Buitenschoolse opvang (voorschoolse - en naschoolse opvang)

De buitenschoolse opvang is voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 13 jaar). Voor of na schooltijd.
Voorschoolse opvang is de opvang voor schoolgaande kinderen vanaf ongeveer 7.30 tot de school begint.
Tijdens schoolvakanties en studiedagen van de school biedt de bso ook opvangmogelijkheden aan. De grootte van de groepen waarin de kinderen verblijven, is afhankelijk van de leeftijd en het aantal beroepskrachten, de beroepskracht-kindratio.

Klik hier voor de Rekentool beroepskracht-kindratio in de kinderopvang. Met deze rekentool is te berekenen hoeveel beroepskrachten wettelijk minimaal verplicht zijn in de kinderopvang.

Vervoer van en naar school
De kinderopvangorganisatie is verantwoordelijk voor de kinderen die naar de bso gaan vanaf het tijdstip dat kinderen uit school komen. De kinderopvangorganisatie zorgt voor veilig vervoer naar de bso locatie. Meer weten over vervoer naar de bso locatie of vervoer tijdens uitstapjes? Lees hier verder.

Tussenschoolse opvang (tso, overblijven)

(TSO, overblijven)

Tussenschoolse opvang is de opvang van kinderen die naar de basisschool gaan tijdens de lunchpauze. Scholen kunnen dit zelf verzorgen of uitbesteden aan een kinderopvangorganisatie. Je betaalt hier als ouders een vergoeding voor. Deze vorm van opvang valt niet onder de Wet kinderopvang maar onder de Wet op het primair onderwijs. Voor de kosten van tso kan daarom geen kinderopvangtoeslag worden aangevraagd.

Meer informatie over tso is te vinden op  de website van de Rijksoverheid.

Terug naar de overzichtspagina Kinderopvang kiezen