De rol van BOinK in de kinderopvangtoeslagaffaire

BOinK is zeer nauw betrokken bij de kinderopvangtoeslagaffaire. Al sinds 2009 helpen we ouders en vragen we in diverse media met grote regelmaat aandacht voor de problemen. Op dit moment richten we onze aandacht vooral op het hersteltraject. Ouders die slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagaffaire informeren we over wat ze kunnen doen en waar ze op moeten letten. Daarnaast werken we mee aan verbeteringen is het toeslagsysteem: dat moet voor ouders zo makkelijk en duidelijk mogelijk worden.

BOinK vanaf 2009 in de media over de toeslagaffaire

BOinK heeft door de jaren heen via diverse media aandacht gevraagd voor de problemen met de kinderopvangtoeslag en het ingewikkelde toeslagensysteem. Een greep uit de publicaties en uitzendingen:

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wat BOinK de afgelopen jaren deed
Al in 2009 vroeg BOinK via de landelijke media aandacht voor wat nu de toeslagenaffaire heet. We spraken toen al over heksenjacht en wezen erop dat de Belastingdienst op oneigenlijke gronden de kinderopvangtoeslag bij ouders stopzette en terugvorderde. De omvang van de problemen waren op dat moment overigens nog niet zichtbaar. BOinK bleef met grote regelmaat in de media aandacht vragen voor het buitenproportionele handelen van de Belastingdienst. Te vergeefs: uit de verhoren van de parlementaire commissie is gebleken dat de politiek en betrokken ministeries deze signalen negeerden. Bij de commissie Donner (die eind 2019 - begin 2020 het eerste onderzoek naar de toeslagaffaire deed) hebben we er voordurend op gewezen dat de problemen niet begonnen in 2014 toen er op grote schaal zogenaamd fraude-onderzoek werd gedaan door de Belastingdienst. Het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst en daarmee de grote problemen voor ouders, speelden al veel langer.  

Wat BOinK op dit moment doet in de toeslagaffaire
Wij willen de belangen van de ouders die slachtoffer van de toeslagaffaire zijn zo goed mogelijk behartigen en willen uiteraard dat deze ouders volledig gecompenseerd worden. Daarom richten we ons nu vooral op het hersteltraject. We ondersteunen de ouders en daarbij hebben we speciale aandacht voor de ouders die acute problemen hebben als gevolg van de toeslagaffaire. Gedupeerde ouders kunnen zich nog steeds bij ons melden zodat we ze kunnen informeren over relevante zaken m.b.t. de toeslagaffaire. We zijn nauw betrokken bij het hersteltraject. Hiervoor hebben we wekelijks contact met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën.

In de toekomst
De verhalen en ervaringen van ouders nemen we mee in de verbetervoorstellen van de Belastingdienst Toeslagen ten aanzien van de kinderopvangtoeslag. We adviseren de Belastingdienst over het verbeteren van het proces en het systeem van de kinderopvangtoeslag. Zie ook de info over het Verbetertraject kinderopvangtoeslag.

Meer over de toeslagaffaire

Terug naar de overzichtspagina Kinderopvangtoeslag affaire