Corona-beslisboom kinderopvang en basisschool.

De actuele versie van de beslisboom voor alle leeftijden is van 7 juli 2022.
De beslisboom is van toepassing op de kinderdagopvang, gastouderopvang, op de bso en in het basisonderwijs. 

Downloads beslisboom kinderen thuisblijven of naar kinderopvang/basisschool

Beslisboom kinderen naar kinderopvang / school?

De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang (en eventueel de basisschool) mag zolang er coronamaatregelen gelden. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt. De beslisboom is er niet op gericht om te bepalen of en hoe lang een kind, huisgenoten en gezinsleden in quarantaine moeten. Dat is aan de GGD. Lees meer in het artikel In quarantaine na recent herstellen van corona? 

Versiebeheer onderaan deze pagina.

Wat is 'veel hoesten'?

In de beslisboom wordt gevraagd of een kind veel hoest. Het RIVM spreekt in haar richtlijn over 'incidenteel hoesten' en 'af en toe hoesten', zonder dat verder te specificeren. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Daarom wordt er ook in de beslisboom geen nadere omschrijving van ‘veel hoesten’ gegeven. Twijfelt u of er sprake is van veel hoesten? Neem dan contact op met het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u) of vraag een (kinder)arts om advies.

Kinderen vaccineren?

In Nederland mogen kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd worden tegen corona. In groep 8 van het basisonderwijs worden kinderen in de loop van het jaar vaak 12 jaar (of ouder). Zij kunnen zich dan laten vaccineren. Daarom is in de beslisboom opgenomen dat een kind (vanaf 12 jaar) als immuun wordt gezien doordat het volledig gevaccineerd is.

Wij vinden dat ouders zelf moeten kiezen of ze hun kind wel of niet laten vaccineren (tegen de bof, mazelen, rodehond, corona etc.). We vinden ook dat kinderopvangorganisaties bekend moeten maken of er kinderen worden opgevangen die niet zijn ingeënt cq. niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Alle ouders kunnen dan kiezen of ze van de betreffende opvanglocatie gebruik willen maken. Dat is vooral belangrijk voor ouders van heel jonge kinderen die nog niet (volledig) zijn gevaccineerd. En voor ouders van kinderen die om medische redenen niet ingeënt kunnen worden. Kijk voor meer (algemene) informatie over vaccineren en kinderopvang en het standpunt van BOinK op www.boink.info/veiligheid-en-gezondheid/vaccineren.


Regels bij besmetting op locatie

Let op: wanneer een medewerker of kind op de kinderopvang/school bij de GGD gemeld wordt als een bevestigd COVID-19 patiënt, dan gelden er misschien andere regels dan de uitkomst van de beslisboom. Kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) hoeven geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar. En ook niet tot oudere kinderen en volwassenen. Dit onderlinge contact heeft wel consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Volg altijd de instructies van de GGD op. Zie de toelichting bij de diverse uitgewerkte scenario’s onderaan de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek kinderen van het RIVM.

Over de beslisboom kind naar opvang/school tijdens corona

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. Bijvoorbeeld als zijn contact hebben gehad met iemand met corona, gezondheidsklachten hebben (zoals koorts, benauwdheid, veel hoesten) of (terug)komen uit een land met een zeer hoog risico. De richtlijnen verschillen per situatie en per leeftijdsgroep. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de coronaregels van het RIVM. Afhankelijk van de (ernst) van de verspreiding van het coronavirus worden de regels aangescherpt of versoepeld. De beslisboom verandert mee. Met het vragenschema van de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag. De boom is voor alle vormen van kinderopvang: kinderdagverblijf of crèche, peuteropvang of voorschool, gastouder en bso. De beslisboom kan ook worden gebruikt om te bepalen of een kind naar de basisschool mag zolang er coronamaatregelen gelden. Er is ook een Engelstalige variant beschikbaar.

Beslisboom voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen

Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs (middelbare school), hoger onderwijs of universiteit gaan is er een 12+ beslisboom beschikbaar. De 12+ is ook van toepassing op volwassenen. Zo kunnen o.a. pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en docenten bepalen of zij naar hun werk mogen. Download de Nederlandse 12+ boom.

Samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland

We hebben de beslisbomen gemaakt in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland. Elke aanpassing van de beslisbomen wordt met AJN Jeugdartsen afgestemd.

