Meldpunt voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen

Update 13 mei: we hebben inmiddels 2.470 meldingen ontvangen. Maar daarmee hebben we nog geen beeld op de hele groep. We willen niet alleen een indicatie krijgen: we willen álle ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen in beeld brengen zodat we deze ouders direct kunnen benaderen als er een regeling is.

Go to questionair in English

BOinK, BK en BMK hebben afgelopen weken hard gewerkt aan de compensatieregeling voor de kosten van kinderopvang. Goed nieuws dat de regeling voor de grootste groep ouders rond is. Nu willen we het ministerie van SZW helpen bij het vormgeven van de regeling voor de ouders die nu niet voor de compensatie in aanmerking komen. Dat doen we door met deze vragenlijst in kaart te brengen om hoeveel ouders het gaat en wat de specifieke situatie van deze ouders is. Behoort u tot deze groep dan stellen we het zeer op prijs als u onderstaande vragenlijst wilt invullen.

We gebruiken de informatie die we via deze vragenlijst verzamelen om staatssecretaris Van Ark ervan te overtuigen dat er ook een compensatieregeling moet komen voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om alleen de ouders in beeld te brengen die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en niet gebruik maken van een gemeentelijke regeling. We willen u vragen de vragenlijst alleen in te vullen als u:

  • geen kinderopvangtoeslag ontvangt en/of
  • geen subsidie via de gemeente krijgt (bijvoorbeeld voor voorschoolse educatie, VE of op basis van een sociaal medische indicatie, SMI). (Voor deze groep ouders is er al wel compensatie geregeld, zie vraag 11 van deze veelgestelde vragen over de compensatieregeling).

Uiteraard willen we een reactie van zoveel mogelijk ouders die in deze groep vallen. We stellen het daarom op prijs als u dit bericht wilt delen op sociale media of andere wijze. Hiervoor kunt u gebruik maken van de logo-knoppen hieronder.

Ga naar de vragenlijst

BOinK voorzitter Gjalt Jellesma heeft op 18 april in een interview op Radio 1 (vanaf 11.45 minuten) meer uitleg gegeven over de compensatie voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen.

FAQ compensatieregeling kinderopvang kosten

Lees ook: heropening kinderopvang vanaf 11 mei