FAQ corona & kinderopvang - kind niet naar de opvang: regels & kosten

Tijdens ons spreekuur ontvangen we momenteel veel vragen over drie situaties:

  1. Mijn kind heeft gezondheidsklachten
  2. Een huisgenoot van het kind heeft gezondheidsklachten/corona
  3. De kinderopvang is gesloten als gevolg van corona

Hieronder vindt u per situatie de veelgestelde vragen over de regels en kosten (wel of niet doorbetalen?). De richtlijnen gelden voor dagopvang (kinderdagverblijf en peuterspeelzaal) bso en gastouderopvang.

corona-4881364_1920 - pixabay

 

 

Mijn kind heeft gezondheidsklachten

 

1. Mijn kind is verkouden of heeft andere gezondheidsklachten. Mag het naar de kinderopvang?

Dat hangt er vanaf van welke gezondheidsklachten het kind heeft. Tevens spelen er nog een aantal andere aspecten mee. Met de beslisboom kun je bepalen of een kind naar opvang mag of niet. Let op: het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt. Doorloop de beslisboom voor íeder kind apart; er kunnen mogelijk andere antwoorden uitkomen.

2. opvangorganisatie hanteert strengere regels dan in de beslisboom staan. Wat kan ik doen?

Vraag eerst goed na of de organisatie op eigen initiatief strengere regels hanteert, of dat zij dit op laste van de GGD doen. Wordt een medewerker van uw kinderopvanglocatie namelijk gemeld bij de GGD als bevestigde COVID-19 patiënt, dan geldt dat kinderen van 0 t/m 12 jaar die langdurig contact (> 15 minuten) op minder dan 1,5 meter afstand hadden met de besmette medewerker, alleen naar de kinderopvang/school/BSO/sport mogen, mits zij geen klachten hebben.

Is dit niet aan de orde, weet dan dat de regels in de beslisboom de regels zijn die het RIVM heeft opgesteld. Het RIVM en AJN Jeugdartsen Nederland geven aan dat kinderen met lichte klachten niet thuis hoeven te blijven. Ga met je kinderopvangorganisatie in gesprek. Eventueel kan de arts infectieziektebestrijding van de GGD nog geraadpleegd worden.
Zie ook de volgende vraag: Mijn kind kan niet naar de opvang. Moet ik wel doorbetalen?

3. Mijn kind heeft gezondheidsklachten en mag niet naar de opvang (volgens de uitkomst van de beslisboom of vanwege de maatregelen t.a.v. contactonderzoek). Moet ik wel doorbetalen?

Door de kinderopvangbranche wordt dit gezien als een ziek kind. Net als in de pre-corona tijd wordt er als een kind ziek is wel doorbetaald. Daarbij hou je als ouder het recht op kinderopvangtoeslag. Dit heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook bevestigd.

 

 

Een huisgenoot van het kind heeft gezondheidsklachten/corona

 

4. Mag mijn kind naar de opvang als een huisgenoot gezondheidsklachten heeft?

Dat hangt af van verschillende factoren. Heeft een huisgenoot corona (positief getest) dan moet het kind thuisblijven. De andere actuele regels staan in het protocol kinderopvang & corona. Met de beslisboom van 0 jaar t/m groep 8 kan niet altijd het antwoord op deze vraag worden gevonden omdat de beslisboom is bedoeld voor kinderen met gezondheidsklachten. Of de huisgenoot met gezondheidsklachten zélf naar school en/of werk mag kan worden bepaald met de 12 jaar + beslisboom. Download deze boom van de site van AJN Jeugdartsen Nederland. In alle gevallen geldt: volg het advies van de GGD op.

5. Mijn kind mag niet naar de opvang omdat een huisgenoot gezondheidsklachten/corona heeft. Moet ik wel betalen?

Door de kinderopvangbranche wordt dit gezien als ziek kind. Net als in de pre-corona tijd wordt er als een kind ziek is wel doorbetaald. Daarbij hou je als ouder het recht op kinderopvangtoeslag. Dit heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook bevestigd.

 

De kinderopvang is gesloten als gevolg van corona

 

6. Mijn kind kan niet naar de opvang omdat de groep/locatie gesloten is wegens coronabesmetting(en) op de locatie). Moet ik betalen?

Als de kinderopvang is gesloten hoeven ouders niet (door) te betalen (de dienst zoals overeengekomen in het contract wordt immers niet geleverd). Bedenk wel dat u dan ook geen recht hebt op kinderopvangtoeslag over die niet betaalde opvanguren. U mág wel doorbetalen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bevestigd dat u in deze specifieke situatie dan nog wel recht op kinderopvangtoeslag heeft.

Bij een gezonde bedrijfsvoering heeft een bedrijf een buffer voor het opvangen van een tijdelijk verlies van omzet. Zo’n omzetverlies hoort wat ons betreft bij het bedrijfsrisico van een organisatie.

Maar uiteraard is er niemand bij gebaat dat een kinderopvangorganisatie failliet gaat. Daarom kan bij een nijpende situatie besproken worden of de lasten kunnen worden verdeeld tussen de ouders en de kinderopvangorganisatie. De kinderopvangorganisatie kan bijvoorbeeld voorstellen om alleen het maximaal te vergoeden uurtarief in rekening brengen over de periode waarin de groep/locatie gesloten was in ruil voor uw doorbetaling van de factuur. Tot aan dit bedrag ontvangt u immers kinderopvangtoeslag, de prijs boven het maximumuurtarief betaalt u als ouder volledig zelf. U kunt als ouder hier niet toe worden gedwongen. Let op: u hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag over de uren en het uurtarief waarvoor u daadwerkelijk betaalt. Betaalt u minder uren of een lager uurtarief dan opgegeven bij de Belastingdienst, geef die wijziging dan door aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld via de kinderopvangtoeslag app. Zo voorkomt u dat u aan het eind van het jaar kinderopvangtoeslag moet terugbetalen.

7. Mijn kind kan niet naar de kinderopvang omdat de groep/locatie is gesloten. Ik betaal wel voor de opvang. Krijg ik hiervoor compensatie van de overheid?

Nee, de compensatie die de overheid gold alleen voor de periode dat de kinderopvang was gesloten op last van de overheid (16 maart – 8 juni 2020). Heeft u nog geen compensatie ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Meld u dan bij ons.

8. Is het gastouderbureau verplicht vervangende opvang te regelen?

In de gastouderopvang is soms in het contract opgenomen dat er voor vervangende opvang wordt gezorgd wanneer de vaste gastouder geen opvang kan verzorgen. Maar het hangt dus af van uw contract of dat het geval is. Als in het contract niets staat over vervangende opvang bij sluiting, dan hoeft het gastouderbureau hier niet voor te zorgen. Is er in het contract wel iets opgenomen over vervangende opvang controleer dan de voorwaarden die in het contract staan.  Let op: voor dezelfde opvanguren kun je maar één keer kinderopvangtoeslag aanvragen.

 

Zie ook 'Corona en kinderopvang: informatie voor ouders' op de site van de Rijksoverheid

Meer over de beslisboom kind wel of niet naar de opvang?

Meer over corona & kinderopvang