Gecontroleerd door het RIVM

De beslisboom en de coronaregels van het RIVM komen met elkaar overeen. De beslisboom is bedoeld om het volgen van de regels makkelijker te maken. Het RIVM heeft elke versie van de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd. Op de website van het RIVM en de Rijksoverheid zijn de regels terug te vinden. Zie o.a.:
https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland/uitzonderingen-quarantaineplicht.

Wat eraan vooraf ging

De aanleiding voor het maken van de beslisboom was de aanpassing van de richtlijnen van het RIVM op 17 juni 2020. Kinderen tot een bepaalde leeftijd die een neusverkoudheid hebben mochten vanaf dat moment weer naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuteropvang, gastouderopvang) en/of basisschool. Wel gelden er een aantal aanvullende voorwaarden. In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet.

BOinK heeft toen (juni 2020) een beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van de nieuwe richtlijnen. We hebben AJN Jeugdartsen Nederland gevraagd met ons mee te denken en kijken. Zo is er een mooie samenwerking ontstaan. Medewerkers in de kinderopvang leerkrachten van het basisonderwijs en ouders kunnen de beslisboom gebruiken om te bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang / school kan komen. Sinds het begin zijn de regels voor het wel of niet mogen brengen van kinderen naar de kinderopvang/school regelmatig gewijzigd. Na elke wijziging is de beslisboom geüpdatet.

Kijk hier voor een overzicht van alle versies

Overzicht van de updates (versies)

Update 15 februari 2022: versoepelingen
Per 18 februari:
De isolatieperiode wijzigt van 7 dagen naar 5 dagen, waarbij nog wel geldt dat je dan wel minimaal 24 uur klachtenvrij moet zijn. 

Per 25 februari:
- De 1,5 meter maatregel komt te vervallen, ook vervallen looproutes etc. Ook hiervoor geldt: de maatregel komt te vervallen, maar er blijft nog wel een advies is om elkaar de ruimte te blijven geven.
- De mondkapjesplicht komt te vervallen. Daar waar mensen dat prettig vinden of het heel druk is is het advies wel om de mondkapjes te dragen of in te zetten

De geactualiseerde beslisboom met daarin de versoepelingen per 25 februari 2022 is hier te downloaden.

Update 31 januari 2022: wijziging in het quarantainebeleid
Kinderen van 0 - 18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19 én zij geen klachten hebben. Lees hier meer over de aangepaste beslisboom die geldt vanaf 31 januari 2022.

 

Wijziging quarantaineadvies per 25 januari 2022
Dinsdag 25 januari heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen. Het quarantaineadvies voor kinderen komt te vervallen.

Onderstaande wijzigingen in het quarantainebeleid zijn per direct van kracht:

 • Kinderen van 0-18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19.
 • Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon.
 • Daarbij geldt voor kinderen van 0-4 jaar als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand die positief is getest op Covid-19, en zij zelf (milde) klachten hebben, zij thuis blijven met het advies om te testen.
 • Voor kinderen van 4-12 die naar de BSO gaan blijven de huidige regels gelden dat zij met (milde) klachten thuisblijven en een (zelf)test doen.
 • Kinderen die zelf positief testen gaan minimaal 7 dagen in thuisquarantaine.

Lees meer over deze maatregel.

 

Update 17 januari 2022: 

Op vrijdag 14 januari heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de quarantaineregels weer wijzigen. Voor kinderen die corona hebben gehad in de laatste 8 weken geldt nu, dat als zij géén klachten hebben, zij niet in quarantaine hoeven na contact met een besmet persoon (zowel huisgenoot als nauw contact). Lees hier het hele bericht.

LET OP: De beslisboom van 24 december kan nog niet worden aangepast, maar geldt nog wel. De boom kan pas aangepast worden als het RIVM deze nieuwe regels heeft uitgewerkt. Je kunt de beslisboom van 24 december dus nog steeds gebruiken, maar hou daarbij rekening met de wijziging van 14 januari.

Dit speelt vooral bij gezinnen met kinderen bij wie sommige gezinsleden positief getest zijn en andere negatief. Twijfel je? Bel dan de regionale GGD en volg hun advies op.

