Veel gestelde vragen over Corona en de kinderopvang

 • Heeft uw kind klachten die passen bij corona?

  Neem dan bij uw kind een zelftest af.
  Iedereen met klachten die horen bij corona doet een zelftest. Eerder was het advies om geen zelftest af te nemen bij klachten. Met een negatieve (zelftest)uitslag mag een kind weer naar de opvang en kan een personeelslid of gastouder weer aan het werk. Als de klachten langer aanhouden, moet ook de volgende dag een zelftest worden gedaan. Bij een positieve zelftestuitslag blijft het kind, personeelslid of de gastouder thuis. 

 • Wordt er een uitzondering gemaakt voor een kind in het buitenland?

  Voor kinderen die een ouder in België of Duitsland bezoeken of over de grens naar school gaan, geldt een uitzondering op de quarantaineregel bij terugkomst. Zie de toelichting op de website van de Rijksoverheid

 • Wat is 'veel' hoesten?

  Twijfelt u of er sprake is van (meer dan) incidenteel hoesten? Neem dan contact op met het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u).
  In de beslisboom neusverkouden kind toelaten wordt onderscheid gemaakt tussen hoesten en 'veel hoesten'.

  Mijn kind heeft gezondheidsklachten - Mijn kind is verkouden of heeft andere gezondheidsklachten. Mag het naar de kinderopvang?
 • Dat hangt er vanaf van welke gezondheidsklachten het kind heeft. Tevens spelen er nog een aantal andere aspecten mee. Met de beslisboom kun je bepalen of een kind naar opvang mag of niet.
  Let op: het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt. Doorloop de beslisboom voor íeder kind apart; er kunnen mogelijk andere antwoorden uitkomen.

  Mijn kind heeft gezondheidsklachten - mijn opvangorganisatie hanteert strengere regels dan in de beslisboom staan. Wat kan ik doen?
 • Vraag eerst goed na of de organisatie op eigen initiatief strengere regels hanteert, of dat zij dit op laste van de GGD doen. Wordt een medewerker van uw kinderopvanglocatie namelijk gemeld bij de GGD als bevestigde COVID-19 patiënt, dan geldt dat kinderen van 0 t/m 12 jaar die langdurig contact (> 15 minuten) op minder dan 1,5 meter afstand hadden met de besmette medewerker, alleen naar de kinderopvang/school/BSO/sport mogen, mits zij geen klachten hebben.

  Is dit niet aan de orde, weet dan dat de regels in de beslisboom de regels zijn die het RIVM heeft opgesteld. Het RIVM en AJN Jeugdartsen Nederland geven aan dat kinderen met lichte klachten niet thuis hoeven te blijven. Ga met je kinderopvangorganisatie in gesprek. Eventueel kan de arts infectieziektebestrijding van de GGD nog geraadpleegd worden.