Historie Kinderopvangtoeslagaffaire

Wat is er allemaal gebeurd in de kinderopvangtoeslagaffaire ?
Hieronder een aantal zaken uitgelicht wat BOinK heeft gedaan rondom de Kinderopvangtoeslagaffaire.

pexels-tara-winstead-6692937

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)
Een Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), bestaande uit diverse Tweede Kamerleden heeft na hun onderzoek het vernietigende rapport 'Ongekend onrecht' gepubliceerd (december 2020). Zie voor meer info over de ondervragingscommissie en het eindrapport de speciale pagina op de website van de Tweede Kamer. Lees hier de reactie van het kabinet op het onderzoeksrapport.

CAF 11-zaak
De Belastingdienst heeft in 2014 onterecht de kinderopvangtoeslag bij 232 gezinnen stopgezet. Deze gezinnen maakten gebruik van gastouderopvang via een gastouderbureau uit Eindhoven. Zij moe(s)ten tot duizenden euro's kinderopvangtoeslag terugbetalen omdat zij die volgens de Belastingdienst onterecht ontvangen hadden. Deze zaak staat bekend onder 'CAF 11' (en is een van de 170 CAF zaken). In december 2019 zijn deze ouders grotendeels gecompenseerd.

Commissie Donner en ADR
Uit de onderzoeken is gebleken dat er duizenden gezinnen zijn benadeeld omdat de Belastingdienst in tientallen fraude-onderzoeken onrechtmatig heeft gehandeld en fouten heeft gemaakt. Bovendien is er zéér streng gecontroleerd of ouders recht hadden op kinderopvangtoeslag.

Lees hier in het kort de conclusies van het eindrapport van de commissie Donner. Lees ook de reactie van BOinK op het rapport van commissie Donner.

Wat heeft BOinK gedaan rondom de Kinderopvangtoeslagaffaire

De afgelopen jaren
Al in 2009 vroeg BOinK via de landelijke media aandacht voor wat nu de toeslagenaffaire heet. We spraken toen al over heksenjacht en wezen erop dat de Belastingdienst op oneigenlijke gronden de kinderopvangtoeslag bij ouders stopzette en terugvorderde. De omvang van de problemen waren op dat moment overigens nog niet zichtbaar. BOinK bleef met grote regelmaat in de media aandacht vragen voor het buitenproportionele handelen van de Belastingdienst. Te vergeefs: uit de verhoren van de parlementaire commissie is gebleken dat de politiek en betrokken ministeries deze signalen negeerden. Bij de commissie Donner (die eind 2019 - begin 2020 het eerste onderzoek naar de toeslagaffaire deed) hebben we er voordurend op gewezen dat de problemen niet begonnen in 2014 toen er op grote schaal zogenaamd fraude-onderzoek werd gedaan door de Belastingdienst. Het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst en daarmee de grote problemen voor ouders, speelden al veel langer.  

BOinK heeft tot zeer recent een meldpunt op haar site gehad voor gedupeerde ouders. Hier konden gedupeerde ouders zich melden voor vragen en ondersteuning. Zo heeft BOinK informatie kunnen verzamelen en advies kunnen geven voor verbeteringen van het systeem van kinderopvangtoeslag voor de toekomst. Inmiddels weten gedupeerde ouders BOinK te vinden via het spreekuur en helpen we hen vanuit hier verder op weg. 

Op dit moment
Wij willen de belangen van de gedupeerde ouders zo goed mogelijk behartigen en willen uiteraard dat deze ouders volledig gecompenseerd worden. Daarom richten we ons nu vooral op het hersteltraject en ondersteunen we de ouders. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de ouders die acute problemen hebben als gevolg van de toeslagenaffaire. We zijn nauw betrokken bij het hersteltraject. Hiervoor hebben we wekelijks contact met Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van Financiën.

In de toekomst
De verhalen en ervaringen van ouders nemen we mee in de verbetervoorstellen van Belastingdienst/Toeslagen ten aanzien van de kinderopvangtoeslag. We adviseren Belastingdienst/Toeslagen over het verbeteren van het proces en het systeem van de kinderopvangtoeslag. Zie ook de info over het Verbetertraject kinderopvangtoeslag.

Meer over de rol van BOinK en de media vanaf 2009

Terug naar de overzichtspagina Kinderopvangtoeslagaffaire