Update 24 december 2021:

Vanaf 24 december is er iets veranderd in de beslisboom. Er is er een aanpassing van de richtlijnen van het RIVM geweest, waardoor het voor quarantaine niet meer uitmaakt of een kind wel of niet immuun is. Het beleid voor kinderen is daardoor iets strikter geworden.

Update 24 december: Aanpassing beslisboom over immuniteit en quarantaine

Bij het quarantainebeleid wordt er géén onderscheid meer wordt gemaakt in immuniteit. Alle huisgenoten (categorie 1) of nauwe contacten (categorie 2) van iemand die positief test op corona gaan in quarantaine. Lees hier meer over de aangepaste beslisboom die geldt vanaf 24 december.

Update 14 december 2021: Nieuwste beslisboom: voor dagopvang, gastouderopvang en noodopvang BSO

De aanpassingen in het (zelf)testbeleid zijn opgenomen. Ook de 8 weken-regel (dat als je in de afgelopen 8 weken corona had, je niet hoeft te testen en ook niet in quarantaine hoeft) is verwerkt. Lees meer over de aanpassingen in de beslisboom versie 14 december 2021.

Update 2 december 2021: meer maatregelen voor kinderen

De coronabesmettingen onder kinderen lopen op. Daarom heeft het kabinet meer maatregelen genomen die kinderen treffen. Lees meer over deze maatregelen en de veranderingen in de beslisboom.

Update 22 november 2021: geen uitzondering meer voor kinderen bij besmette huisgenoot 

Vrijdag 19 november zijn nieuwe quarantaineregels ingegaan. Er is nu geen uitzondering meer voor kinderen zonder klachten: ook zij moeten in quarantaine als een huisgenoot corona heeft. Ook als ze als immuun worden gezien. Lees meer over deze update van de beslisboom.

Update 20 oktober 2021: Engelstalige beslisboom weer beschikbaar.

In deze versie zijn dezelfde wijzigingen doorgevoerd als in de Nederlandstalige boom van 18 oktober 2021.

Update 18 oktober 2021: nieuw uitgangspunt en nieuwe quarantaineregels 0 t/m 3 jarigen

Veel ouders en professionals hebben als uitgangspunt voor het gebruik van de beslisboom een kind met of zonder klachten. De beslisboom hebben we daarop aangepast: je begint met het bepalen of een kind klachten heeft die passen bij corona (grijze blok). Daarna volg je de route die voor het betreffende kind van toepassing is. Een andere aanpassing in de beslisboom is de wijziging van de quarantaine-regels voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. Lees meer over de update van 18 oktober 2021. Aan de nieuwe Engelstalige versie wordt nog gewerkt.

Update 20 september 2021: quarantaineregels per 20 september

20 september gelden er nieuwe regels voor het bron- en contactonderzoek. Als een enkel kind uit een groep of klas corona heeft, hoeft niet iedereen uit die groep of klas automatisch in quarantaine. In specifieke situaties kan de GGD alsnog besluit dat er kinderen in quarantaine moeten. Deze regels gaan 20 september 2021 in. De beslisboom is aangepast. De actuele versie van de Nederlandse en de Engelse boom is van 20 september. Lees meer over deze update.

Update 25 augustus: Aanpassing in Engelse versie 0 jaar - groep 8

Helaas was er een foutje geslopen in de Engelstalige beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8. In het groene blokje links onderaan stond 'The child will stay at home..'. Dat moet zijn 'The child may attend...'. Dit is aangepast.

Update 23 augustus: Nieuwe versies 12+ boom (NL en EN)

Update 20 augustus: kleine wijziging in informatie immuun kind, vragenschema ongewijzigd (versie 20 augustus 2021, zowel Nederlandse als Engelse boom).

Klik hier voor meer informatie over deze wijziging.

Update 18 augustus 2021: ook de Engelstalige beslisboom (dicision tree) is weer beschikbaar.

Aanpassingen zijn gelijk aan de Nederlandse versie van 17 augustus.

Update 17 augustus 2021: nieuwe regels na terugkomst van zeer hoog risicogebied en andere wijzigingen

Per 8 augustus gelden er nieuwe regels na (terug)komst uit een zeer hoog risicogebied. Verder zijn er nog drie aanvullingen in de beslisboom gedaan om de informatie completer te maken. Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen van de versie van 17 augustus.

