Rol van BOinK

Hulp voor gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire

Er wordt hard gewerkt aan de hulp voor gedupeerde ouders door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) van Belastingdienst/Toeslagen. Belastingdienst/Toeslagen heeft een speciale website over het herstelproces. Er is een Serviceteam  waar gedupeerde ouders terecht kunnen met hun vragen. (0800 - 2358358, gratis). Gemeenten is gevraagd om hulp te bieden aan ouders met (acute) problemen.

Wat doet BOinK voor ouders die slachtoffer zijn van de toeslagaffaire?

Al voor 2008 ontving BOinK signalen dat de kinderopvangtoeslag een ingewikkeld proces was voor ouders. Sinds die tijd kijken wij mee met ouders als het misgaat met de kinderopvangtoeslag en welke stappen er nodig zijn voor verbetering. 

Ervaring van BOinK

Nu de kinderopvangtoeslagaffaire bekend is geworden, geven wij nog steeds hulp aan ouders. Dit doen we al heel lang en dit zullen we blijven doen. BOinK geeft gedupeerde ouders advies over passende hulp en verstuurt met enige regelmaat een nieuwsbrief over actualiteiten rondom de kinderopvangtoeslag affaire.  

U kunt contact opnemen met BOinK tijdens ons spreekuur.

Wij zijn de afgelopen tien jaar zeer regelmatig door ouders benaderd die werden geconfronteerd met het terugvorderen van de kinderopvangtoeslag. Het ging daarbij vaak om ouders die wel degelijk recht hadden op kinderopvangtoeslag maar waarbij door administratieve tekortkomingen, de Belastingdienst tot terugvorderingen was overgegaan. Wat wij al die jaren hebben benadrukt is dat het niet alleen mís ging met de kinderopvangtoeslag, maar ook dat ouders zeer zwaar werden gestraft. Ouders moesten tot 5 jaar terug alle kinderopvangtoeslag terugbetalen ondanks dat ze konden bewijzen dat de toeslag wel was gebruikt om de kinderopvang te betalen.

Al sinds 2009 ondersteunt BOinK een aantal ouders die zwaar gedupeerd zijn door deze misstanden. Ook hebben we jaar in jaar uit de problemen aangekaart bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in de media en bij de politiek. Helaas werden de signalen door de politiek niet opgepakt. Er is in de Tweede Kamer wel aandacht geweest voor de problemen met de kinderopvangtoeslag. Desondanks slaagden de SP en Groen Links er in 2014 niet in om in de Tweede Kamer voldoende steun te krijgen voor een onderzoek bij de Belastingdienst. Daarom heeft BOinK in juli 2019 in het NOS journaal, toen de aandacht voornamelijk nog naar de CAF 11 zaak ging, er terug moest worden gekeken naar alle zaken sinds 2010. En dat het om duizenden ouders gaat. In 2010 zagen we al dat er over de voorgaande jaren (2008 en 2009) bij ouders toeslag werd teruggevorderd. We willen dat álle zaken opnieuw worden bekeken. 

Inmiddels is toegegeven dat de Belastingdienst in deze procedures vele fouten heeft gemaakt. Ze baseerden hierbij beslissingen op onjuiste gegevens en hielden informatie achter. De commissie Advies Uitvoering Toeslagen (AUT) onder leiding van voorzitter en oud-minister van Piet Hein Donner en de Auditdienst Rijk hebben onderzoek gedaan naar de affaire.

Hoe kunnen we in de toekomst dit soort problemen voorkomen?
We hebben de afgelopen jaren veelvuldig overleg gevoerd met Belastingdienst/Toeslagen. Dit heeft helaas in veel gevallen de nu bekend geworden problemen niet kunnen voorkomen. Inmiddels werken we in het 'Verbetertraject kinderopvangtoeslag' goed samen met Belastingdienst/Toeslagen om de aanvraagprocedure voor ouders eenvoudiger te maken. We hopen hiermee in de toekomst te voorkomen dat ouders in de problemen komen.

Terug naar overzichtspagina Kinderopvangtoeslagaffaire