelijk zelfs de zaak voor de rechter brengt.

 

Moet u de ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen en heeft u volgens de Belastingdienst Toeslagen geen recht op een persoonlijke betalingsregeling?

De betalingsregeling kunt u alsnog krijgen. Ouders die er volgens de Belastingdienst zelf schuld aan hebben dat zij te veel of onterecht kinderopvangtoeslag hebben ontvangen, werden als fraudeurs aangemerkt. Daardoor mochten ze niet in termijnen terugbetalen maar moesten ze de ontstane schuld direct terug betalen.

Staatssecretaris Menno Snel heeft beloofd dat mensen die kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen, weer een betalingsregeling kunnen treffen. Ook hiervoor kunt een herzieningsverzoek indienen bij de Belastingdienst Toeslagen.

 

Heeft u (juridische) hulp nodig, bijvoorbeeld bij het opstellen en/of indienen van het herzieningsverzoek?

Daarvoor kunt u contact opnemen met uw advocaat, juridisch adviseur, of als u deze niet heeft, met Sociaal Raadslieden in uw gemeente of regio. Zij kunnen u hierbij ondersteunen.

Sociaal Raadslieden staan burgers (ouders) bij die informatie, advies of hulp nodig hebben bij problemen rondom sociale zekerheid, belastingen, huisvesting, arbeidsrecht, familierecht, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen. In samenwerking met een adviseur verlenen zij ook rechtsbijstand in bezwaar en beroep. Via de website van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland kunt u op het kaartje een sociaal raadsman of -vrouw bij u in de buurt zoeken. In enkele gebieden zijn geen raadslieden te vinden. Woont u in een gebied zonder sociaal raadslieden? Neem dan contact met ons op. Mogelijk kunnen wij u verder op weg helpen in het vinden van passende begeleiding.

De hulp van Sociaal Raadslieden is gratis.

Doe een melding bij BOinK

Meer over de kinderopvangtoeslag affaire