Update 21 juli: Decision trees: new version available (21 July) - Nieuwe versie Engelstalige beslisbomen

The new version of the decision tree is now available. In de Engelse beslisboom zijn de wijzigingen opgenomen die al waren doorgevoerd in de Nederlandse beslisboom versie 14 juli 2021 (zie hieronder).

Update 14 juli: geen ‘snottebellen-beleid’ meer, wel nieuwe regels voor o.a. testbeleid, bron- en contactonderzoek en immune kinderen

Verkouden kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 8 mogen sinds maandag 12 juli 2021 weer naar de kinderopvang en school. (Maar let op: ook voor verkouden kinderen moet de beslisboom worden doorlopen). Er zijn ook een paar wijzigingen in het testbeleid en het bron- en contactonderzoek van de GGD. Daarom is de beslisboom aangepast. Er blijven nog steeds een aantal corona-maatregelen gelden. Belangrijk dus om de beslisboom te blijven gebruiken. In de nieuwe versie staan ook de regels voor kinderen die corona hebben gehad of gevaccineerd zijn.
We realiseren ons dat de versoepeling van de regels voor kinderen tegenstrijdig is met de oplopende besmettingscijfers. Omdat de besmettingscijfers onder kinderen nauwelijks stijgen vindt het RIVM de versoepelingen wel verantwoord. Klik hier voor de wijzigingen van de versie van 14 juli 2021 op een rij.

 

Update 19 mei: meer uitzonderingen bij gebruikelijk klachten 

De vragen over de (toepassing van) de beslisboom worden steeds specifieker. Dat stelt ons in staat de beslisboom steeds nauwkeuriger te maken. Afgelopen periode ontvingen we vragen over kinderen en huisgenoten die last hebben van gebruikelijke/bekende klachten, zoals hooikoorts of astma. Wanneer moet een kind in deze situatie thuisblijven en wanneer mag het naar de kinderopvang en/of school? AJN Jeugdartsen Nederland heeft de kwestie met het RIVM besproken. De conclusie: op twee plaatsen in de boom is de uitzondering bij de gebruikelijke klachten toegevoegd (aangeduid met * of ***). Kijk hier voor alle wijzigingen op een rij.

Update 19 april: Decision tree: new version available (19 April) - No new rules but clearer rules

When the out-of-school care facilities reopen on the 19th of April, the new version of the decision tree for children from age zero up to and including group 8 may be implemented. The rules have not changed. However, some points have been clarified. The adjustments have been made in consultation with AJN Jeugdartsen Nederland (Dutch society of Youth Healthcare Doctors) and the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment). The RIVM has again checked and approved the decision tree.

With the help of the decision tree, you will be able to determine whether a child should or should not be allowed to attend child care or primary school (up to any age) during COVID-19. The decision tree has been developed on the basis of the directives of the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment). It is a guideline for parents and child care workers (after-school and childminder care) and schools.

On this document you will also find the answers to the question how long should a child stay at home? And when should a child be tested?

Update 15 april: geen nieuwe regels, wel duidelijker

De wijzigingen op een rij:

 • 'Hoesten' stond op twee plekken in de beslisboom. Dat gaf onduidelijkheid, daarom komt hoesten nu nog maar één keer terug in de boom. Voor de volledigheid: kinderen van 0 jaar t/m groep 8 die af en toe hoesten mogen naar de kinderopvang / school.
 • 'Meer dan incidenteel hoesten' is vervangen door 'veel hoesten' (conform de formulering in de lci-richtlijnen over neusverkouden kinderen).
 • Aan de inleidende punten ('bedenk vóór je begint') is toegevoegd:
  'Heeft het kind corona gehad? Dan is de beslisboom mogelijk tijdelijk niet van toepassing. Vraag de GGD om advies.'
  Dit geldt bijvoorbeeld in het geval dat een kind (weer) verkoudheidsklachten krijgt of als een huisgenoot nog corona heeft maar het kind zelf weer uit quarantaine mag.  
 • Rechtsboven is een lila kader toegevoegd met verwijzing naar de regels van het RIVM. Deze informatie stond altijd al in de voetnoot. Maar niet voor alle gebruikers was duidelijk de beslisboom niet op zichzelf staat maar een vertaling van de RIVM-richtlijnen is. Daarom is er voor een prominentere plaats voor deze info gekozen.
 • De uitleg van 'verkoudheidsklachten' (meest linker, blauwe blok) is aangepast op advies van het RIVM. Inhoudelijk zijn hier geen wijzigingen in.
 • Voor de titel van het groene kader rechtsonder is gekozen voor de positievere formulering: Wanneer mag een kind weer naar de kinderopvang/school? 
 • In het groene kader rechtsonder, onder kopje ‘niet getest’, is milde klachten gespecificeerd: 'verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten'

De nieuwe versie van de Engelstalige beslisboom volgt binnen een paar dagen.

