Gratis juridische bijstand voor ouders toeslagaffaire

BOinK waarschuwt de Belastingdienst al meer dan een jaar voor het risico dat gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag affaire in zee gaan met advocaten cq. letselschadespecialisten, zonder goed voorgelicht te worden over de financiële consequenties. Met andere woorden: de kosten voor een dergelijke advocaat of specialist.

Samen met Arre Zuurmond, voorzitter van het Ouderpanel (wat bestaat uit gedupeerde ouders die meepraten in het hersteltraject kinderopvangtoeslag) hebben wij gepleit voor betrouwbare en gratis juridische hulp voor ouders. Gezien de recente ontwikkelingen op dit gebied hebben we contact opgenomen met de staatssecretaris Van Huffelen. Naar aanleiding daarvan heeft het Ministerie van Financiën onderstaand bericht gestuurd.

Betrouwbare juridische bijstand voor gedupeerde ouders

Er wordt gewerkt aan een regeling om gedupeerde ouders de mogelijkheid te geven om gratis juridische ondersteuning te krijgen bij het hersteltraject Kinderopvang Toeslagen. Begin februari is meer duidelijk over de inhoud van deze regeling en hoe en waar ouders zich kunnen aanmelden.

Ouders kunnen dan voor gratis juridische bijstand terecht bij advocaten die gespecialiseerd zijn in en ervaring hebben met dit soort problemen, de zogenaamde sociale advocatuur. Deze regeling is belangrijk voor ouders omdat zij dan extra steun kunnen krijgen. Er zijn signalen dat sommige advocaten op dit moment ouders benaderen en onder druk zetten om hun hulp te accepteren (tegen hoge kosten). Dat willen wij zoveel mogelijk voorkomen. Om in aanmerking te komen voor de aangekondigde vergoeding van 30.000 euro is juridische bijstand niet nodig. Een aanmelding als gedupeerde ouder bij het serviceteam van de Belastingdienst (tel. 0800 - 2 358 358, gratis) is daarvoor voldoende.

Over de regeling voor juridische bijstand wordt binnenkort meer bekend gemaakt.

Bron: Ministerie van Financiën

Lees ook: Advocaten jagen op gedupeerden toeslagenaffaire: 'Ze beloven gouden bergen' (Hart van Nederland)


Rol van BOinK in de toeslagenaffaire

De afgelopen jaren

Al in 2009 vroeg BOinK via de landelijke media aandacht voor wat nu de toeslagenaffaire heet. We spraken toen al over heksenjacht en wezen erop dat de Belastingdienst op oneigenlijke gronden de kinderopvangtoeslag bij ouders stopzette en terugvorderde. De omvang van de problemen waren op dat moment overigens nog niet zichtbaar. BOinK bleef met grote regelmaat in de media aandacht vragen voor het buitenproportionele handelen van de Belastingdienst. Te vergeefs: uit de verhoren van de parlementaire commissie is gebleken dat de politiek en betrokken ministeries deze signalen negeerden. Bij de commissie Donner (die eind 2019 - begin 2020 het eerste onderzoek naar de toeslagaffaire deed) hebben we er voordurend op gewezen dat de problemen niet begonnen in 2014 toen er op grote schaal zogenaamd fraude-onderzoek werd gedaan door de Belastingdienst. Het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst en daarmee de grote problemen voor ouders, speelden al veel langer.  

Op dit moment

Wij willen de belangen van de gedupeerde ouders zo goed mogelijk behartigen en willen uiteraard dat deze ouders volledig gecompenseerd worden. Daarom richten we ons nu vooral op het hersteltraject en ondersteunen we de ouders die zich bij ons meldpunt hebben gemeld. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de ouders die acute problemen hebben als gevolg van de toeslagaffaire. Gedupeerde ouders kunnen zich nog steeds bij ons melden. We zijn nauw betrokken bij het hersteltraject. Hiervoor hebben we wekelijks contact met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën.

In de toekomst

De verhalen en ervaringen van ouders nemen we mee in de verbetervoorstellen van de Belastingdienst Toeslagen ten aanzien van de kinderopvangtoeslag. We adviseren de Belastingdienst over het verbeteren van het proces en het systeem van de kinderopvangtoeslag. Zie ook de info over het Verbetertraject kinderopvangtoeslag.

Bekijk de toelichting van BOinK voorzitter Gjalt Jellesma in Hart van Nederland

Meer over de kinderopvangtoeslag-affaire

Bent u gedupeerd? Dit kunt u doen