Corona - Beslisboom kinderopvang en basisschool

De actuele versie van de beslisboom voor alle leeftijden is van 7 juli 2022.
De beslisboom is van toepassing op de kinderdagopvang, gastouderopvang, op de bso en in het basisonderwijs. 

Download hier de laatste versie van de beslisboom

Beslisboom kinderen naar kinderopvang / school?

De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang (en eventueel de basisschool) kan. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt. De beslisboom is er niet op gericht om te bepalen of en hoe lang een kind, huisgenoten en gezinsleden in quarantaine moeten. Dat is aan de GGD. Lees meer in het artikel In quarantaine na recent herstellen van corona? 

Wat is 'veel hoesten'?
In de beslisboom wordt gevraagd of een kind veel hoest. Het RIVM spreekt in haar richtlijn over 'incidenteel hoesten' en 'af en toe hoesten', zonder dat verder te specificeren. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Daarom wordt er ook in de beslisboom geen nadere omschrijving van ‘veel hoesten’ gegeven. Twijfelt u of er sprake is van veel hoesten? Neem dan contact op met het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u) of vraag een (kinder)arts om advies.

Terug naar de overzichtspagina corona & kinderopvang