Uitbetaling compensatie voor sluiting kinderopvang

Update 31 mei 2021: 10 veelgstelde vragen over de compensatie kinderopvang tweede coronasluiting

Update 28 april 2021: Meeste ouders krijgen compensatie corona-sluiting rond 28 mei

De uitbetaling van de vergoeding voor de kosten van kinderopvang gedurende de sluiting van de kinderopvang, is uitgesteld. Nu de bso 19 april weer volledig open gaat, is ook de einddatum van de compensatieregeling voor de bso bekend. De Sociale Verzekeringsbank stelt een nieuwe datum vast (begin juni) waarop de uitbetaling aan ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen plaats gaat vinden.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen kunnen naar verwachting de compensatie voor de eerste sluiting in het voorjaar van 2020 én voor de tweede sluiting, vanaf medio mei aanvragen. Ouders die een aanvraag hebben gedaan krijgen binnen 8 weken een brief van de SVB. Daarin staat of de ouder een vergoeding krijgt of niet en wanneer deze wordt uitbetaald. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) schrijft op haar site het volgende over de compensatie:

Tegemoetkoming eigen bijdrage

Om te zorgen dat ouders hun plek behouden op de kinderopvang voor wanneer de kinderopvang weer regulier opengaat, heeft het kabinet hen opgeroepen om tijdens de periodes van gedwongen sluiting hun reguliere facturen door te blijven betalen. De kinderopvangtoeslag kon op deze manier gewoon doorlopen. Ook bleef de kinderopvangsector op deze manier regulier gefinancierd en de sector werd hiermee in staat gesteld noodopvang te verzorgen. We zijn blij om te zien dat bijna alle ouders hieraan gehoor hebben gegeven en willen ze hier dan ook voor bedanken. Net zoals over de sluitingsperiode van vorig jaar, zullen ouders ook voor de periode vanaf 16 december 2020 van de overheid een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald. Voor de kinderdagopvang en gastouderopvang loopt deze tegemoetkoming tot 8 februari, voor de buitenschoolse opvang loopt de tegemoetkoming door tot 19 april. 

Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen Belastingdienst Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt ambtshalve betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.

Voor personen zonder kinderopvangtoeslag zal dit gaan verlopen middels een aanvraagprocedure bij de SVB. De aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB. 

Gemeenten verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die met een gemeentelijke bijdrage gebruik maken van kinderopvang. Meer informatie over de data waarop de tegemoetkoming wordt uitgekeerd en de aanvraagprocedure voor de ouders zonder kinderopvangtoeslag, volgt via de reguliere kanalen, waaronder www.rijksoverheid.nl en de website van de SVB.

[einde bericht SZW] 

 

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen

De afgelopen periode is er veelvuldig overleg geweest met de 'technische commissie' die de compensatieregeling vorm geeft. BOinK maakt onderdeel uit van deze commissie. Vooral de compensatie voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen is besproken, de zogenaamde ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Wij hebben benadrukt dat deze ouders al meer dan een jaar op hun geld wachten en wat ons betreft voorrang moeten krijgen bij het uitbetalen van de compensatie.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen kunnen zich bij ons melden zodat we ze op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen in deze compensatieregeling. We zullen deze ouders informeren wanneer het aanvraagformulier bij SVB online staat. Zie ook de info op de site van de SVB.

Meer info

Zodra de details van de compensatieregeling (officieel , zoals de zogenaamde 'peildatum', bekend zijn zullen we dat op onze site kenbaar maken. Op de website van de SVB staat ook meer info over de compensatieregeling

Lees ook: bso vanaf 19 april weer volledig open

Meer over kinderopvang & corona