Bso vanaf 19 april weer volledig open

Zoals dinsdag (13 april) bekend is gemaakt, gaan vanaf maandag 19 april ook de buitenschoolse opvanglocaties weer volledig open, nadat op 8 februari de kinderdagopvang, de gastouderopvang, de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs volledig open zijn gegaan. Net als bij de kinderdagopvang, de gastouderopvang en het basisonderwijs worden er wel aanvullende maatregelen genomen.

Maatregelen om besmetting en quarantaine tegen te gaan

Het beperken van de contacten tussen groepen kinderen kan eraan bijdragen dat het aantal coronabesmettingen beperkt blijft. En, áls er een positief getest kind of medewerker is op de locatie, niet de gehele locatie in quarantaine moet als gevolg van het bron- en contactonderzoek (BCO).

Voor de volledige heropening van de BSO’s worden houders daarom dringend geadviseerd een locatie-specifiek plan op te stellen waarin zij beschrijven welke aanvullende maatregelen worden getroffen. De brancheorganisaties kinderopvang hebben in samenspraak met het ministerie van SZW een handreiking opgesteld die houders daarvoor kunnen gebruiken.

Opening BSO is sluitstuk van opening scholen en kinderopvang

Nadat eerder al de kinderdagopvang, de gastouderopvang en het basisonderwijs open gingen, kunnen nu ook de BSO’s veilig en verantwoord open. De noodopvang op de BSO stopt per 19 april. Kinderen spelen een beperkte rol in de verspreiding van het virus. Daarom hebben de drie samenwerkende branchepartijen BK, BMK en BOinK, zich de afgelopen weken hard gemaakt voor een maatwerkoplossing voor een verantwoorde en uitvoerbare openstelling.

Compensatie: data bekend

Update 28 april 2021: Meeste ouders krijgen compensatie corona-sluiting rond 28 mei

Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen Belastingdienst/Toeslagen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) alles in het werk zetten de tegemoetkoming voor ouders over de sluitingsperiode, te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.

Voor personen zonder kinderopvangtoeslag zal dit gaan verlopen middels een aanvraagprocedure bij de SVB. De aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB.

Gemeenten verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die met een gemeentelijke bijdrage gebruik maken van kinderopvang.

Meer informatie over de data waarop de tegemoetkoming wordt uitgekeerd en de aanvraagprocedure voor de ouders zonder kinderopvangtoeslag, volgt via de reguliere kanalen, waaronder www.rijksoverheid.nl en de website van de SVB.

 

Download het locatie-specifieke plan voor de heropening van de bso

Lees het nieuwsbericht van het ministerie van SZW over de heropening van de bso

Download het vernieuwde protocol kinderopvang & corona