Kinderdagverblijf (kinderdagopvang, crèche, kdv)

Het kinderdagverblijf is een vorm van kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Deze vorm van kinderopvang biedt opvang voor de hele dag. Vaak van 7.30 tot 18.30. De grootte van de groep hangt onder andere af van de leeftijd van de kinderen en het aantal beroepskrachten (pedagogisch medewerkers). Dat heet de beroepskracht-kindratio (bkr). 

Klik hier voor de Rekentool beroepskracht-kindratio in de kinderopvang. Met deze rekentool is te berekenen hoeveel beroepskrachten wettelijk minimaal verplicht zijn in de kinderopvang.


Er bestaan horizontale groepen en verticale groepen. Een horizontale groep bestaat uit kinderen van dezelfde leeftijden bij elkaar. Vaak is er een babygroep (0-1), een dreumesgroep (1-2) en een peutergroep (2-4). Op deze groepen zijn de activiteiten en dagelijkse ritmes afgestemd op een bepaalde leeftijd. In verticale groepen worden kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar bij elkaar opgevangen. Op deze groepen spelen kinderen van verschillende leeftijden met elkaar.

Een kinderdagverblijf kan veel betekenen voor de ontwikkeling van baby’s en kinderen. Pedagogisch medewerkers zijn professionals op het gebied van opvoeding (pedagogiek). Zij zijn opgeleid om kinderen te begeleiden en te stimuleren in de ontwikkeling.

Meer informatie over de indeling in groepen en de invloed daarvan op de kwaliteit van de kinderopvang kun je lezen in de brochure 'pedagogische kwaliteit in de kinderopvang'

Terug naar de overzichtspagina Kinderopvang kiezen