Update 17 februari: ook Engelstalige variant weer beschikbaar

Van Engelstalige variant van de beslisboom is een nieuwe versie (17 februari) beschikbaar. Wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn gelijk aan de wijzigingen in de Nederlandstalige beslisboom van 6 en 12 februari. De Nederlandse boom van 12 februari is nog actueel.

Update 12 februari: na 7 dagen aanhoudende de verkoudheidsklachten wel naar opvang/school 

Bij de heropening van de kinderopvang en basisscholen is er een nieuwe beslisboom in gebruik genomen. Feedback die we afgelopen week ontvingen van de gebruikers heeft ertoe geleid dat er een aantal aanpassingen zijn gedaan in de formulering om misverstanden te voorkomen. Daarnaast liet het RIVM weten dat het onwenselijk is om jonge kinderen die langere tijd verkoudheidsklachten hebben regelmatig getest moeten worden. Daarom kunnen kinderen de verkoudheidsklachten hebben die langer dan 7 dagen aanhouden weer naar de kinderopvang/school. Deze beleidswijziging is opgenomen in de beslisboom. Meer over de wijzigingen van deze update.

Update 6 februari 2021: Nieuwe quarantaineregels, snotneuzenbeleid en testbeleid 

 • Een kind dat nauw contact (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 m en kinderen uit dezelfde groep/klas) heeft gehad met iemand met corona moet thuisblijven en zich na dag 5 na het laatste contact laten testen. Net als voor volwassenen wordt er nu ook voor kinderen onderscheid gemaakt tussen ‘nauwe contacten’ (categorie 2) en ‘overige contacten’ (categorie 3). Zie ook de toelichting in de gele cirkel bij de boom.
 • Verkouden kinderen van 0 t/m 3 jaar mogen wel naar het kinderdagverblijf, peuteropvang of gastouder als de uitkomst van de beslisboom dat aangeeft. Verkouden kinderen van 4 jaar en ouder mogen niet naar de bso (noodopvang) of gastouder en school.
 • Een kind dat terugkomt uit een oranje of rood gebied moet thuisblijven en laat zich zo snel mogelijk testen. Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor het actuele overzicht van de oranje en rode gebieden.
 • Testen wordt dringender geadviseerd.

Meer over de update van 6 februari.

 

Update 2 december 2020: Nieuwe versie Engelstalige beslisboom beschikbaar, kleine aanpassing in Nederlandse boom

In navolging van de update van de Nederlandse beslisboom van 30 november is nu ook de update van de Engelstalige versie beschikbaar. In de Nederlandse versie is een kleine aanpassing gedaan: de 'monitoringsperiode' is verkort naar 10 dagen. Lees meer over deze update.

Update 30 november: nieuwe (o.a. test)adviezen en regels RIVM verwerkt

Nieuwe adviezen voor het testen van kinderen, soepelere regels voor huisgenoten van jonge kinderen met koorts of benauwdheid én feedback van gebruikers zijn verwerkt in deze versie van de beslisboom. Bekijk alle wijzigingen in deze update.

Update 11 november: soepelere thuisblijfregels voor huisgenoten van jonge kinderen met koorts of benauwdheid en een wijziging in het testadvies voor kinderen

Bovenstaande aangepaste adviezen van het RIVM en feedback van gebruikers heeft tot een aantal (forse) aanpassingen geleid. Ga naar een overzicht van deze wijzigingen.

Update 14 oktober: nieuwe Engelstalige versie, kleine aanpassing in Nederlandse boom

De Engelse versie van de beslisboom is nu ook geüpdatet. In de Nederlandstalige beslisboom (versie 9 oktober) is een kleine aanpassing gedaan omdat de formulering van één vraag in sommige gevallen tot discussie leidde. Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen per 14 oktober.

