Uitkomst Catshuisoverleg: alle gedupeerde ouders € 30.000 en sneller en ruimhartiger geholpen

Belastingdienst

Update 15 januari 2021: gedupeerde ouders die de compensatie voor 1 mei willen ontvangen kunnen zich tot 15 februari 2021 bij de het Serviceteam van de Belastingdienst melden (tel. 0800 - 2 358 358).

Alle gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire krijgen 30.000,- euro compensatie voor 1 mei 2021. Ouders die tot nu toe minder hebben gehad krijgen een aanvulling. Ook komen alle ouders in aanmerking voor de compensatieregeling, waardoor ze ruimhartiger en sneller geholpen kunnen worden.

De Belastingdienst schrijft in een nieuwsbericht: "We hebben afgelopen jaar hard gewerkt om ouders zo snel mogelijk te compenseren. Dat is complex gebleken en gaat minder snel dan we aanvankelijk dachten. Het duurt gewoon te lang."

Daarom zijn deze besluiten genomen over de verdere afhandeling:

1) Alle gedupeerden komen in aanmerking voor de compensatieregeling.
2) Iedere gedupeerde ouder ontvangt €30.000,- voor 1 mei, en wie tot nu toe minder heeft gehad krijgt een aanvulling. 
3) De afdeling van de Belastingdienst die de gedupeerde ouders in behandeling neemt (Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen) wordt uitgebreid.
4) Er komt een regeling voor kinderen, waardoor een kind bijvoorbeeld een bedrag ontvangt wanneer het 18 jaar wordt.
5) De gemeenten gaan een grotere rol spelen, dit wordt nog verder ingevuld.


Uitleg van de Belastingdienst:

Het belangrijkste nieuws: de ouders moeten ruimhartig gecompenseerd worden en het proces moet sneller. Daarom heeft de regering vandaag een aantal maatregelen genomen die de compensatie voor gedupeerde ouders verruimt en versnelt.

Ten eerste krijgen alle gedupeerde ouders die bekend zijn bij Toeslagen vóór 1 mei een bedrag van 30.000 euro uitbetaald. De eerste uitbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats. Dat is niet de perfecte oplossing, maar het is nodig om tempo te maken. Om ouders recht te doen en hen nu te helpen met hun problemen.

Verder is vandaag besloten:

  • Vanaf nu krijgen alle gedupeerde ouders de meest ruimhartige compensatieregeling. Zij krijgen hun financiële schade vergoed, en als compensatie voor het leed 25% bovenop het schadebedrag. Deze regeling geldt niet langer alleen voor ouders die de dupe zijn geworden van de fraudejacht. Maar ook voor bijvoorbeeld ouders die hun hele toeslag moesten terugbetalen omdat ze 1 bonnetje misten of door het niet betalen van de eigen bijdrage.
  • De komende weken werken we uit hoe we de kinderen van gedupeerde ouders kunnen helpen met een bedrag. Het gaat om hun toekomst.
  • We breiden de herstelorganisatie uit, zodat ouders sneller geholpen kunnen worden.

Blijvend in gesprek over rapport

Het kabinet zal de komende weken gebruiken om deze hulp voor gedupeerde ouders én voor hun kinderen verder uit te werken. ‘Herstel en een nieuwe start voor ouders en kinderen heeft de hoogste prioriteit. Er ligt een belangrijk rapport van de onderzoekscommissie. We zullen uitgebreid en diepgravend in gesprek blijven over wat ons antwoord moet zijn op dit rapport.’

Zondag 3 januari spreekt het kabinet opnieuw over het rapport en het herstelproces in het Catshuis. In januari volgt de kabinetsreactie en het debat. Ook wordt er een ministeriële commissie ingesteld.

Lees hier het hele bericht op de website van de Belastingdienst

Lees ook de antwoorden op de vragen als 'wie komen er in aanmerking', 'wanneer was het stopzetten of terugbetalen onterecht' en wie hebben er geen recht op € 30.000'.

Veelgestelde vragen & antwoorden van de Belastingdienst

Waarom nu ineens wel grote bedragen uitkeren?
We hebben afgelopen jaar hard gewerkt om ouders zo snel mogelijk te compenseren. Dat is complex gebleken en gaat minder snel dan we aanvankelijk dachten. Het duurt gewoon te lang.
Samen met de bevindingen van de commissie heeft dat tot het besluit geleid om alvast een eerste, substantieel bedrag uit te keren.

Gaat het compenseren nu sneller?
De verruiming van de compensatieregeling betekent dat het vaststellen van het compensatiebedrag eenvoudiger wordt. Dat zal naar verwachting een kleine versnelling opleveren. Maar we willen vooral ruimhartig zijn. Vandaar dat we de regeling verruimen en ouders alvast een eerste uitbetaling doen.

Dit vindt BOinK van de € 30.000 compensatie voor gedupeerde ouders

Meer (nieuws) over de kinderopvangtoeslag affaire