Update 9 oktober: alleen koorts? Huisgenoten wel naar opvang/basisschool

In deze unieke situatie hebben we continu te maken met voortschrijdend inzicht. Zo ook op het gebied van communicatie. Dit heeft tot een nieuwe beslisboom geleid. De belangrijkste verduidelijking zit in het geval van koorts zonder andere klachten.

Oorspronkelijk is de beslisboom opgezet voor kinderen met een neusverkoudheid. In de praktijk wordt de beslisboom echter veel breder gebruikt. Daarom is er voor gekozen de beslisboom toepasbaar te maken voor alle situaties waarin er sprake is van gezondheidsklachten bij het kind. Klik hier voor een overzicht van deze wijzigingen.

De wijzigingen zijn al in de Nederlandstalige versie doorgevoerd. Aan de update van de Engelstalige beslisboom wordt nog gewerkt. 

Update 22 september: dezelfde regels voor kinderen 0 jaar t/m groep 8

Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van verkouden kinderen op de kinderopvang en in het basisonderwijs gelijk worden getrokken. Dat betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de kinderopvang (bso / gastouder) en basisschool mogen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één beslisboom is. Met de beslisboom kun je bepalen of een kind van 0 jaar t/m groep 8 met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang en/of school mag komen.

Nieuwe regelgeving en feedback verwerkt

Omdat de beslisboom op grote schaal wordt gebruikt, hebben we ook diverse vragen ontvangen over de interpretatie van de vragen uit de beslisboom. We willen dat de beslisboom zo duidelijk mogelijk is en zo min mogelijk vragen oproept of tot discussie leidt. Samen met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM hebben we alle veranderingen in de regelgeving en de feedback van ouders, kinderopvangorganisaties en scholen zeer zorgvuldig besproken. Dat heeft tot onderstaande aanpassingen geleid. Het RIVM heeft de aangepaste beslisboom wederom gecontroleerd en akkoord bevonden.

Wat is er aangepast?

Onderstaande aanpassingen zijn t.o.v. de versie van 3 september 2020.

 • De titel is aangepast naar 0 jaar t/m groep 8. De doelgroepen van deze beslisboom zijn kinderen in de kinderopvang en in het basisonderwijs. Er is daarom bewust gekozen voor
  ‘t/m groep 8’ in plaats van ‘t/m 12 jaar’. Kinderen van alle leeftijden in het basisonderwijs vallen hieronder.
 • Aan de inleiding is uitleg over de nieuwe regels toegevoegd.
 • Er is een aandachtspunt toegevoegd: het is belangrijk om de hele beslisboom te doorlopen. Begin met de startvraag en volg de vragen zoals aangegeven.
 • Het witte blok over wanneer testen en testuitslagen is aangepast en uitgebreid.
 • De datum is aangepast.

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders, kinderopvangorganisaties, gastouders, scholen* en andere professionals met deze vernieuwde beslisboom gaan werken. Daarom stellen we het op prijs als u dit bericht wilt delen.

Geen vragenlijst meer

Omdat is gebleken dat in de praktijk meer met de beslisboom wordt gewerkt dan met de vragenlijst, is er geen nieuwe versie van de vragenlijst beschikbaar. De vragenlijsten die reeds zijn gedownload kunnen niet meer worden gebruikt.

Meer over kinderopvang en corona

Over BOinK

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. We behartigen de belangen van ouders in de branche, landelijk en lokale politiek, media en bij andere organisaties.

We informeren ouders en oudercommissies van kinderopvanglocaties over diverse thema’s zoals kinderopvangtoeslag, gezondheid, veiligheid, toezicht door de GGD, pedagogische kwaliteit, klachten, contracten en prijzen. Dat doen we via ons dagelijks spreekuur, deze website, onze nieuwsbrief, social media, trainingen voor oudercommissies en brochures.

Als vereniging hebben wij leden. Onze leden zijn oudercommissies van kinderopvangorganisaties. Er zijn meer dan 5.000 oudercommissies van kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven/crèches, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal/peuteropvang en gastouders) lid van BOinK. Als de oudercommissie van een kinderopvanglocatie lid is van BOinK kunnen alle ouders van de betreffende locatie / het betreffende gastouderbureau gebruik maken van onze dienstverlening.

Meer over het lidmaatschap van BOinK